poziom - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 08:51

  • Haseł: 58325


1. Niveau das (PL die Niveaus) poziom
2. Niveaustufe die (PL die Niveaustufen) poziom (nauczania)
3. Level der (PL die Levels) lit. poziom
4. Bildungsstand der (PL die Bildungsstände) poziom wykształcenia, poziom kształcenia
5. Leistungsstufe die (PL die Leistungsstufen) tech. poziom mocy, szkol. poziom zaawansowania
6. Spiegel der (PL die Spiegel) lustro, zwierciadło, lusterko, poziom cieczy; sich im Spiegel betrachten przeglądać się w lustrze; in den Spiegel schauen zerkać w lusterko
7. Detailtiefe die (PL die Detailtiefen) poziom szczegółowości
8. Sprachniveau das (PL die Sprachniveaus) poziom umiejętności językowych
9. Geräuschpegel der (PL die Geräuschpegel) poziom szumu, natężenie dźwięku
10. hoch przymiotnik, przysłówek (höher, am höchsten) wysoki, wysoko, wysoce; ein hohes Amt wysoki urząd; ein höherer Beamter wyższy urzędnik; der hohe Gast dostojny gość, znakomity gość; auf hoher See na pełym morzu; hoch gestellt wysoko postawiony; hoch qualifiziert wykwalifikowany; hoch industrialisiert wysoko uprzemysłowiony; hoch dekoriert utytułowany; hoch stehend reprezentujący wysoki poziom, na wysokim poziomie
11. Flüssigkeitsstand der (PL die Flüssigkeitsstände) poziom cieczy
12. Lärmpegel der (PL die Lärmpegel) poziom hałasu
13. Motorölstand der (nur Singular) poziom oleju silnikowego
14. Lebensniveau das (nur Singular) poziom życia, stopa życia
15. Meeresspiegel der (nur Singular) poziom morza
16. Blutalkohol der (nur Singular) zawartość alkoholu we krwi, poziom alkoholu we krwi
17. Wasserstand der (PL die Wasserstände) poziom wody
18. Blutalkoholgehalt der (PL die Blutalkoholgehalte) zawartość alkoholu we krwi, poziom alkoholu we krwi
19. Blutspiegel der (PL die Blutspiegel) med. stężenie we krwi, poziom we krwi (substancji)
20. Weltniveau das (nur Singular) światowy poziom
21. Realitätsgrad der (PL die Realitätsgrade) infor. stopień realizmu, poziom realizmu
22. Lebensstandard der (PL die Lebensstandards) poziom życia, stopa życiowa
23. Cholesterinspiegel der (PL die Cholesterinspiegel) med. poziom cholesterolu
24. Ölstand der (nur Singular) poziom oleju
25. Stufe die (PL die Stufen) stopień, szczebel, etap, klasa, poziom; lange Stufen długie cieniowane włosy
26. Alarmstufe die (PL die Alarmstufen) poziom gotowości
27. Geheimhaltungsstufe die (PL die Geheimhaltungsstufen) poziom tajności, stopień poufności
28. Bildungsniveau das (PL die Bildungsniveaus) poziom wykształcenia
29. Tiefstand der (nur Singular) niski poziom, niski stan
30. Bildungsstufe die (PL die Bildungsstufen) poziom wykształcenia


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.