otwierac - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-12 18:05

  • Haseł: 58325


1. erbrechen czasownik erbricht, erbrach, hat erbrochen otwierać, otwierać przemocą, wyłamywać, rozpieczętowywać; ein Siegel erbrechen łamać pieczęć; sich erbrechen wymiotować
2. öffnen czasownik öffnet, öffnete, hat geöffnet otwierać, rozwierać; hier öffnen tu otwierać
3. auftun czasownik tut auf, tat auf, hat aufgetan otwierać, pot. nakładać; sich auftun otwierać się
4. aufklappen czasownik klappt auf, klappte auf, hat aufgeklappt otwierać, rozkładać; ein Buch aufklappen otwierać książkę
5. aufmachen czasownik macht auf, machte auf, hat aufgemacht otwierać, rozpiąć, rozwiązać, zakładać; das Fenster aufmachen otwierać okno; eine Firma aufmachen zakładać firmę; sich aufmachen wybierać się w drogę, wyruszać
6. aufschlagen czasownik schlägt auf, schlug auf, hat aufgeschlagen otwierać, rozbijać, przybijać, stawiać, uderzać, wzrastać (cena); ein Zelt aufschlagen rozbijać namiot; den Mantelkragen aufschlagen stawiać kołnierz płaszcza; auf etwas aufschlagen uderzać o coś / w coś
7. aufschließen czasownik schließt auf, schloss auf, hat aufgeschlossen otwierać
8. eröffnen czasownik eröffnet, eröffnete, hat eröffnet otwierać
9. etablieren czasownik etabliert, etablierte, hat etabliert zakładać, otwierać; sich etablieren otwierać interes
10. klappen czasownik klappt, klappte, hat geklappt otwierać, stukać, trzaskać, pot. udawać się, powodzić się, wychodzić, wypalać; (ist geklappt) o przedmiotach: składać się, odskakiwać, wracać do pierwotnego ustawienia/położenia
11. aufreißen czasownik reißt auf, riss auf, hat aufgerissen otwierać gwałtownie, otwierać szeroko, rozdzierać, zrywać, rysować, kreślić; die Augen aufreißen otwierać szeroko oczy; den Mund aufreißen pot. rozdziawiać gębę; den Boden aufreißen rozorać ziemię
12. erschließen czasownik erschließt, erschloss, hat erschlossen udostępniać, otwierać, wnioskować; sich jemandem erschließen zwierzać się komuś
13. Reigen der (PL die Reigen) korowód; den Reigen eröffnen otwierać uroczystość, otwierać zabawę
14. Konto das (PL die Konten/Kontos/Konti) także infor. konto, rachunek; das Konto löschen infor. usuwać konto; ein neues Konto erstellen infor. zakładać konto; ein Konto eröffnen/auflösen otwierać/likwidować konto bankowe, otwierać/likwidować rachunek bankowy; das Skype-Konto konto w programie Skype
15. freigeben czasownik gibt frei, gab frei, hat freigegeben uwalniać, zwalniać, zezwalać; die Braut freigeben zwracać słowo narzeczonej; die Straße für den Verkehr freigeben otwierać ulicę dla ruchu
16. ausschütten czasownik schüttet aus, schüttete aus, hat ausgeschüttet wysypywać, opróżniać, ekon. wypłacać, dzielić; jemandem sein Herz ausschütten otwierać przed kimś serce
17. Tür die (PL die Türen) drzwi; zur Tür hereintreten wejść przez drzwi; die Tür öffnen/schließen otwierać/zamykać drzwi
18. aufbringen czasownik bringt auf, brachte auf, hat aufgebracht zdobywać, uzbierać, zbierać, otwierać, lansować, wznosić; Verständnis für etwas aufbringen zdobywać się na zrozumienie czegoś; eine neue Mode aufbringen wprowadzać nową modę
19. einweihen czasownik weiht ein, weihte ein, hat eingeweiht poświęcać, wtajemniczać; ein Denkmal einweihen odsłaniać pomnik; einen Klub einweihen otwierać klub
20. aufschnappen czasownik schnappt auf, schnappte auf, hat aufgeschnappt chwytać, pot. dowiadywać się przypadkowo, posłyszeć przypadkowo; (ist aufgeschnappt) otwierać się
21. aufschrauben czasownik schraubt auf, schraubte auf, hat aufgeschraubt odkręcać, otwierać odkręcając ein Marmeladenglas słoik z dżemem, przykręcać, przyśrubowywać, przymocowywać ein Namensschild auf die Tür tabliczkę z nazwiskiem do drzwi; den Deckel aufschrauben odkręcać wieko / przykręcać wieko
22. zuhalten czasownik hält zu, hielt zu, hat zugehalten przytrzymywać, nie otwierać, trzymać zamknięte; sich die Nase zuhalten zatykać nos; auf den Hafen zuhalten brać kurs na port
23. aufgehen czasownik geht auf, ging auf, ist aufgegangen wschodzić, otwierać się, kiełkować, dzielić się bez reszty
24. aufstoßen czasownik stößt auf, stieß auf, hat aufgestoßen otwierać pchnięciem, odbijać się (o potrawie); (ist aufgestoßen) uderzać, potrącać auf etwas (AKK) o coś
25. Laden der (PL die Läden) sklep, sklepik, roleta, okiennica; die Läden runterlassen/hochziehen spuszczać/podnosić rolety; (nur Singular) pot. interes; einen Laden aufmachen otwierać interes
26. wiederöffnen czasownik öffnet wieder, öffnete wieder, hat wiedergeöffnet ponownie otwierać
27. aufspannen czasownik spannt auf, spannte auf, hat aufgespannt rozpinać, otwierać den Schirm parasol
28. aufspringen czasownik springt auf, sprang auf, ist aufgesprungen podskakiwać, wyskakiwać, zrywać się, nagle rozwierać się (o drzwiach), pękać (o skórze), otwierać się (o pączkach); vor Freude aufspringen podskakiwać z radości; die Tür ist aufgesprungen drzwi nagle otworzyły się; der Ball sprang hinter der Torlinie auf piłka odbiła się za linią bramkową; aufgesprungene Lippen popękane wargi
29. herausgehen czasownik geht heraus, ging heraus, ist herausgegangen wychodzić aus dem Haus z domu; aus sich herausgehen przen. otwierać się, przezwyciężać swoją nieśmiałość


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.