prawa - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-15 13:52

  • Haseł: 58325


1. Rechtsbeugung die (PL die Rechtsbeugungen) naginanie prawa, obchodzenie prawa, obejście prawa
2. Rechtsbruch der (PL die Rechtsbrüche) złamanie prawa, naruszenie prawa, pogwałcenie prawa
3. Entrechtete der/die (PL die Entrechteten) pozbawiony praw, wyjęty spod prawa / pozbawiona praw, wyjęta spod prawa
4. Drittrechte PL prawn. prawa osób trzecich, prawa podmiotów trzecich
5. Persönlichkeitsrechtsverletzung die (PL die Persönlichkeitsrechtsverletzungen) prawn. naruszenie prawa osobistego, naruszenie prawa do ochrony własnej osobowości
6. gesetzestreu przymiotnik, przysłówek przestrzegający prawa, postępujący zgodnie z prawem, przestrzegając prawa
7. Rechtsstaat der (PL die Rechtsstaaten) państwo prawa
8. rechtsstaatlich przymiotnik respektujący normy państwa prawa
9. Rechtssystem das (PL die Rechtssysteme) system prawa, system prawny, mat. układ współrzędnych
10. Entzug der (PL die Entzüge) pozbawienie, odebranie; Entzug der elterlichen Gewalt / des Führerscheins pozbawienie władzy rodzicielskiej / prawa jazdy; Entzug von Alkohol odstawienie alkoholu, odzwyczajanie od alkoholu, pot. odwyk; auf Entzug sein pot. być na odwyku
11. Rechtsverlust der (PL die Rechtsverluste) prawn. utrata prawa
12. Rechtsverstoß der (PL die Rechtsverstöße) naruszenie prawa
13. Selbstanzeige die (PL die Selbstanzeigen) zgłoszenie się na policję, oddanie się w ręce prawa
14. Rechtswirkung die (PL die Rechtswirkungen) skutek prawny, oddziaływanie prawa
15. umsatteln czasownik sattelt um, sattelte um, hat umgesattelt zmieniać siodło, pot. zmieniać zawód, zmieniać kierunek studiów von Jura zur Ökonomie z prawa na ekonomię
16. begeben czasownik begibt, begab, hat begeben sprzedawać, puszczać w obieg; sich begeben zdarzać się, udawać się, iść, jechać, przystępować, rezygnować, zrzekać się; sich auf den Weg begeben udawać się w drogę; sich in Gefahr begeben narażać się na niebezpieczeństwo; seines Rechtes begeben rezygnować ze swego prawa
17. naturschutzrechtlich przymiotnik związany z prawem ochrony przyrody, dotyczący prawa ochrony przyrody
18. Vergewaltigung die (PL die Vergewaltigungen) zgwałcenie, gwałt einer Frau na kobiecie, pogwałcenie des Rechtes prawa
19. aerodynamisch przymiotnik aerodynamiczny; die aerodynamischen Gesetze prawa aerodynamiki
20. Staatsbürgerrechte PL prawa obywatelskie
21. Verkehrssitte die (nur Singular) prawn. zwyczajowe stosowanie prawa
22. MPU skrót od medizinisch-psychologische Untersuchung badanie medyczno-psychologiczne, badanie dla kierowców ubiegajacych się o odzyskanie prawa jazdy w Niemczech
23. völkerrechtlich przymiotnik dotyczący prawa międzynarodowego
24. einräumen czasownik räumt ein, räumte ein, hat eingeräumt układać, umieszczać, ustawiać, meblować, przyznawać, udzielać; den Vorrang / Kredit / Nutzungsrechte einräumen przyznawać pierwszeństwo / kredyt / prawo użytkowania; jemandem Rechte einräumen przyznawać komuś prawa; er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war musiał przyznać, że przybył znacznie za późno; die Manipulation einräumen przyznać się do manipulacji
25. gleich przymiotnik, przysłówek równy, jednakowy, taki sam, równie, jednakowo, zaraz, natychmiast; das gleiche Ziel haben mieć ten sam cel; in gleicher Weise w ten sam sposób; zur gleichen Zeit w tym samym czasie; gleiches Recht für alle fordern domagać się równego prawa dla wszystkich; der Preis ist seit zehn Jahren gleich geblieben cena jest taka sama od dziesięciu lat; gleich groß równie duży; gleich alt sein być w równym wieku; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego; das läuft auf das Gleiche hinaus na to samo wychodzi; Gleiches mit Gleichem vergelten odpłacać pięknym za nadobne; gleich neben der Post tuż obok poczty; ich komme gleich zaraz przyjdę
26. Copyright das (PL die Copyrights) prawa autorskie, copyright
27. Sonderziehungsrechte PL ekon. specjalne prawa ciągnienia
28. Gesellschaft die (PL die Gesellschaften) społeczeństwo, towarzystwo, spółka; Gesellschaft mit beschränkter Haftung spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o.; Gesellschaft bürgerlichen Rechts spółka prawa cywilnego, spółka cywilna; jemandem Gesellschaft leisten dotrzymywać komuś towarzystwa; in schlechte Gesellschaft geraten wpaść w złe towarzystwo
29. Arbeitsrechtler der (PL die Arbeitsrechtler) specjalista prawa pracy
30. arbeitsrechtlich przymiotnik dotyczący prawa pracy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.