pozycja - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-23 20:39

  • Haseł: 58325


1. Position die (PL die Positionen) pozycja, stanowisko, położenie; eine führende Position kierownicze stanowisko
2. Stellenwert der (PL die Stellenwerte) ranga, pozycja, znaczenie
3. Stellung die (PL die Stellungen) stanowisko, pozycja; zu etwas Stellung nehmen ustosunkowywać się do czegoś
4. Schonhaltung die (PL die Schonhaltungen) med. pozycja oszczędzająca, pozycja przeciwbólowa
5. Yogasitz der (nur Singular) pozycja kwiatu, pozycja lotosu
6. Vorrangstellung die (nur Singular) prymat, dominująca pozycja
7. VB skrót od Verhandlungsbasis podstawa rokowań, podstawa negocjacji, pozycja przetargowa w negocjacjach; Preis VB cena do negocjacji
8. Zwangshaltung die (PL die Zwangshaltungen) med. pozycja wymuszona
9. Schaltposition die (PL die Schaltpositionen) pozycja przełącznika
10. Stand der (PL die Stände) miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna
11. Marktlage die (PL die Marktlagen) sytuacja rynkowa, pozycja na rynku
12. Sonderstellung die (PL die Sonderstellungen) uprzywilejowana pozycja
13. Anschlag der (PL die Anschläge) plakat, obwieszczenie, uderzenie (w klawiaturę), zamach, tech. opór (pedału), skrajna pozycja, ekon. kalkulacja kosztów; auf jemanden einen Anschlag verüben dokonać zamachu na kogoś; 60 Anschläge pro Zeile infor. 60 znaków w linijce; den Hahn bis zum Anschlag aufdrehen odkręcić kurek do oporu
14. Stichwort das (PL die Stichwörter) hasło (w słowniku), hasło (sygnał), pozycja (w rejestrze)
15. Posten der (PL die Posten) posada, stanowisko, posterunek, wartownik, pozycja, partia; einen ruhigen Posten haben pot. mieć ciepłą posadkę
16. Abwehrstellung die (PL die Abwehrstellungen) pozycja obronna
17. Schlüsselposition die (PL die Schlüsselpositionen) kluczowa pozycja
18. Besteck das (PL die Bestecke) sztućce, med. instrumentarium, narzędzia, naut. pozycja statku; silbernes Besteck srebrne sztućce
19. Schlüsselstellung die (PL die Schlüsselstellungen) kluczowa pozycja
20. Verteidigungsstellung die (PL die Verteidigungsstellungen) pozycja obronna, stanowisko obronne
21. Verhandlungsbasis die (PL die Verhandlungsbasen) podstawa rokowań, podstawa negocjacji, pozycja przetargowa w negocjacjach
22. Abseitsstellung die (PL die Abseitsstellungen) sport pozycja spalona
23. Monopolstellung die (PL die Monopolstellungen) pozycja monopolisty
24. Machtstellung die (PL die Machtstellungen) wpływowa pozycja
25. Präferenzstellung die (nur Singular) pozycja uprzywilejowana
26. Ausgangsposition die (PL die Ausgangspositionen) pozycja wyjściowa
27. Spitzenposition die (PL die Spitzenpositionen) czołowa pozycja
28. Vormachtstellung die (nur Singular) hegemonia, pozycja dominująca
29. Grundstellung die (PL die Grundstellungen) mil. sport postawa zasadnicza, pozycja wyjściowa
30. Parteistellung die (PL die Parteistellungen) prawn. pozycja stron


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.