problem - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 12:09

  • Haseł: 58325


1. Problem das (PL die Probleme) problem, zagadnienie; kein Problem! nie ma problemu, nie ma sprawy!
2. Angelegenheit die (PL die Angelegenheiten) sprawa, problem, przypadek; das ist meine Angelegenheit to moja sprawa
3. übergeordnet przymiotnik nadrzędny; ein übergeordnetes Problem problem nadrzędny
4. umreißen czasownik reißt um, riss um, hat umgerissen obalać, przewracać, wywracać; (umreißt, umriss, hat umrissen) kreślić, szkicować, zarysowywać; das Problem umreißen nakreślać problem
5. worin przysłówek w czym, na czym, gdzie; worin liegt das Problem w czym tkwi problem
6. Gesundheitsproblem das (PL die Gesundheitsprobleme) problem zdrowotny, problem ze zdrowiem
7. lösen czasownik löst, löste, hat gelöst rozwiązywać, oddzielać, odkręcać, rozpuszczać; sich lösen rozwiązywać się, uwalniać się; eine Beziehung/Verlobung lösen zrywać związek/zaręczyny; eine Schraube lösen odkręcać śrubę; die Krawatte lösen rozwiązywać/poluzowywać krawat; die Handbremse lösen zwalniać hamulec ręczny; ein Rätsel/das Problem lösen rozwiązywać łamigłówkę/problem; ein Medikament in Wasser lösen rozpuszczać lek w wodzie; einen Fahrschein lösen kupować bilet
8. anschneiden czasownik schneidet an, schnitt an, hat angeschnitten nacinać, napoczynać, sport ścinać, podcinać; ein heikles Problem / eine Frage / ein Thema anschneiden poruszać drażliwy problem / kwestię / temat
9. Hauptproblem das (PL die Hauptprobleme) główny problem, zasadniczy problem
10. von przyimek + DAT od, z, przez (w konstrukcjach biernych); weit weg von zu Hause daleko od domu; von hier stąd; von dort stamtąd; von ganzem Herzen z całego serca; der Wagen von Hans samochód Hansa; die Werke von Bach dzieła Bacha; ein Problem von großer Bedeutung problem o dużym znaczeniu; von mir aus z mojej strony; von mir aus! pot. a niech tam!, a niech już tak będzie!; der schlimmste Job wurde von mir erledigt najgorsza robota została wykonana przeze mnie
11. beleuchten czasownik beleuchtet, beleuchtete, hat beleuchtet oświetlać, wyjaśniać; ein Problem beleuchten naświetlać problem
12. Wohnungsfrage die (PL die Wohnungsfragen) kwestia mieszkaniowa, problem mieszkaniowy
13. überwinden czasownik überwindet, überwand, hat überwunden rozwiewać (wątpliwości), pozbywać się, przełamywać, przezwyciężać, rozwiązywać (problem), pokonywać, wspinać się; sich überwinden przemóc się
14. Zeitproblem das (PL die Zeitprobleme) zagadnienie na czasie, aktualny problem
15. managen czasownik managt, managte, hat gemanagt zarządzać, kierować; ein Problem managen uporać się z problemem
16. Umweltproblem das (PL die Umweltprobleme) problem ekologiczny
17. Riesenproblem das (PL die Riesenprobleme) olbrzymi problem
18. Griff der (PL die Griffe) rękojeść, trzonek, rączka, ucho, chwyt, uchwyt, klamka; einen guten Griff tun pot. dobrze trafić; etwas im Griff haben pot. mieć coś w małym palcu, znać się na czymś, mieć nad czymś kontrolę; ein Problem in den Griff bekommen pot. dać sobie radę z problemem
19. Rechtsfrage die (PL die Rechtsfragen) kwestia prawna, problem prawny
20. heranwachsen czasownik wächst heran, wuchs heran, ist herangewachsen dorastać, wyrastać; zum Problem heranwachsen stawać się problemem
21. Suchtfrage die (nur Singular) problem uzależnień
22. problemorientiert przymiotnik zorientowany problemowo, zorientowany na problem


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.