poza - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 21:39

  • Haseł: 58325


1. außer przyimek +DAT poza, oprócz; alle außer ihm wszyscy poza nim; außer Atem bez tchu; außer Sicht sein być poza zasięgiem wzroku; außer sich vor Freude sein nie panować nad sobą z radości
2. Pose die (PL die Posen) poza; eine Pose einnehmen przyjmować pozę
3. hinter przyimek + DAT/AKK za, poza; hinter dir za tobą; hinter dem Ofen za piecem; przymiotnik tylny
4. auswärts przysłówek zewnątrz, na zewnątrz; auswärts wohnen mieszkać poza miastem; auswärts essen jeść poza domem auswärts arbeiten pracować za granicą; auswärts spielen bawić się na dworze
5. Sichtweite die (nur Singular) zasięg wzroku, widoczność; in Sichtweite w zasięgu wzroku, w zasięgu widzenia; außer Sichtweite poza zasięgiem wzroku, poza zasięgiem widzenia
6. Freigang der (PL die Freigänge) praca poza zakładem karnym
7. Freigänger der (PL die Freigänger) więzień pracujący poza zakładem karnym
8. Reichweite die (nur Singular) zasięg; außer Reichweite poza zasięgiem
9. außerberuflich przymiotnik, przysłówek poza działalnością zawodową
10. außerdem przysłówek oprócz tego, poza tym, nadto, ponadto
11. außerdienstlich przymiotnik, przysłówek pozasłużbowy, poza służbą
12. übrigens przysłówek zresztą, a propos, poza tym, notabene
13. außerehelig przymiotnik, przysłówek pozamałżeński, nieślubny, poza małżeństwem, nieślubnie
14. außergerichtlich przymiotnik, przysłówek pozasądowy, poza sądem
15. außerhalb przyimek + GEN na zewnątrz; przysłówek außerhalb wohnen mieszkać poza miastem
16. darüber przysłówek nad tym, na to, ponad to, o tym; darüber hinaus poza tym, ponadto; etwas darüber nieco więcej
17. ferner przysłówek dalej, poza tym
18. ansonsten przysłówek pot. poza tym, zresztą, w przeciwnym razie
19. Grenze die (PL die Grenzen) granica, linia podziału; die Grenze sperren zamykać granicę; die Grenze verletzen naruszać granicę; eine Grenze ziehen wytyczać granicę; sich in Grenzen halten utrzymywać się w granicach, nie wykraczać poza limit
20. distanzieren czasownik distanziert, distanzierte, hat distanziert dystansować, zostawiać poza sobą, prześcigać; sich distanzieren odsuwać się, dystansować się
21. überdies przysłówek poza tym, oprócz tego, nadto
22. Haus das (PL die Häuser) dom, domownicy, ród, firma, koncern; Haus halten prowadzić dom; zu Hause w domu; nach Hause do domu; von zu Hause z domu; von Hause aus z natury, z rodziny, pierwotnie; ins Haus gehen wchodzić do domu; das Haus Hohenzollern dom Hohenzollernów, dynastia Hohenzollernów; altes Haus pot. stary druh; gelehrtes Haus pot. mądrala; außer Haus essen jeść poza domem; von Haus aus ein Optimist/reich/Chemiker sein być z natury optymistą / być bogatym z domu / być urodzonym chemikiem; aufs Haus gehen pot. być na koszt firmy (o posiłku)
23. unehelich przymiotnik, przysłówek nieślubny, pozamałżeński, nieślubnie, poza małżeństwem
24. Tiefschneefahrer der (PL die Tiefschneefahrer) narciarz freestyler, narciarz jeżdżący poza trasami
25. Haltung die (nur Singular) hodowla, chów, trzymanie, postawa, zachowanie się, stanowisko; eine gekünstelte Haltung poza; eine neutrale Haltung stanowisko neutralne
26. aushäusig przymiotnik przebywający poza domem
27. Aushäusigkeit die (nur Singular) nieobecność w domu, przebywanie poza domem
28. auch przysłówek też, także, również, poza tym, nawet; auch wenn es regnen sollte nawet gdyby miało padać
29. übertariflich przymiotnik wykraczający poza układ zbiorowy pracy, wyższy niż przewiduje układ zbiorowy pracy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.