plan - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 07:46

  • Haseł: 58325


1. Plan der (PL die Pläne) plan
2. hintertreiben czasownik hintertreibt, hintertrieb, hat hintertrieben potajemnie udaremniać, sabotować einen Plan plan, nie dopuszczać, przeszkadzać
3. Vorhaben das (PL die Vorhaben) zamiar, plan
4. baden czasownik badet, badete, hat gebadet kąpać, kąpać się; baden gehen iść pływać, iść kąpać się; bei/mit etwas baden gehen przen. doznawać w czymś niepowodzenia; ich bin mit meinem Plan baden gegangen mój plan spalił na panewce, mój plan poniósł fiasko
5. Notfallplan der (PL die Notfallpläne) plan postępowania w razie sytuacji wyjątkowej, plan ewakuacji, plan postępowania w razie sytuacji zagrożenia
6. darlegen czasownik legt dar, legte dar, hat dargelegt objaśniać, wyjaśniać; Gründe darlegen wyłuszczać poglądy; einen Plan darlegen przedkładać plan
7. Vordergrund der (PL die Vordergründe) pierwszy plan; in den Vordergrund treten wysunąć się na pierwszy plan
8. ausbrüten czasownik brütet aus, brütete aus, hat ausgebrütet wysiadywać Eier jaja; einen Plan ausbrüten knuć plan
9. plan przymiotnik, przysłówek płaski, płasko
10. Stauplan der (PL die Staupläne) plan sztauowania, plan załadunku
11. Wirtschaftsplan der (PL die Wirtschaftspläne) plan gospodarczy, biznesplan
12. herausstellen czasownik stellt heraus, stellte heraus, hat herausgestellt wystawiać, wysuwać na pierwszy plan, uwypuklać, usuwać (z boiska), wykluczać (z gry); sich herausstellen okazywać się
13. Schlachtplan der (PL die Schlachtpläne) plan bitwy
14. zurücktreten czasownik tritt zurück, trat zurück, ist zurückgetreten odstępować, cofać się, schodzić na dalszy plan, rezygnować, podawać się do dymisji
15. Finanzplan der (PL die Finanzpläne) plan finansowy
16. Betriebsplan der (PL die Betriebspläne) plan produkcji
17. Fünfjahresplan der (PL die Fünfjahrespläne) hist. plan pięcioletni, pot. pięciolatka
18. Bebauungsplan der (PL die Bebauungspläne) plan zabudowy
19. Studienplan der (PL die Studienpläne) plan nauczania
20. Bestandsplan der (PL die Bestandspläne) plan powykonawczy
21. Arbeitsplan der (PL die Arbeitspläne) plan pracy
22. beratschlagen czasownik beratschlägt, beratschlug, hat beratschlagen omawiać (plan), radzić, debatować über etwas (AKK) nad czymś
23. Jahresplan der (PL die Jahrespläne) plan roczny
24. Ratenplan der (PL die Ratenpläne) plan spłat ratalnych
25. Tagesplan der (PL die Tagespläne) plan dnia
26. Stundenplan der (PL die Stundenpläne) plan zajęć
27. Stellenplan der (PL die Stellenpläne) plan etatów
28. Vorgehensplan der (PL die Vorgehenspläne) plan postępowania
29. Lageplan der (PL die Lagepläne) plan sytuacyjny
30. Insolvenzplan der (PL die Insolvenzpläne) plan postępowania upadłościowego


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.