pokrywać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-10 09:18

  • Haseł: 58325


1. überziehen czasownik überzieht, überzog, hat überzogen pokrywać (rdzą), obijać (fotel), powlekać, przekraczyć (czas), przesadzać (z czymś); (zieht über, zog über, hat übergezogen) wkładać (sweter), zakładać; eine Gegend mit Supermärkten überziehen rozbudowywać sieć supermarketów na jakimś terenie; ein Land mit Krieg überziehen wywołać wojnę w jakimś kraju
2. beschichten czasownik beschichtet, beschichtete, hat beschichtet pokrywać
3. überdecken czasownik überdeckt, überdeckte, hat überdeckt pokrywać, zakrywać, łagodzić (smak, zapach); (deckt über, deckte über, hat übergedeckt) pot. nakrywać jemandem etwas kogoś czymś
4. decken czasownik deckt, deckte, hat gedeckt pokrywać, kryć, nakrywać; den Tisch decken nakrywać do stołu
5. eindecken czasownik deckt ein, deckte ein, hat eingedeckt okrywać, pokrywać, ochraniać, zaopatrywać; sich mit etwas eindecken zaopatrywać się w coś; mit Fragen eindecken pot. przen. zarzucać pytaniami
6. bestreiten czasownik bestreitet, bestritt, hat bestritten zaprzeczać, przeczyć, wypierać się, kwestionować, negować, pokrywać, opłacać, zapewniać, organizować; die Rechnung bestreiten pokrywać rachunek
7. tupfen czasownik tupft, tupfte, hat getupft kropkować, cętkować, ścierać etwas von etwas coś z czegoś, pokrywać etwas auf etwas coś czymś
8. verschlagen czasownik verschlägt, verschlug, hat verschlagen przegradzać, przepierzać, pokrywać, wybijać, gnać, zapędzać, skutkować, oddziaływać; den Appetit verschlagen odbierać apetyt; es verschlug ihr den Atem zaparło jej dech; das verschlägt mir nichts to nie robi na mnie wrażenia; przymiotnik, przysłówek podstępny, podstępnie
9. überlappen czasownik überlappt, überlappte, hat überlappt nakładać się, pokrywać się, zbiegać się (w czasie)
10. bedachen czasownik bedacht, bedachte, hat bedacht pokrywać dachem
11. beziehen czasownik bezieht, bezog, hat bezogen powlekać, ścielić, pokrywać, wprowadzać się, zajmować (pozycję, kwaterę), pobierać; die Wohnung beziehen wprowadzać się do mieszkania; Rente / eine Zeitung / Universität beziehen pobierać emeryturę / prenumerować gazetę / wstępować na uniwersytet sich beziehen odnosić się; das Bett beziehen słać łóżko, ścielić łóżko, powlekać pościel; das Bett neu beziehen prześciełać łóżko
12. bereifen czasownik bereift, bereifte, hat bereift opatrywać oponami, ogumiać, zakładać opony, pokrywać szronem; bereift także ogumiony
13. vereisen czasownik vereist, vereiste, ist vereist pokrywać się lodem, ulegać oblodzeniu, lodowacieć; (hat vereist) med. zamrażać
14. zuschneien czasownik schneit zu, schneite zu, ist zugeschneit pokrywać się śniegiem
15. beschlagen czasownik beschlägt, beschlug, hat beschlagen okuwać, podkuwać, obijać; Pferde beschlagen podkuwać konie; (ist beschlagen) pokrywać się parą, zachodzić parą, pleśnieć; przymiotnik przen. obeznany, pot. obkuty
16. verkupfern czasownik verkupfert, verkupferte, hat verkupfert miedziować, pokrywać miedzią, powlekać miedzią
17. belauben czasownik sich belauben; belaubt sich, belaubte sich, hat sich belaubt pokrywać się liśćmi
18. kongruieren czasownik kongruiert, kongruierte, hat kongruiert pokrywać się, przystawać do siebie, jęz. zgadzać się
19. überdachen czasownik überdacht, überdachte, hat überdacht pokrywać dachem, zadaszać
20. übereinstimmen czasownik stimmt überein, stimmte überein, hat übereingestimmt zgadzać się mit jemandem z kimś; mit etwas übereinstimmen pokrywać się z czymś
21. kostendeckend przymiotnik, przysłówek pokrywający koszty, zwracający koszty; kostendeckend sein pokrywać koszty


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.