plik - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-23 14:02

  • Haseł: 58325


1. Datei die (PL die Dateien) infor. plik, zbiór danych
2. Bündel das (PL die Bündel) stos, plik, snopek, tobół; ein ganzes Bündel von Fragen mnóstwo pytań; ein Bündel Banknoten plik banknotów
3. Kartei die (PL die Karteien) kartoteka, plik
4. Datendatei die (PL die Datendateien) infor. plik danych, plik z danymi
5. entkomprimieren czasownik entkomprimiert, entkomprimierte, hat entkomprimiert infor. dekompresować, rozpakowywać; eine entkomprimierte Datei plik rozpakowany, plik zdekompresowany
6. Bilddatei die (PL die Bilddateien) infor. plik graficzny
7. Indexdatei die (PL die Indexdateien) infor. plik indeksowy
8. Arbeitsdatei die (PL die Arbeitsdateien) infor. plik roboczy
9. anhängen czasownik hängt an, hängte an, hat angehängt zawieszać den Mantel an einen Haken płaszcz na wieszaku, doczepiać den Wohnwagen przyczepę kempingową, dodawać, dołączać, załączać; eine Bemerkung anhängen dodawać adnotację; eine Datei an E-mail anhängen załączać plik do e-maila; hängt an, hing an, hat angehangen przen. być związanym, przylgnąć; das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen poczucie winy nigdy go nie opuszczało; einer Sekte/Glaubensrichtung anhängen być związanym z sektą/kierunkiem religijnym; einer Idee anhängen być oddanym jakiejś idei; der neuen Mode anhängen być zwolennikiem nowej mody
10. Textdatei die (PL die Textdateien) infor. plik tekstowy
11. Hintergrunddatei die (PL die Hintergrunddateien) infor. plik przetwarzany w tle
12. komprimieren czasownik komprimiert, komprimierte, hat komprimiert sprężać, także infor. kompresować; eine komprimierte Datei plik skompresowany
13. Anwendungsdatei die (PL die Anwendungsdateien) infor. plik aplikacji
14. Binärdatei die (PL die Binärdateien) infor. plik binarny
15. überschreiben czasownik überschreibt, überschrieb, hat überschrieben przepisywać, cedować, tytułować, infor. nadpisywać eine Datei plik; er hat das Haus auf den Namen seiner Frau/auf seine Frau überschrieben przepisał dom na swoją żonę
16. Vorlagendatei die (PL die Vorlagendateien) infor. plik szablonu
17. Konvolut das (PL die Konvolute) stos papierów, stos pism, plik kartek, med. zrost


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.