prawo - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 10:38

  • Haseł: 58325


1. Recht das (PL die Rechte) prawo, słuszność, racja; ein Recht auf etwas (AKK) haben mieć prawo do czegoś; Sie haben das Recht auf einen Anwalt ma Pan/Pani prawo do adwokata; ein Recht ausüben korzystać z prawa; Recht haben / im Recht sein mieć rację, mieć słuszność; zu/mit Recht słusznie
2. Jura (kein Artikel) (nur Singular) prawo; der (nur Singular) geo. jura, Jura; Jura studieren studiować prawo
3. Anrecht das (PL die Anrechte) prawo auf etwas (AKK) do czegoś, abonament
4. Handfeste die (PL die Handfesten) hist. przywilej, prawo; Kulmer Handfeste hist. przywilej chełmiński, prawo chełmińskie
5. Gesetz das (PL die Gesetze) ustawa, prawo; laut Gesetz zgodnie z ustawą, prawem; gegen das Gesetz verstoßen łamać prawo
6. Berechtigung die (PL die Berechtigungen) uprawnienie, prawo, upoważnienie, słuszność
7. Anspruch der (PL die Ansprüche) roszczenie, prawo; etwas in Anspruch nehmen skorzystać z czegoś; einen Anspruch erheben wysuwać roszczenia, rościć sobie pretensje
8. rechts przysłówek po prawej stronie, po prawej, na prawo, w prawo; przyimek + GEN na prawo od, po prawej stronie
9. Mitentscheidungsrecht das (nur Singular) prawn. prawo do współdecydowania, prawo do uczestniczenia w decyzjach
10. Antitrustrecht das (nur Singular) ekon. prawo antytrustowe, prawo antymonopolowe
11. Namensrecht das (PL die Namensrechte) prawo do nazwy, prawo do nazwiska
12. Gravitationsgesetz das (nur Singular) fiz. prawo grawitacji, prawo powszechnego ciążenia
13. Patentrecht das (PL die Patentrechte) prawo patentowe, prawo korzystania z patentu
14. Fahrprüfung die (PL die Fahrprüfungen) egzamin na prawo jazdy; die Fahrprüfung machen zdawać egzamin na prawo jazdy
15. Verfahrensrecht das (nur Singular) prawo procesowe, prawo proceduralne
16. Sorgerecht das (nur Singular) prawn. prawo do opieki; Sorgerecht für ein Kind prawo do opieki nad dzieckiem
17. Münzrecht das (nur Singular) prawo bicia monety, prawo mennicze
18. Führerschein der (PL die Führerscheine) prawo jazdy; den Führerschein machen robić prawo jazdy
19. Zurückbehaltungsrecht das (PL die Zurückbehaltungsrechte) prawn. prawo zatrzymania, prawo retencji
20. Vertriebsrecht das (PL die Vertriebsrechte) prawo sprzedaży, prawo rozpowszechniania
21. Wendung die (PL die Wendungen) skręt, przełom, obrót, zmiana, zakręt, jęz. zwrot; die Ereignisse nahmen eine unerwartete Wendung wydarzenia przyjęły nieoczekiwany obrót; eine Wendung zum Guten/Schlechten nehmen zmieniać się na lepsze/gorsze; eine Wendung des Kopfes obrót głową; eine Wendung nach rechts/um 180 Grad zwrot na prawo/o 180 stopni; eine umgangssprachliche Wendung jęz. potoczny zwrot
22. Heimfallrecht das (nur Singular) prawn. prawo państwa do spadku bezdziedzicznego
23. einlenken czasownik lenkt ein, lenkte ein, ist eingelenkt skierowywać, skręcać nach links na prawo, przen. iść na ustępstwa, łagodzić ton
24. Wirtschaftsrecht das (nur Singular) prawo gospodarcze
25. Satz der (PL die Sätze) jęz. zdanie, wypowiedzenie, mat. twierdzenie, stawka, stopa, komplet, zestaw, skok, sus, osad, fusy, filoz. zasada, prawo, muz. fraza, sport set; ein Satz Kochtöpfe zestaw garnków, komplet garnków
26. Mehrheitswahlrecht das (nur Singular) większościowe prawo wyborcze
27. rechtsum przysłówek mil. w prawo zwrot
28. Lebensmittelrecht das (nur Singular) prawo żywnościowe
29. Besitzrecht das (nur Singular) prawo posiadania
30. Rechtswendung die (PL die Rechtswendungen) zwrot w prawo


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.