•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. Basis die (PL die Basen) podstawa, baza
2. Untergestell das (PL die Untergestelle) podstawa, podwozie
3. Grundfläche die (PL die Grundflächen) mat. podstawa (bryły)
4. Grundlage die (PL die Grundlagen) podstawa, podbudowa, podwalina, fundament
5. Unterbau der (PL die Unterbauten) podstawa, podbudowa, podwalina, fundament, baza, cokół
6. Fundament das (PL die Fundamente) fundament, podstawa; das Fundament zu etwas legen podłożyć podwaliny pod coś
7. Chassis das (PL die Chassis) podwozie, podstawa
8. Rudiment das (PL die Rudimente) rudyment, podstawa, szczątek, biol. organ szczątkowy
9. Gestell das (PL die Gestelle) kadłub, podstawa, szkielet
10. VB skrót od Verhandlungsbasis podstawa rokowań, podstawa negocjacji, pozycja przetargowa w negocjacjach; Preis VB cena do negocjacji
11. Verhandlungsbasis die (PL die Verhandlungsbasen) podstawa rokowań, podstawa negocjacji, pozycja przetargowa w negocjacjach
12. Bemessungsgrundlage die (PL die Bemessungsgrundlagen) podstawa wymiaru (świadczeń), podstawa obliczenia
13. Verhandlungsgrundlage die (PL die Verhandlungsgrundlagen) podstawa rokowań, podstawa negocjacji
14. Geltungsgrundlage die (PL die Geltungsgrundlagen) podstawa wartości, podstawa ważności
15. Verdachtsgrund der (PL die Verdachtsgründe) podstawa podejrzenia
16. Lebensgrundlage die (PL die Lebensgrundlagen) podstawa bytowa, podstawowa potrzeba; die natürlichen Lebensgrundlagen zasoby naturalne, naturalne podstawy egzystencji
17. Bezugsgröße die (PL die Bezugsgrößen) ekon. podstawa obliczenia, wartość odnośna
18. Rechtsmittelgrund der (PL die Rechtsmittelgründe) prawn. podstawa zastosowania środka prawnego
19. Besteuerungsgrundlage die (PL die Besteuerungsgrundlagen) podstawa opodatkowania
20. Steuerausweis der (PL die Steuerausweise) wykaz wartości będących podstawą opodatkowania
21. Grund der (PL die Gründe) grunt, ziemia, przyczyna, powód, tło, dno, podstawa, istota rzeczy, fundament; aus diesem Grund z tego powodu; einer Sache auf den Grund gehen dochodzić sedna sprawy; auf Grund laufen osiąść na mieliźnie
22. Anspruchgrundlage die (PL die Anspruchgrundlagen) prawn. podstawa prawna roszczenia
23. Fuß der (PL die Füße) stopa, noga, podstawa, cokół, podnóże; zu Fuß pieszo, piechotą; der Fuß des Berges podnóże góry; Fuß fassen przen. zapuszczać korzenie, osiadać na stałe; bei Fuß! do nogi!; Kalte Füße bekommen pot. mieć pietra, dostać pietra
24. Fond der (PL die Fonds) tło, tył (wozu), przen. podstawa, gastr. sok z mięsa
25. Rechtmäßigkeit die (nur Singular) prawn. legalna podstawa, legalność, zasadność, prawowitość
26. Schädelbasis die (PL die Schädelbasen) anat. podstawa czaszki
27. Rechtsgrund der (PL die Rechtsgründe) podstawa prawna
28. Rechtsgrundlage die (PL die Rechtsgrundlagen) podstawa prawna
29. Rechtsgrunglage die (PL die Rechtsgrunglagen) podstawa prawna
30. Grundstock der (PL die Grundstöcke) trzon, podstawa; diese Bücher waren der Grundstock für ihre Bibliothek te książki były trzonem jej biblioteki

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu