program - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 09:14

  • Haseł: 58325


1. Programm das (PL die Programme) program
2. Spielplan der (PL die Spielpläne) program, repertuar
3. Stabilitätsprogramm das (PL die Stabilitätsprogramme) mot. program stabilizacji, ekon. program stabilności budżetowej; Elektronisches Stabilitätsprogramm mot. Elektroniczny Program Stabilizacji, ESP
4. Sendung die (PL die Sendungen) audycja, program, przesyłka, wysyłka; (nur Singular) nadawanie
5. Wahlprogramm das (PL die Wahlprogramme) program wyborczy, program polityczny (kandydata w wyborach)
6. Schadprogramm das (PL die Schadprogramme) infor. szkodliwy program, złośliwy program
7. Konjunkturprogramm das (PL die Konjunkturprogramme) program stymulacji gospodarki, program stymulacji koniunktury gospodarczej
8. Kurzwäsche die (nur Singular) program szybkiego prania
9. Forschungsprogramm das (PL die Forschungsprogramme) program badawczy
10. Kommunikationsprogramm das (PL die Kommunikationsprogramme) infor. program komunikacyjny, komunikator internetowy
11. Lieblingssendung die (PL die Lieblingssendungen) ulubiona audycja, ulubiony program
12. aufrufen czasownik ruft auf, rief auf, hat aufgerufen wzywać jemanden / etwas zu tun kogoś / do zrobienia czegoś, zwoływać, wywoływać, zapowiadać, infor. uruchamiać (program); zum Streik aufrufen wzywać do strajku
13. Rundfunkprogramm das (PL die Rundfunkprogramme) program radiowy
14. Gesundheitsprogramm das (PL die Gesundheitsprogramme) program zdrowotny
15. Studentensendung die (PL die Studentensendungen) audycja studencka, program dla studentów
16. Antivirenprogramm das (PL die Antivirenprogramme) infor. program antywirusowy
17. Umschuldungsprogramm das (PL die Umschuldungsprogramme) program konwersji długu
18. Studiengang der (PL die Studiengänge) tok studiów, program studiów
19. Kochsendung die (PL die Kochsendungen) program kulinarny
20. Waschprogramm das (PL die Waschprogramme) program prania
21. Kinderprogramm das (PL die Kinderprogramme) program dla dzieci
22. Bildungsprogramm das (PL die Bildungsprogramme) program nauczania
23. Unterhaltungsprogramm das (PL die Unterhaltungsprogramme) program rozrywkowy
24. Sparprogramm das (PL die Sparprogramme) program oszczędnościowy
25. Unterhaltungssendung die (PL die Unterhaltungssendungen) program rozrywkowy, audycja rozrywkowa
26. Rückkehrförderprogramm das (PL die Rückkehrförderprogramme) program wsparcia dobrowolnych powrotów dla osób, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy
27. Komprimierungsprogramm das (PL die Komprimierungsprogramme) infor. program kompresujący
28. Datenbankprogramm das (PL die Datenbankprogramme) program do obsługi baz danych
29. Anwendungsprogramm das (PL die Anwendungsprogramme) program użytkowy
30. Zeugenschutzprogramm das (PL die Zeugenschutzprogramme) program ochrony świadka


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.