pracownik - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 20:46

  • Haseł: 58325


1. Arbeiter der (PL die Arbeiter) robotnik, pracownik, pracownik fizyczny; ungelernter / angelernter Arbeiter pracownik niewykwalifikowany / wykwalifikowany
2. Leiharbeiter der (PL die Leiharbeiter) pracownik tymczasowy, pracownik agencji pracy tymczasowej, pracownik leasingowy
3. Zeitarbeiter der (PL die Zeitarbeiter) pracownik czasowy, pracownik tymczasowy
4. Teilzeitarbeiter der (PL die Teilzeitarbeiter) pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracownik zatrudniony na część etatu
5. zuverlässig przymiotnik niezawodny, pewny, autentyczny, prawdziwy, wiarygodny, skuteczny, solidny, niezawodnie, pewnie, autentycznie, prawdziwie, wiarygodnie, skutecznie, solidnie; ein zuverlässiger Arbeiter/Freund niezawodny pracownik/przyjaciel, pracownik/przyjaciel, na którym można polegać; ein ausgesprochen zuverlässiges Auto wyjątkowo niezawodne auto; sie arbeitet sehr zuverlässig ona pracuje bardzo solidnie; aus zuverlässiger Quelle z wiarygodnego źródła
6. Saisonarbeiter der (PL die Saisonarbeiter) pracownik sezonowy, robotnik sezonowy
7. Produktionsarbeiter der (PL die Produktionsarbeiter) pracownik produkcji
8. Kopfarbeiter der (PL die Kopfarbeiter) pracownik umysłowy
9. Kraft die (PL die Kräfte) siła, moc, członek personelu, pracownik, pracownica; mit aller Kraft z całej siły; mit letzter Kraft ostatkiem sił; in Kraft treten prawn. uzyskiwać moc prawną, wchodzić w życie; er ist eine tüchtige Kraft on jest sumiennym pracownikiem; mit vereinten Kräften etwas erreichen osiągnąć coś wspólnymi siłami; Kraft ist Masse mal Beschleunigung fiz. siła to masa razy przyspieszenie; physische Kraft tężyzna fizyczna
10. Hotelangestellte der/die (PL die Hotelangestellten) pracownik hotelu (umysłowy)
11. Metallarbeiter der (PL die Metallarbeiter) metalowiec, pracownik przemysłu metalowego
12. Verwaltungsangestellte der/die (PL die Verwaltungsangestellten) pracownik administracji / pracowniczka administracji
13. Jugendpfleger der (PL die Jugendpfleger) pracownik socjalny w ośrodku pomocy młodzieży
14. Tagelöhner der (PL die Tagelöhner) pracownik dniówkowy
15. Postangestellte der/die (PL die Postangestellten) pracownik poczty / pracownica poczty
16. Industriekaufmann der (PL die Industriekaufleute) pracownik administracyjno-biurowy w przedsiębiorstwie przemysłowym
17. Bauarbeiter der (PL die Bauarbeiter) robotnik budowlany, pracownik budowlany, pot. budowlaniec
18. Müllbeseitiger der (PL die Müllbeseitiger) pracownik zajmujący się wywozem śmieci
19. Stelleninhaber der (PL die Stelleninhaber) pracownik na danym stanowisku, piastujący stanowisko
20. Gelegenheitsarbeiter der (PL die Gelegenheitsarbeiter) robotnik pracujący dorywczo, pracownik zatrudniany dorywczo
21. Büroangestellte der/die (PL die Büroangestellten) pracownik biurowy / pracownica biurowa
22. Bürokaufmann der (PL die Bürokaufleute) absolwent dwuletniej szkoły zarządzania i bankowości, pracownik administracyjny biura, kierownik biura
23. Müllwerker der (PL die Müllwerker) pracownik oczyszczania miasta
24. Chemikant der (PL die Chemikanten) pracownik przemysłu chemicznego
25. Halbtagskraft die (PL die Halbtagskräfte) pracownik na pół etatu
26. Lagerarbeiter der (PL die Lagerarbeiter) pracownik magazynu
27. Schwarzarbeiter der (PL die Schwarzarbeiter) nielegalny pracownik
28. Banker der (PL die Banker) pracownik banku, bankowiec
29. Sicherheitsbeamte der (PL die Sicherheitsbeamten) pracownik służb specjalnych
30. Sicherheitsbeauftragte der/die (PL die Sicherheitsbeauftragten) pracownik ds. BHP / pracownica ds. BHP


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.