podzielić - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-24 10:56

  • Haseł: 58325


1. unterteilen czasownik unterteilt, unterteilte, hat unterteilt rozdzielać, dzielić in etwas (AKK) na coś; der Prozess lässt sich unterteilen in zwei Phasen ten proces można podzielić na dwie fazy, można wyróżnić dwie fazy tego procesu
2. teilen czasownik teilt, teilte, hat geteilt dzielić; etwas in gleiche Teile teilen dzielić coś na dwie równe części; Freude mit jemandem teilen dzielić z kimś radość
3. trennen czasownik trennt, trennte, hat getrennt rozdzielać, dzielić, przerywać połączenie; sich trennen rozstawać się; der Ural trennt Europa von Asien Góry Ural oddzielają Europę od Azji; ein Wort trennen przenosić wyraz
4. einteilen czasownik teilt ein, teilte ein, hat eingeteilt dzielić, rozdzielać, rozplanować
5. zerlegen czasownik zerlegt, zerlegte, hat zerlegt rozkładać (maszynę), rozbierać, rozmontowywać, oprawiać (zwierzę), dzielić (na porcje)
6. untergliedern czasownik untergliedert, untergliederte, hat untergliedert dzielić, rozbijać in Gruppen/Abschnitte na grupy/akapity
7. auffächern czasownik fächert auf, fächerte auf, hat aufgefächert rozkładać (jak wachlarz), dzielić; sich auffächern rozgałęziać się, rozchodzić się
8. zerteilen czasownik zerteilt, zerteilte, hat zerteilt rozdzielać, dzielić; sich zerteilen rozdzielać się, rozpraszać się, dzielić się
9. vierteln czasownik viertelt, viertelte, hat geviertelt dzielić na ćwiartki, ćwiartować
10. halbieren czasownik halbiert, halbierte, hat halbiert dzielić na pół
11. aufgehen czasownik geht auf, ging auf, ist aufgegangen wschodzić, otwierać się, rozwiązywać się, rozpinać się, kiełkować, dzielić się bez reszty; der Mond/die Sonne geht auf Księżyc/słońce wschodzi; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca (o Japonii); plötzlich ging die Tür auf nagle otworzyły się drzwi; die Knospen gehen auf pąki rozwijają się; der Reißverschluss/der Knoten geht immer wieder auf zamek błyskawiczny ciągle się rozpina/węzeł ciągle się rozwiązuje
12. aufteilen czasownik teilt auf, teilte auf, hat aufgeteilt rozdzielać, dzielić in Gruppen na grupy
13. gliedern czasownik gliedert, gliederte, hat gegliedert rozczłonkować, dzielić, porządkować, ustawiać
14. achteln czasownik achtelt, achtelte, hat geachtelt dzielić na osiem części
15. zustimmen czasownik stimmt zu, stimmte zu, hat zugestimmt zgadzać się, akceptować einer Sache coś; jemandem zustimmen zgadzać się z kimś, podzielać czyjeś zdanie
16. dividieren czasownik dividiert, dividierte, hat dividiert mat. dzielić; 10 durch 5 dividieren dzielić 10 przez 5


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.