poziom - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-05 12:09

  • Haseł: 58325


1. Level der (PL die Levels) lit. poziom
2. Niveau das (PL die Niveaus) poziom
3. Niveaustufe die (PL die Niveaustufen) poziom (nauczania)
4. Blutzuckerspiegel der (PL die Blutzuckerspiegel) med. poziom cukru we krwi; einen hohen Blutzuckerspiegel haben mieć wysoki poziom cukru we krwi, pot. mieć wysoki cukier
5. Bildungsniveau das (PL die Bildungsniveaus) poziom wykształcenia, poziom kształcenia
6. Bildungsstand der (PL die Bildungsstände) poziom wykształcenia, poziom kształcenia
7. Leistungsstufe die (PL die Leistungsstufen) tech. poziom mocy, szkol. poziom zaawansowania
8. Schallpegel der (PL die Schallpegel) poziom natężenia dźwięku
9. Unterversorgung die (PL die Unterversorgungen) niedobór, niski poziom
10. hoch przymiotnik, przysłówek (höher, am höchsten) wysoki, wysoko, wysoce; ein hohes Amt wysoki urząd; ein höherer Beamter wyższy urzędnik; der hohe Gast dostojny gość, znakomity gość; auf hoher See na pełym morzu; hoch gestellt wysoko postawiony; hoch qualifiziert wykwalifikowany; hoch industrialisiert wysoko uprzemysłowiony; hoch dekoriert utytułowany; hoch stehend reprezentujący wysoki poziom, na wysokim poziomie
11. Blutalkohol der (nur Singular) zawartość alkoholu we krwi, poziom alkoholu we krwi
12. Detailtiefe die (PL die Detailtiefen) poziom szczegółowości
13. Blutalkoholgehalt der (PL die Blutalkoholgehalte) zawartość alkoholu we krwi, poziom alkoholu we krwi
14. Lebensniveau das (nur Singular) poziom życia, stopa życia
15. Tertiärstufe die (PL die Tertiärstufen) trzeci poziom edukacji
16. Ölstand der (nur Singular) poziom oleju
17. Lebensstandard der (PL die Lebensstandards) poziom życia, stopa życiowa
18. Motorölstand der (nur Singular) poziom oleju silnikowego
19. Alkoholgehalt der (PL die Alkoholgehalte) zawartość alkoholu, poziom alkoholu
20. Spiegel der (PL die Spiegel) lustro, zwierciadło, lusterko, poziom cieczy; sich im Spiegel betrachten przeglądać się w lustrze; in den Spiegel schauen zerkać w lusterko
21. Preisniveau das (nur Singular) poziom cen
22. Geheimhaltungsstufe die (PL die Geheimhaltungsstufen) poziom tajności, stopień poufności
23. Alkoholpegel der (PL die Alkoholpegel) pot. poziom alkoholu we krwi
24. Alkoholspiegel der (PL die Alkoholspiegel) poziom alkoholu we krwi
25. Stufe die (PL die Stufen) stopień, szczebel, etap, klasa, poziom; lange Stufen długie cieniowane włosy
26. Flüssigkeitsstand der (PL die Flüssigkeitsstände) poziom cieczy
27. Blutspiegel der (PL die Blutspiegel) med. stężenie we krwi, poziom we krwi (substancji)
28. Realitätsgrad der (PL die Realitätsgrade) infor. stopień realizmu, poziom realizmu
29. Bildungsstufe die (PL die Bildungsstufen) poziom wykształcenia
30. Sprachniveau das (PL die Sprachniveaus) poziom umiejętności językowych


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.