produkt - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 10:44

  • Haseł: 58325


1. Produkt das (PL die Produkte) produkt, wyrób, wytwór, mat. wynik, iloczyn
2. Erzeugnis das (PL die Erzeugnisse) wyrób, produkt
3. Spaltprodukt das (PL die Spaltprodukte) fiz. produkt rozszczepienia, produkt rozpadu
4. Bruttosozialprodukt das (PL die Bruttosozialprodukte, mst Singular) ekon. produkt narodowy brutto, produkt społeczny brutto
5. Vorprodukt das (PL die Vorprodukte) produkt wstępny
6. Zerfallsprodukt das (PL die Zerfallsprodukte) chem. produkt rozpadu
7. Verlustbringer der (PL die Verlustbringer) produkt nierentowny
8. Enderzeugnis das (PL die Enderzeugnisse) produkt końcowy
9. zurückrufen czasownik ruft zurück, rief zurück, hat zurückgerufen przywołać z powrotem, oddzwaniać, wycofywać (produkt z obrotu)
10. Markenprodukt das (PL die Markenprodukte) markowy produkt
11. Mehrprodukt das (PL die Mehrprodukte) produkt dodatkowy
12. Naturprodukt das (PL die Naturprodukte) produkt rolny
13. frisch przymiotnik, przysłówek świeży, czysty, nowy, nieprzeterminowany (produkt), świeżo; sich frisch machen odświeżać się; frische Luft schöpfen/schnappen zaczerpnąć świeżego powietrza; frisch gestrichen! świeżo malowane!; frisch gebackenes Brot świeżo upieczony chleb; ein frisch gebackener Lehrer pot. świeżo upieczony nauczyciel; es ist frisch jest rześko, jest chłodno
14. Inlandsprodukt das (nur Singular) ekon. produkt krajowy
15. Nettosozialprodukt das (PL die Nettosozialprodukte) produkt narodowy netto
16. Stoffwechselprodukt der (PL die Stoffwechselprodukte) produkt przemiany materii
17. Endprodukt das (PL die Endprodukte) produkt finalny
18. Bruttoinlandsprodukt das (PL die Bruttoinlandsprodukte) ekon. produkt krajowy brutto
19. Metabolit der (PL die Metaboliten) biol. metabolit, produkt metabolizmu
20. Arzneiware die (PL die Arzneiwaren) austr. produkt medyczny
21. Zersetzungsprodukt die (PL die Zersetzungsprodukt) produkt rozkładu
22. Neuentwicklung die (PL die Neuentwicklungen) nowe rozwiązanie, nowy produkt
23. Auslandsprodukt das (PL die Auslandsprodukte) produkt zagraniczny
24. Getreideprodukt das (PL die Getreideprodukte) produkt zbożowy
25. Rohprodukt das (PL die Rohprodukte) produkt surowy, surowiec
26. Kondensationsprodukt das (PL die Kondensationsprodukte) fiz. produkt kondensacji
27. Nebenprodukt das (PL die Nebenprodukte) produkt uboczny
28. Landwirtschaftsprodukt das (PL die Landwirtschaftsprodukte) produkt rolny
29. Verwesungsprodukt das (PL die Verwesungsprodukte) produkt rozkładu
30. Rüstungsgut das (PL die Rüstungsgüter) produkt przemysłu zbrojeniowego


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.