potwierdzic - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-29 14:23

  • Haseł: 58325


1. bestätigen czasownik bestätigt, bestätigte, hat bestätigt potwierdzać, zatwierdzać; sich bestätigen potwierdzać się, sprawdzać się; das Urteil bestätigen zatwierdzać wyrok
2. bekräftigen czasownik bekräftigt, bekräftigte, hat bekräftigt potwierdzać
3. Erhalt der (nur Singular) form. otrzymanie, odbiór; den Erhalt einer Sache bestätigen potwierdzić odbiór czegoś
4. erhärten czasownik erhärtet, erhärtete, hat erhärtet potwierdzać, potwierdzać się
5. bewähren czasownik sich bewähren; bewährt sich, bewährte sich, hat sich bewährt potwierdzać swoją wartość, okazywać się przydatnym, okazywać się wartościowym
6. bewahrheiten czasownik bewahrheitet, bewahrheitete, hat bewahrheitet; sich bewahrheiten potwierdzać się
7. belegen czasownik belegt, belegte, hat belegt wykładać, okładać, kłaść, zajmować, rezerwować, popierać (dowodami), potwierdzać, udowadniać, wykazywać; mit Steuern belegen obłożyć podatkami; den ersten Platz belegen zajmować pierwsze miejsce
8. beschwören czasownik beschwört, beschwörte, hat beschwört zaprzysięgać, błagać, zaklinać; seine Aussage beschwören potwierdzać przysięgą swoje zeznania; Geister beschwören wywoływać duchy
9. verbriefen czasownik verbrieft, verbriefte, hat verbrieft potwierdzać na piśmie, dokumentować


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.