•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-06 22:17

  • Haseł: 66005


1. Rechtsbeugung die (PL die Rechtsbeugungen) naginanie prawa, obchodzenie prawa, obejście prawa
2. Rechtsbruch der (PL die Rechtsbrüche) złamanie prawa, naruszenie prawa, pogwałcenie prawa
3. Entrechtete der/die (PL die Entrechteten) pozbawiony praw, wyjęty spod prawa / pozbawiona praw, wyjęta spod prawa
4. Rechtsvereinheitlichung die (PL die Rechtsvereinheitlichungen) unifikacja prawa, ujednolicenie prawa
5. Drittrechte PL prawn. prawa osób trzecich, prawa podmiotów trzecich
6. Persönlichkeitsrechtsverletzung die (PL die Persönlichkeitsrechtsverletzungen) prawn. naruszenie prawa osobistego, naruszenie prawa do ochrony własnej osobowości
7. gesetzestreu przymiotnik, przysłówek przestrzegający prawa, postępujący zgodnie z prawem, przestrzegając prawa
8. Rechtsstaat der (PL die Rechtsstaaten) państwo prawa
9. rechtsstaatlich przymiotnik respektujący normy państwa prawa
10. Rechtssystem das (PL die Rechtssysteme) system prawa, system prawny, mat. układ współrzędnych
11. Entzug der (PL die Entzüge) pozbawienie, odebranie; Entzug der elterlichen Gewalt / des Führerscheins pozbawienie władzy rodzicielskiej / prawa jazdy; Entzug von Alkohol odstawienie alkoholu, odzwyczajanie od alkoholu, pot. odwyk; auf Entzug sein pot. być na odwyku
12. Rechtsverlust der (PL die Rechtsverluste) prawn. utrata prawa
13. Rechtsverstoß der (PL die Rechtsverstöße) naruszenie prawa
14. Selbstanzeige die (PL die Selbstanzeigen) zgłoszenie się na policję, oddanie się w ręce prawa
15. Rechtswirkung die (PL die Rechtswirkungen) skutek prawny, oddziaływanie prawa
16. umsatteln czasownik sattelt um, sattelte um, hat umgesattelt zmieniać siodło, pot. zmieniać zawód, zmieniać kierunek studiów von Jura zur Ökonomie z prawa na ekonomię
17. vergehen czasownik vergeht, verging, ist vergangen upływać, mijać, przemijać, przechodzić, ustępować, słabnąć; die Tage vergingen mir wie im Fluge dni przeleciały mi jak z bicza strzelił; es vergingen zwanzig Minuten, bis sie endlich kam minęlo dwadzieścia minut, zanim wreszcie przyszła; wie doch die Zeit vergeht! jak ten czas leci!; der Schmerz vergeht wieder ból ustąpi; vor Hunger / Durst / Ungeduld vergehen umierać z głodu / pragnienia / niecierpliwości; als sie auf den Teller sah, verging ihr der Appetit gdy zobaczyła talerz, straciła apetyt; sich gegen das Gesetz vergehen wyłamać się spod prawa; sich an jemandem vergehen dopuścić się czynów nierządnych na kimś
18. Rechtsphilosophie die (PL die Rechtsphilosophien) filozofia prawa
19. rechtsphilosophisch przymiotnik dotyczący filozofii prawa
20. begeben czasownik begibt, begab, hat begeben sprzedawać, puszczać w obieg; sich begeben zdarzać się, udawać się, iść, jechać, przystępować, rezygnować, zrzekać się; sich auf den Weg begeben udawać się w drogę; sich in Gefahr begeben narażać się na niebezpieczeństwo; seines Rechtes begeben rezygnować ze swego prawa
21. naturschutzrechtlich przymiotnik związany z prawem ochrony przyrody, dotyczący prawa ochrony przyrody
22. abtreten czasownik tritt ab, trat ab, ist/hat abgetreten schodzić, ustępować / odstępować, wycierać; von der Bühne abtreten schodzić ze sceny; vom Amt abtreten ustępować z urzędu; jemandem etwas abtreten odstępować coś komuś; Schuhe abtreten wycierać buty; seine Rechte an einen anderen abtreten cedować swoje prawa na kogoś innego
23. Vergewaltigung die (PL die Vergewaltigungen) zgwałcenie, gwałt einer Frau na kobiecie, pogwałcenie des Rechtes prawa
24. aerodynamisch przymiotnik aerodynamiczny; die aerodynamischen Gesetze prawa aerodynamiki
25. Privatrechtskodifikation die (PL die Privatrechtskodifikationen) kodyfikacja prawa prywatnego
26. Staatsbürgerrechte PL prawa obywatelskie
27. Rechtsverletzung die (PL die Rechtsverletzungen) naruszenie prawa
28. Verkehrssitte die (nur Singular) prawn. zwyczajowe stosowanie prawa
29. MPU skrót od medizinisch-psychologische Untersuchung badanie medyczno-psychologiczne, badanie dla kierowców ubiegajacych się o odzyskanie prawa jazdy w Niemczech
30. völkerrechtlich przymiotnik dotyczący prawa międzynarodowego

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu