plan - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-22 06:55

  • Haseł: 58325


1. Plan der (PL die Pläne) plan; ein durchdachter/kühner/geheimer Plan przemyślany/zuchwały/tajny plan; einen Plan entwickeln/erarbeiten opracowywać plan; es läuft alles genau nach Plan wszystko idzie zgodnie z planem; jemandes Pläne durchkreuzen pokrzyżować czyjeś plany; was sind deine Pläne für die Zukunft? jakie są twoje plany na przyszłość?
2. hintertreiben czasownik hintertreibt, hintertrieb, hat hintertrieben potajemnie udaremniać, sabotować einen Plan plan, nie dopuszczać, przeszkadzać
3. Vorhaben das (PL die Vorhaben) zamiar, plan
4. baden czasownik badet, badete, hat gebadet kąpać, kąpać się; baden gehen iść pływać, iść kąpać się; bei/mit etwas baden gehen przen. doznawać w czymś niepowodzenia; ich bin mit meinem Plan baden gegangen mój plan spalił na panewce, mój plan poniósł fiasko
5. Notfallplan der (PL die Notfallpläne) plan postępowania w razie sytuacji wyjątkowej, plan ewakuacji, plan postępowania w razie sytuacji zagrożenia
6. darlegen czasownik legt dar, legte dar, hat dargelegt objaśniać, wyjaśniać; Gründe darlegen wyłuszczać poglądy; einen Plan darlegen przedkładać plan
7. gefährlich przymiotnik, przysłówek niebezpieczny, groźny, ryzykowny, niebezpiecznie, groźnie, ryzykownie; eine gefährliche Kurve niebezpieczny zakręt; eine gefährliche Situation niebezpieczna sytuacja; eine gefährliche Krankheit groźna choroba; ein gefährlicher Plan ryzykowny plan; gefährlich leben prowadzić ryzykowne życie, żyć na krawędzi; ein gefährlicher Verbrecher groźny przestępca
8. Vordergrund der (PL die Vordergründe) pierwszy plan; in den Vordergrund treten wysunąć się na pierwszy plan
9. ausbrüten czasownik brütet aus, brütete aus, hat ausgebrütet wysiadywać Eier jaja; einen Plan ausbrüten knuć plan
10. plan przymiotnik, przysłówek płaski, płasko
11. Stauplan der (PL die Staupläne) plan sztauowania, plan załadunku
12. Wirtschaftsplan der (PL die Wirtschaftspläne) plan gospodarczy, biznesplan
13. herausstellen czasownik stellt heraus, stellte heraus, hat herausgestellt wystawiać, wysuwać na pierwszy plan, uwypuklać, usuwać (z boiska), wykluczać (z gry); sich herausstellen okazywać się
14. Schlachtplan der (PL die Schlachtpläne) plan bitwy
15. zurücktreten czasownik tritt zurück, trat zurück, ist zurückgetreten odstępować, cofać się, schodzić na dalszy plan, rezygnować, podawać się do dymisji
16. Finanzplan der (PL die Finanzpläne) plan finansowy
17. Betriebsplan der (PL die Betriebspläne) plan produkcji
18. Fünfjahresplan der (PL die Fünfjahrespläne) hist. plan pięcioletni, pot. pięciolatka
19. Bebauungsplan der (PL die Bebauungspläne) plan zabudowy
20. Studienplan der (PL die Studienpläne) plan nauczania
21. Bestandsplan der (PL die Bestandspläne) plan powykonawczy
22. Arbeitsplan der (PL die Arbeitspläne) plan pracy
23. beratschlagen czasownik beratschlägt, beratschlug, hat beratschlagen omawiać (plan), radzić, debatować über etwas (AKK) nad czymś
24. Jahresplan der (PL die Jahrespläne) plan roczny
25. Ratenplan der (PL die Ratenpläne) plan spłat ratalnych
26. Tagesplan der (PL die Tagespläne) plan dnia
27. Stundenplan der (PL die Stundenpläne) plan zajęć
28. Stellenplan der (PL die Stellenpläne) plan etatów
29. Vorgehensplan der (PL die Vorgehenspläne) plan postępowania
30. planen czasownik plant, plante, hat geplant planować, opracowywać plan, projektować; Ausgaben/ein Projekt/seine Zukunft planen planować wydatki/projekt/swoją przyszłość; etwas lange im Voraus planen planować coś z dużym wyprzedzeniem; jeder seiner Schritte war sorgfältig geplant każdy jego krok był starannie zaplanowany; hast du schon etwas für das Wochenende geplant? zaplanowałeś już coś na weekend?, masz już jakieś plany na weekend?; es lief alles wie geplant wszystko przebiegało zgodnie z planem; die geplante Reise fiel ins Wasser zaplanowana podróż spełzła na niczym


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.