•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-17 16:37

  • Haseł: 66545


1. Recht das (PL die Rechte) prawo, słuszność, racja; ein Recht auf etwas (AKK) haben mieć prawo do czegoś; Sie haben das Recht auf einen Anwalt ma Pan/Pani prawo do adwokata; ein Recht ausüben korzystać z prawa; Recht haben / im Recht sein mieć rację, mieć słuszność; zu/mit Recht słusznie
2. Jura (kein Artikel) (nur Singular) prawo; der (nur Singular) geo. jura, Jura; Jura studieren studiować prawo
3. Anrecht das (PL die Anrechte) prawo auf etwas (AKK) do czegoś, abonament
4. Handfeste die (PL die Handfesten) hist. przywilej, prawo; Kulmer Handfeste hist. przywilej chełmiński, prawo chełmińskie
5. Gesetz das (PL die Gesetze) ustawa, prawo; laut Gesetz zgodnie z ustawą, prawem; gegen das Gesetz verstoßen łamać prawo
6. Persönlichkeitsrecht das (PL die Persönlichkeitsrechte) prawn. prawo osobiste, prawo do ochrony własnej osobowości, prawo podstawowe
7. Berechtigung die (PL die Berechtigungen) uprawnienie, prawo, upoważnienie, słuszność
8. Anspruch der (PL die Ansprüche) roszczenie, prawo; etwas in Anspruch nehmen skorzystać z czegoś; einen Anspruch erheben wysuwać roszczenia, rościć sobie pretensje; viel Zeit in Anspruch nehmen zabierać wiele czasu
9. rechts przysłówek po prawej stronie, po prawej, na prawo, w prawo; przyimek + GEN na prawo od, po prawej stronie
10. Mitentscheidungsrecht das (nur Singular) prawn. prawo do współdecydowania, prawo do uczestniczenia w decyzjach
11. Antitrustrecht das (nur Singular) ekon. prawo antytrustowe, prawo antymonopolowe
12. Namensrecht das (PL die Namensrechte) prawo do nazwy, prawo do nazwiska
13. Gravitationsgesetz das (nur Singular) fiz. prawo grawitacji, prawo powszechnego ciążenia
14. Patentrecht das (PL die Patentrechte) prawo patentowe, prawo korzystania z patentu
15. Fahrprüfung die (PL die Fahrprüfungen) egzamin na prawo jazdy; die Fahrprüfung machen zdawać egzamin na prawo jazdy
16. Verfahrensrecht das (nur Singular) prawo procesowe, prawo proceduralne
17. Sorgerecht das (nur Singular) prawn. prawo do opieki; Sorgerecht für ein Kind prawo do opieki nad dzieckiem
18. Münzrecht das (nur Singular) prawo bicia monety, prawo mennicze
19. Führerschein der (PL die Führerscheine) prawo jazdy; den Führerschein machen robić prawo jazdy
20. Zurückbehaltungsrecht das (PL die Zurückbehaltungsrechte) prawn. prawo zatrzymania, prawo retencji
21. Vertriebsrecht das (PL die Vertriebsrechte) prawo sprzedaży, prawo rozpowszechniania
22. Wendung die (PL die Wendungen) skręt, przełom, obrót, zmiana, zakręt, jęz. zwrot; die Ereignisse nahmen eine unerwartete Wendung wydarzenia przyjęły nieoczekiwany obrót; eine Wendung zum Guten/Schlechten nehmen zmieniać się na lepsze/gorsze; eine Wendung des Kopfes obrót głową; eine Wendung nach rechts/um 180 Grad zwrot na prawo/o 180 stopni; eine umgangssprachliche Wendung jęz. potoczny zwrot
23. Heimfallrecht das (nur Singular) prawn. prawo państwa do spadku bezdziedzicznego
24. einlenken czasownik lenkt ein, lenkte ein, ist eingelenkt skierowywać, skręcać nach links na prawo, przen. iść na ustępstwa, łagodzić ton
25. Wirtschaftsrecht das (nur Singular) prawo gospodarcze
26. Satz der (PL die Sätze) jęz. zdanie, wypowiedzenie, mat. twierdzenie, stawka, stopa, komplet, zestaw, skok, sus, osad, fusy, filoz. zasada, prawo, muz. fraza, sport set; ein Satz Kochtöpfe zestaw garnków, komplet garnków; den Text Satz für Satz überprüfen sprawdzać tekst zdanie po zdaniu
27. Mehrheitswahlrecht das (nur Singular) większościowe prawo wyborcze
28. rechtsum przysłówek mil. w prawo zwrot
29. Lebensmittelrecht das (nur Singular) prawo żywnościowe
30. Besitzrecht das (nur Singular) prawo posiadania

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu