problem - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-24 08:31

  • Haseł: 58325


1. Problem das (PL die Probleme) problem, zagadnienie; kein Problem! nie ma problemu, nie ma sprawy!
2. Angelegenheit die (PL die Angelegenheiten) sprawa, problem, przypadek; das ist meine Angelegenheit to moja sprawa
3. übergeordnet przymiotnik nadrzędny; ein übergeordnetes Problem problem nadrzędny
4. umreißen czasownik reißt um, riss um, hat umgerissen obalać, przewracać, wywracać; (umreißt, umriss, hat umrissen) kreślić, szkicować, zarysowywać; das Problem umreißen nakreślać problem
5. worin przysłówek w czym, na czym, gdzie; worin liegt das Problem w czym tkwi problem
6. Gesundheitsproblem das (PL die Gesundheitsprobleme) problem zdrowotny, problem ze zdrowiem
7. lösen czasownik löst, löste, hat gelöst rozwiązywać, oddzielać, odkręcać, rozpuszczać; sich lösen rozwiązywać się, uwalniać się; eine Beziehung/Verlobung lösen zrywać związek/zaręczyny; eine Schraube lösen odkręcać śrubę; die Krawatte lösen rozwiązywać/poluzowywać krawat; die Handbremse lösen zwalniać hamulec ręczny; ein Rätsel/das Problem lösen rozwiązywać łamigłówkę/problem; ein Medikament in Wasser lösen rozpuszczać lek w wodzie; einen Fahrschein lösen kupować bilet
8. anschneiden czasownik schneidet an, schnitt an, hat angeschnitten nacinać, napoczynać, sport ścinać, podcinać; ein heikles Problem / eine Frage / ein Thema anschneiden poruszać drażliwy problem / kwestię / temat
9. Hauptproblem das (PL die Hauptprobleme) główny problem, zasadniczy problem
10. von przyimek + DAT od, z, przez (w konstrukcjach biernych); weit weg von zu Hause daleko od domu; von hier stąd; von dort stamtąd; von ganzem Herzen z całego serca; der Wagen von Hans samochód Hansa; die Werke von Bach dzieła Bacha; ein Problem von großer Bedeutung problem o dużym znaczeniu; von mir aus z mojej strony; von mir aus! pot. a niech tam!, a niech już tak będzie!; der schlimmste Job wurde von mir erledigt najgorsza robota została wykonana przeze mnie
11. beleuchten czasownik beleuchtet, beleuchtete, hat beleuchtet oświetlać, wyjaśniać; ein Problem beleuchten naświetlać problem
12. überwinden czasownik überwindet, überwand, hat überwunden rozwiewać (wątpliwości), pozbywać się, przełamywać, przezwyciężać, rozwiązywać (problem), pokonywać, wspinać się; sich überwinden przemóc się
13. Zeitproblem das (PL die Zeitprobleme) zagadnienie na czasie, aktualny problem
14. managen czasownik managt, managte, hat gemanagt zarządzać, kierować; ein Problem managen uporać się z problemem
15. Umweltproblem das (PL die Umweltprobleme) problem ekologiczny
16. Riesenproblem das (PL die Riesenprobleme) olbrzymi problem
17. Griff der (PL die Griffe) rękojeść, trzonek, rączka, ucho, chwyt, uchwyt, klamka; einen guten Griff tun pot. dobrze trafić; etwas im Griff haben pot. mieć coś w małym palcu, znać się na czymś, mieć nad czymś kontrolę; ein Problem in den Griff bekommen pot. dać sobie radę z problemem
18. Rechtsfrage die (PL die Rechtsfragen) kwestia prawna, problem prawny
19. heranwachsen czasownik wächst heran, wuchs heran, ist herangewachsen dorastać, wyrastać; zum Problem heranwachsen stawać się problemem
20. Suchtfrage die (nur Singular) problem uzależnień
21. problemorientiert przymiotnik zorientowany problemowo, zorientowany na problem


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.