powodować - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 08:47

  • Haseł: 58325


1. anstiften czasownik stiftet an, stiftete an, hat angestiftet powodować, podżegać; Unheil anstiften powodować nieszczęście; jemaden zu etwas anstiften podżegać kogoś do czegoś
2. verursachen czasownik verursacht, verursachte, hat verursacht powodować, sprawiać, narażać, stawać się powodem, wyrządzać; etwas (AKK) verursachen powodować coś; Schaden verursachen wyrządzać szkodę
3. veranlassen czasownik veranlasst, veranlasste, hat veranlasst powodować, skłaniać; zu einem Entschluss veranlassen skłaniać do decyzji; zum Nachdenken veranlassen skłaniać do myślenia
4. herbeiführen czasownik führt herbei, führte herbei, hat herbeigeführt powodować; Unglück herbeiführen sprowadzać nieszczęście
5. bewirken czasownik bewirkt, bewirkte, hat bewirkt powodować, wywoływać, sprawiać
6. stiften czasownik stiftet, stiftete, hat gestiftet fundować, powodować; Frieden/Brand stiften krzewić pokój / podkładać ogień
7. verkrüppeln czasownik verkrüppelt, verkrüppelte, hat verkrüppelt okaleczać, powodować kalectwo; (ist verkrüppelt) karłowacieć
8. lostreten czasownik tritt los, trat los, hat losgetreten powodować przez nadepnięcie, wywoływać przez nadepnięcie; eine Lawine lostreten wywołać lawinę
9. blähen czasownik bläht, blähte, hat gebläht nadymać, wzdymać, powodować wzdęcia; sich blähen nadymać się
10. quellen czasownik quillt, quoll, ist gequollen wypływać, tryskać, wytryskiwać, sączyć się, pęcznieć; quellt, quellte, hat gequellt moczyć, powodować pęcznienie
11. tun czasownik tut, tat, hat getan czynić, robić, dokonywać, powodować, wyrządzać; eine Äußerung tun robić uwagę; sein Mögliches tun uczynić co tylko możliwe; es tut mir Leid przykro mi; mit jemandem/etwas zu tun haben mieć z kimś/czymś do czynienia; etwas in den Schrank tun pot. odkładać coś do szafy
12. umwälzen czasownik wälzt um, wälzte um, hat umgewälzt przewracać, dokonywać przewrotu, tech. powodować cyrkulację
13. sorgen czasownik sorgt, sorgte, hat gesorgt troszczyć się, starać się, wywoływać, powodować; für etwas sorgen troszczyć się o coś; für jemanden sorgen dbać o kogoś; dafür sorgen, dass... dbać o to, by...; sich sorgen martwić się, niepokoić się; sich um jemanden sorgen martwić się o kogoś, niepokoić się o kogoś
14. verschulden czasownik verschuldet, verschuldete, hat verschuldet zadłużać, zawinić; einen Unfall verschulden powodować wypadek


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.