•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. echt przymiotnik, przysłówek prawdziwy, autentyczny, typowy, naprawdę; echter Bruch mat. ułamek właściwy
2. wahr przymiotnik, przysłówek prawdziwy, prawdziwie; nicht wahr? nieprawdaż?
3. wahrhaftig przymiotnik prawdziwy, szczery
4. genuin przymiotnik, przysłówek autentyczny, prawdziwy, med. wrodzony, prawdziwie, autentycznie
5. ausgesprochen przymiotnik, przysłówek wyraźny, prawdziwy, zdecydowany, wybitny, nad wyraz
6. original przymiotnik oryginalny, prawdziwy
7. natürlich przymiotnik, przysłówek naturalny, oczywisty, prawdziwy, naturalnie, oczywiście; die natürliche Grenze granica naturalna; aber natürlich! ależ oczywiście!
8. waschecht przymiotnik niespieralny, nadający się do prania (o tkaninach), pot. prawdziwy, autentyczny; eine waschechte Berlinerin prawdziwa berlinka; sie ist eine waschechte Gräfin ona jest prawdziwą hrabiną
9. eigentlich przymiotnik, przysłówek właściwy, prawdziwy, rzeczywisty, faktyczny, pierwotny, właściwie, zazwyczaj; die eigentliche Bedeutung eines Wortes właściwe znaczenie słowa; er heißt eigentlich Miller on w rzeczywistości nazywa się Miller; ich habe eigentlich keine Zeit właściwie to nie mam czasu; wie alt bist du eigentlich? ile ty masz właściwie lat?
10. regelrecht przymiotnik, przysłówek prawidłowy, istny, prawdziwy, prawidłowo, wprost
11. wahrhaft przymiotnik, przysłówek lit. prawdziwy, szczery, naprawdę, prawdziwie, doprawdy
12. veritabel przymiotnik lit. prawdziwy, istny
13. zuverlässig przymiotnik niezawodny, pewny, autentyczny, prawdziwy, wiarygodny, skuteczny, solidny, niezawodnie, pewnie, autentycznie, prawdziwie, wiarygodnie, skutecznie, solidnie; ein zuverlässiger Arbeiter/Freund niezawodny pracownik/przyjaciel, pracownik/przyjaciel, na którym można polegać; ein ausgesprochen zuverlässiges Auto wyjątkowo niezawodne auto; sie arbeitet sehr zuverlässig ona pracuje bardzo solidnie; aus zuverlässiger Quelle z wiarygodnego źródła

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu