POWIERZCHNIA - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-29 07:43

  • Haseł: 58325


1. Flächeninhalt der (PL die Flächeninhalte) mat. wielkość powierzchni, pole powierzchni, powierzchnia
2. Oberfläche die (PL die Oberflächen) powierzchnia
3. Areal das (PL die Areale) areał, powierzchnia, teren
4. Fläche die (PL die Flächen) płaszczyzna, powierzchnia, mat. pole powierzchni
5. Landfläche die (PL die Landflächen) powierzchnia lądu, powierzchnia lądowa
6. Freifläche die (PL die Freiflächen) teren niezabudowany, tech. powierzchnia przyłożenia
7. Waldfläche die (PL die Waldflächen) powierzchnia lasu
8. Werbefläche die (PL die Werbeflächen) powierzchnia reklamowa
9. Sphäre die (PL die Sphären) sfera, powierzchnia kulista, strefa
10. untergründig przymiotnik, przysłówek ukryty, utajony, w ukryciu, pod powierzchnią
11. Landoberfläche die (PL die Landoberflächen) powierzchnia lądu
12. Saugfläche die (PL die Saugflächen) powierzchnia ssąca
13. Gesamtfläche die (PL die Gesamtflächen) powierzchnia całkowita
14. Mondoberfläche die (nur Singular) powierzchnia Księżyca
15. Nutzfläche die (PL die Nutzflächen) powierzchnia użytkowa
16. Wasseroberfläche die (PL die Wasseroberflächen) powierzchnia wody
17. Frachtraum der (PL die Frachträume) ładownia, powierzchnia ładunkowa
18. Gleitfläche die (PL die Gleitflächen) powierzchnia poślizgu
19. Wohnfläche die (nur Singular) powierzchnia mieszkalna
20. Erdboden der (PL die Erdböden) powierzchnia ziemi, gleba
21. Druckfläche die (PL die Druckflächen) powierzchnia nacisku
22. Quadratkilometer der (PL die Quadratkilometer) kilometr kwadratowy; die Fläche von Deutschland beträgt 357 111 Quadratkilometer powierzchnia Niemiec wynosi 357 111 kilometrów kwadratowych
23. Mantel der (PL die Mäntel) płaszcz, osłona, pancerz, powłoka, mat. powierzchnia boczna (bryły)
24. Ackerfläche die (PL die Ackerflächen) powierzchnia uprawna
25. Erdoberfläche die (nur Singular) powierzchnia Ziemi
26. Klimasystem das (nur Singular) system klimatyczny (ogół elementów składających się na klimat Ziemi: atmosfera, hydrosfera, kriosfera, biosfera i powierzchnia Ziemi)
27. Anbaufläche die (PL die Anbauflächen) powierzchnia uprawna


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.