pomoc - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-30 09:01

  • Haseł: 58325


1. Hilfe die (PL die Hilfen) pomoc; mit Hilfe z pomocą; Hilfe leisten udzielać pomocy; zu Hilfe kommen przychodzić na pomoc; zu Hilfe rufen wzywać na pomoc; humanitäre Hilfe pomoc humanitarna
2. Beistand der (PL die Beistände) lit. pomoc, poparcie, wsparcie, prawn. doradca prawny, kurator, austr. świadek (na ślubie); Beistand leisten udzielać pomocy
3. Hilfskraft die (PL die Hilfskräfte) pomoc, pomocnik, siła pomocnicza
4. Aushilfe die (PL die Aushilfen) pomoc, siła pomocnicza, wsparcie, zapomoga
5. Mithilfe die (nur Singular) wsparcie, pomoc
6. Vorschub der (PL die Vorschübe) poparcie, pomoc, tech. posuw; jemandem Vorschub leisten udzielać komuś poparcia
7. Assistenz die (PL die Assistenzen) asysta, pomoc, asystentura; Assistenz leisten med. asystować
8. Entsatz der (PL die Entsätze) odsiecz, pomoc
9. helfen czasownik hilft, half, hat geholfen pomagać; bei der Arbeit helfen pomagać w pracy
10. Finanzierungshilfe die (PL die Finanzierungshilfen) pomoc finansowa, dofinansowanie; staatliche Finanzierungshilfe państwowa pomoc finansowa
11. Milliardenhilfe die (PL die Milliardenhilfen) miliardowa pomoc, pomoc finansowa idąca w miliardy
12. Mitfahndung die (PL die Mitfahndungen) pomoc w poszukiwaniach, wspólne poszukiwanie; die Polizei bittet um Mitfahndung policja prosi o pomoc w poszukiwaniach
13. angehen czasownik geht an, ging an, hat angegangen prosić, dotyczyć, atakować, iść jemanden na kogoś, zabierać się etwas do czegoś, za coś; jemanden um Hilfe angehen prosić kogoś o pomoc, zwracać się do kogoś o pomoc; das geht auch euch etwas an to także was dotyczy; (ist angegangen) rozpoczynać się, zaczynać się, kiełkować, wschodzić, przyjmować się (o roślinach), zapalać się (o ogniu), atakować, zwalczać gegen jemanden/etwas kogoś/coś
14. Sozialhilfe die (nur Singular) pomoc socjalna, pomoc społeczna
15. Lernhilfe die (PL die Lernhilfen) pomoc w nauce, pomoc naukowa
16. Rechtshilfe die (nur Singular) pomoc prawna; Rechtshilfe leisten świadczyć pomoc prawną
17. Pannenhilfe die (nur Singular) pomoc drogowa, pomoc w razie awarii
18. Finanzhilfe die (PL die Finanzhilfen) pomoc finansowa
19. Haushaltshilfe die (PL die Haushaltshilfen) pomoc domowa
20. Notruf der (PL die Notrufe) wołanie o pomoc, wzywanie pomocy, telefon alarmowy
21. Straßenwacht die (nur Singular) pogotowie drogowe, pomoc drogowa
22. nachhelfen czasownik hilft nach, half nach, hat nachgeholfen pomagać jemandem komuś
23. mithelfen czasownik hilft mit, half mit, hat mitgeholfen pomagać
24. beistehen czasownik steht bei, stand bei, hat beigestanden pomagać, wspierać jemandem komuś/kogoś
25. Hinterbliebenenversorgung die (nur Singular) pomoc rodzinie zmarłego
26. zusammenhalten czasownik hält zusammen, hielt zusammen, hat zusammengehalten trzymać się razem, popierać się, pomagać sobie wzajemnie, spajać, wiązać
27. Abschleppdienst der (nur Singular) służba holownicza, pomoc drogowa
28. Küchenhilfe die (PL die Küchenhilfen) pomoc kuchenna
29. Hilferuf der (PL die Hilferufe) wołanie o pomoc
30. Hilfeschrei der (PL die Hilfeschreie) krzyk o pomoc


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.