•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-17 02:06

  • Haseł: 66095


1. unterziehen czasownik zieht unter, zog unter, hat untergezogen wkładać po spód (ubranie), mieszać delikatnie; (unterzieht, unterzog, hat unterzogen) poddawać; etwas einem Test unterziehen testować coś, poddawać coś testowi; jemanden einem Verhör unterziehen poddawać kogoś przesłuchaniu
2. unterwerfen czasownik unterwirft, unterwarf, hat unterworfen podbijać, ujarzmiać, zawojować, poddawać, podporządkowywać; sich unterwerfen poddawać się, podporządkowywać się, zdawać się; einer Untersuchung unterwerfen poddawać badaniu
3. Kritik die (PL die Kritiken) krytyka, ocena; an etwas Kritik haben krytykować coś; an jemandem Kritik üben poddawać kogoś krytyce; jemanden/etwas einer Kritik unterziehen poddawać kogoś/coś krytyce
4. aufbereiten czasownik bereitet auf, bereitete auf, hat aufbereitet poddawać przeróbce, poddawać obróbce wstępnej, przygotowywać
5. übergeben czasownik übergibt, übergab, hat übergeben oddawać, przekazywać, poddawać; sich übergeben wymiotować
6. entlauben czasownik entlaubt, entlaubte, hat entlaubt ogołacać z liści, poddawać defoliacji; sich entlauben tracić liście, zrzucać liście
7. dehydratisieren czasownik dehydratisiert, dehydratisierte, hat dehydratisiert chem. poddawać dehydratacji
8. recyceln czasownik recycelt, recycelte, hat recycelt/recyclet utylizować, poddawać recyklingowi
9. passen czasownik passt, passte, hat gepasst pasować, dobrze leżeć, pot. poddawać się
10. zersetzen czasownik zersetzt, zersetzte, hat zersetzt poddawać rozkładowi, rozkładać, przen. podważać, podrywać; sich zersetzen rozkładać się, ulegać rozkładowi, gnić, geo. rozpadać się, wietrzeć
11. dekontaminieren czasownik dekontaminiert, dekontaminierte, hat dekontaminiert poddawać dekontaminacji
12. operieren czasownik operiert, operierte, hat operiert operować; sich operieren lassen poddawać się operacji
13. ergeben czasownik ergibt, ergab, hat ergeben dawać w rezultacie; die Forschung hat ergeben badanie wykazało; sich ergeben poddawać się, oddawać się, wynikać
14. aufgeben czasownik gibt auf, gab auf, hat aufgegeben zadawać, nadawać, nakazywać, polecać, wysyłać, rezygnować, poddawać się; eine Hausaufgabe aufgeben zadawać pracę domową; die Hoffnung aufgeben tracić nadzieję; seine Pläne aufgeben rezygnować ze swoich planów; sein Studium aufgeben porzucać studia; den Kampf aufgeben zaprzestawać walki; seine Gewohnheiten aufgeben wyzbywać się swoich przyzwyczajeń; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
15. Test der (PL die Tests/Teste) test; ein klinischer/psychologischer Test test kliniczny/psychologiczny; einen Test ausarbeiten/erarbeiten opracowywać test; Werkstoffe gründlichen Tests unterziehen tech. poddawać materiały gruntownym testom
16. begutachten czasownik begutachtet, begutachtete, hat begutachtet oceniać, opiniować, wydawać opinię, poddawać ekspertyzie
17. Frage die (PL die Fragen) pytanie, kwestia, zagadnienie; eine Frage an jemanden richten kierować do kogoś pytanie; eine Frage zu etwas haben mieć pytanie dotyczące czegoś; etwas in Frage stellen poddawać coś w wątpliwość, kwestionować coś, stawiać coś pod znakiem zapytania; eine rhetorische Frage pytanie retoryczne; in Frage kommen wchodzić w rachubę
18. anzweifeln czasownik zweifelt an, zweifelte an, hat angezweifelt powątpiewać; jemandes Glaubwürdigkeit anzweifeln poddawać w wątpliwość czyjąś wiarygodność
19. kuren czasownik kurt, kurte, hat gekurt pot. kurować się, poddawać się kuracji
20. belasten czasownik belastet, belastete, hat belastet obciążać, obarczać, nadwyrężać, ciążyć, poddawać wysiłkowi, zanieczyszczać Luft powietrze
21. fügen czasownik fügt, fügte, hat gefügt spajać, łączyć, dodawać, dokładać; sich fügen poddawać się, nie stawiać oporu
22. untersuchen czasownik untersucht, untersuchte, hat untersucht prowadzić dochodzenie, badać, przeszukiwać, analizować; einen Patienten untersuchen badać pacjenta; sich ärztlich untersuchen lassen poddawać się badaniu lekarskiemu; das Blut auf Zucker untersuchen badać poziom cukru we krwi; den Tathergang untersuchen prawn. wyjaśniać przebieg czynu; jemanden/jemandes Gepäck untersuchen przeszukiwać czyjś bagaż
23. beigeben czasownik gibt bei, gab bei, hat beigegeben dodawać; klein beigeben kapitulować, poddawać się

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu