•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-20 00:10

  • Haseł: 65205


Testy językowe
1. Person die (PL die Personen) osoba, osobistość; eine wichtige Person ważna osobistość; natürliche Person osoba fizyczna; juristische Person osoba prawna; Person des öffentlichen Lebens osoba publiczna; unerwünschte Person osoba niepożądana
2. zwote liczebnik druga (Sg, 3. Person, Femininum), drugie (PL, 3. Person)
3. zweite liczebnik druga (Sg, 3. Person, Femininum), drugie (PL, 3. Person)
4. will czasownik 1., 3. Person, Sg, Präsens von wollen
5. Freiheit die (PL die Freiheiten) wolność, niezależność, swoboda; jemanden in Freiheit setzen wypuszczać kogoś na wolność; Freiheit der Person wolność osobista, swobody obywatelskie
6. willst czasownik 2. Person, Sg, Präsens von wollen
7. zwotes liczebnik drugie (Sg, 3. Person, Neutrum)
8. Asi skrót od asoziale Person pot. osoba nieprzystosowana społecznie, osoba z marginesu społecznego
9. hast czasownik 2. Person Präsens von haben
10. hat czasownik 3. Person Präsens von haben
11. Vernehmung die (PL die Vernehmungen) przesłuchanie; Vernehmung zur Person prawn. sprawdzenie tożsamości osoby przesłuchiwanej; Vernehmung zur Sache prawn. poinformowanie osoby przesłuchiwanej o celu przesłuchania
12. juristisch przymiotnik prawniczy, prawny; juristische Person osoba prawna
13. zweites liczebnik drugie (Sg, 3. Person, Neutrum)
14. solche zaimek taka, takie (Pl, 3. Person); ich habe solche Angst mam takiego stracha; solche Sachen interessieren mich nicht takie sprawy mnie nie interesują
15. solches zaimek takie (Sg, 3. Person, Neutrum); ein solches Haus taki dom
16. beschreiben czasownik beschreibt, beschrieb, hat beschrieben opisywać, zapisywać; eine Person beschreiben opisywać osobę; ein Blatt Papier beschreiben zapisywać kartkę papieru
17. pro przyimek +AKK dla, od, na; pro Person od osoby; pro Kopf na głowę; pro Stück za sztukę; pro Monat miesięcznie
18. zehntes liczebnik dziesiąte (Sg, 3. Person, Neutrum)
19. betreffend przymiotnik, przysłówek dotyczący, odpowiedni, właściwy, zainteresowany, odnośnie do; die betreffende Person wchodząca w grę osoba; die Frage betreffend odnośnie do kwestii

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.