pole - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 14:12

  • Haseł: 58325


1. Feld das (PL die Felder) pole, pole uprawne, przestrzeń, dziedzina, pole działania, boisko, pole bitwy; durch Feld und Wald lit. przez pola i lasy; über freies Feld laufen biec przez szczere pole; auf freiem Feld na otwartej przestrzeni; ein brachliegendes Feld pole leżące odłogiem; der Bauer bestellt das Feld rolnik uprawia pole; die 64 Felder des Schachbretts 64 pola szachownicy; sein eigentliches Feld ist die Neurochirurgie jego właściwą dziedziną jest neurochirurgia; ein weites Feld niewyczerpany temat
2. Acker der (PL die Äcker) pole, rola
3. überlisten czasownik überlistet, überlistete, hat überlistet przechytrzać, wywodzić w pole
4. Weizenfeld das (PL die Weizenfelder) pole pszenicy, pole pszeniczne
5. Pole der (PL die Polen) Polak; alle Polen wszyscy Polacy
6. Schlachtfeld das (PL die Schlachtfelder) pole bitwy
7. Berufsfeld das (PL die Berufsfelder) pole zawodowe
8. tränken czasownik tränkt, tränkte, hat getränkt poić, rosić, nasycać, impregnować; das Vieh tränken poić bydło; das Feld tränken rosić pole
9. Rübenfeld das (PL die Rübenfelder) pole buraczane
10. Glatteis das (nur Singular) gołoledź; jemanden aufs Glatteis führen pot. wywieźć kogoś w pole
11. Maisfeld das (PL die Maisfelder) pole kukurydzy
12. unbebaut przymiotnik niezabudowany; ein unbebautes Feld nieuprawiane pole
13. Kreisfläche die (PL die Kreisflächen) mat. pole koła
14. Kraftfeld das (PL die Kraftfelder) fiz. pole sił
15. Querschnittsfläche die (PL die Querschnittsflächen) pole przekroju
16. Spannungsfeld das (PL die Spannungsfelder) przen. pole napięć
17. Roggenfeld das (PL die Roggenfelder) pole żyta, łan żyta
18. Torraum der (PL die Torräume) sport pole bramkowe
19. Nahfeld das (PL die Nahfelder) fiz. pole bliskie
20. Minenfeld das (PL die Minenfelder) pole minowe
21. Übungsfläche die (PL die Übungsflächen) pole doświadczalne
22. Gebiet das (PL die Gebiete) teren, obszar, terytorium, obręb, przen. dziedzina, zakres, pole, domena
23. Spielfeld das (PL die Spielfelder) pole gry, boisko
24. Pol der (PL die Pole) biegun
25. Tätigkeitsfeld das (PL die Tätigkeitsfelder) pole działania
26. Winkel der (PL die Winkel) kąt, kątomierz, kątownica, kątownik, przen. zakątek, zakamarek; ein stiller Winkel cichy zakątek; toter Winkel mot. martwe pole; rechter/spitzer/stumpfer Winkel mat. kąt prosty/ostry/rozwarty
27. Hauptbetätigungsfeld das (PL die Hauptbetätigungsfelder) główne pole działalności
28. Elfmeterraum der (PL die Elfmeterräume) sport pole karne
29. bestellen czasownik bestellt, bestellte, hat bestellt zamawiać, przekazywać, uprawiać, doręczać; Grüße bestellen przekazywać pozdrowienia; das Feld bestellen uprawiać pole; ein Kleid bei der Schneiderin bestellen zamawiać suknię u krawcowej
30. Gravitationsfeld das (PL die Gravitationsfelder) fiz. pole grawitacyjne


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.