•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-10 23:13

  • Haseł: 65180


Testy językowe
1. Position die (PL die Positionen) pozycja, stanowisko, położenie; eine führende Position kierownicze stanowisko
2. Stellenwert der (PL die Stellenwerte) ranga, pozycja, znaczenie
3. Stellung die (PL die Stellungen) stanowisko, pozycja; zu etwas Stellung nehmen ustosunkowywać się do czegoś
4. Schonhaltung die (PL die Schonhaltungen) med. pozycja oszczędzająca, pozycja przeciwbólowa
5. Yogasitz der (nur Singular) pozycja kwiatu, pozycja lotosu
6. Vorrangstellung die (nur Singular) prymat, dominująca pozycja
7. VB skrót od Verhandlungsbasis podstawa rokowań, podstawa negocjacji, pozycja przetargowa w negocjacjach; Preis VB cena do negocjacji
8. Zwangshaltung die (PL die Zwangshaltungen) med. pozycja wymuszona
9. Schaltposition die (PL die Schaltpositionen) pozycja przełącznika
10. Stand der (PL die Stände) miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna
11. Marktlage die (PL die Marktlagen) sytuacja rynkowa, pozycja na rynku
12. Sonderstellung die (PL die Sonderstellungen) uprzywilejowana pozycja
13. Anschlag der (PL die Anschläge) plakat, obwieszczenie, uderzenie (w klawiaturę), zamach, tech. opór (pedału), skrajna pozycja, ekon. kalkulacja kosztów; auf jemanden einen Anschlag verüben dokonać zamachu na kogoś; 60 Anschläge pro Zeile infor. 60 znaków w linijce; den Hahn bis zum Anschlag aufdrehen odkręcić kurek do oporu
14. Reiterstellung die (PL die Reiterstellungen) pozycja seksualna na jeźdźca
15. Reitstellung die (PL die Reitstellungen) pozycja seksualna na jeźdźca
16. Stichwort das (PL die Stichwörter) hasło (w słowniku), hasło (sygnał), pozycja (w rejestrze)
17. Posten der (PL die Posten) posada, stanowisko, posterunek, wartownik, pozycja, partia; einen ruhigen Posten haben pot. mieć ciepłą posadkę
18. Abwehrstellung die (PL die Abwehrstellungen) pozycja obronna
19. Schlüsselposition die (PL die Schlüsselpositionen) kluczowa pozycja
20. Besteck das (PL die Bestecke) sztućce, med. instrumentarium, narzędzia, naut. pozycja statku; silbernes Besteck srebrne sztućce
21. Schlüsselstellung die (PL die Schlüsselstellungen) kluczowa pozycja
22. Parkposition die (PL die Parkpositionen) miejsce postoju, miejsce parkowania, pozycja postojowa
23. Verteidigungsstellung die (PL die Verteidigungsstellungen) pozycja obronna, stanowisko obronne
24. Verhandlungsbasis die (PL die Verhandlungsbasen) podstawa rokowań, podstawa negocjacji, pozycja przetargowa w negocjacjach
25. Abseitsstellung die (PL die Abseitsstellungen) sport pozycja spalona
26. Monopolstellung die (PL die Monopolstellungen) pozycja monopolisty
27. Machtstellung die (PL die Machtstellungen) wpływowa pozycja
28. Präferenzstellung die (nur Singular) pozycja uprzywilejowana
29. Ausgangsposition die (PL die Ausgangspositionen) pozycja wyjściowa
30. Spitzenposition die (PL die Spitzenpositionen) czołowa pozycja

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.