•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 22:30

  • Haseł: 65980


1. Hergang der (nur Singular) przebieg; den Hergang des Unfalls schildern opisać przebieg wypadku
2. Laufleistung die (PL die Laufleistungen) mot. tech. przebieg
3. Durchlauf der (PL die Durchläufe) przebieg, przepływ, sport przejazd
4. Verlauf der (PL die Verläufe) przebieg, tok, upływ czasu; im Verlauf w toku; nach Verlauf von vier Monaten po upływie czterech miesięcy
5. Ablauf der (PL die Abläufe) odpływ, upływ, przebieg, tok; vor Ablauf einer Stunde przed upływem godziny; Ablauf des Tages przebieg dnia
6. Schwingungsverlauf der (PL die Schwingungsverläufe) fiz. przebieg drgań, przebieg wahań
7. Produktionsablauf der (PL die Produktionsabläufe) przebieg produkcji
8. Arbeitsablauf der (PL die Arbeitsabläufe) przebieg pracy
9. Konkursablauf der (nur Singular) prawn. przebieg upadłości
10. Unfallhergang der (nur Singular) przebieg wypadku, okoliczności wypadku
11. Studienverlauf der (PL die Studienverläufe) przebieg studiów
12. Bildungsweg der (PL die Bildungswege) przebieg wykształcenia; auf dem zweiten Bildungsweg w szkole wieczorowej
13. Tathergang der (nur Singular) prawn. przebieg czynu przestępczego
14. Bauablauf der (PL die Bauabläufe) przebieg budowy
15. Spielverlauf der (nur Singular) przebieg gry
16. gut przymiotnik, przysłówek (besser, beste) dobry, dobrze; gute Absichten dobre zamiary; guter Verlauf pomyślny przebieg; gut aussehend dobrze wyglądający, przystojny; ganz gut całkiem dobry, całkiem dobrze, nieźle; zu viel des Guten tun pot. przedobrzać; mach's gut! pot. trzymaj się!, powodzenia!
17. Streitverlauf der (PL die Streitverläufe) przebieg sporu
18. Tathandlung die (PL die Tathandlungen) prawn. czynność faktyczna, przebieg czynu przestępczego
19. Krankheitsverlauf der (nur Singular) przebieg choroby
20. Grenzverlauf der (nur Singular) przebieg granicy
21. verlaufen czasownik verläuft, verlief, ist verlaufen przebiegać, odbywać się, upływać, ciągnąć się, prowadzić (droga), mieć przebieg, zlewać się (kolory); (hat verlaufen) sich verlaufen rozchodzić się, rozbiegać się, rozpraszać się (tłum), gubić się, błądzić, mylić drogę, opadać (wody), rozmywać się (o farbie)
22. Bewegungsablauf der (PL die Bewegungsabläufe) przebieg akcji
23. Konjunkturablauf der (PL die Konjunkturabläufe) przebieg koniunktury, kształtowanie się koniunktury
24. Entwicklungsgang der (PL die Entwicklungsgänge) droga rozwoju, przebieg rozwoju
25. untersuchen czasownik untersucht, untersuchte, hat untersucht prowadzić dochodzenie, badać, przeszukiwać, analizować; einen Patienten untersuchen badać pacjenta; sich ärztlich untersuchen lassen poddawać się badaniu lekarskiemu; das Blut auf Zucker untersuchen badać poziom cukru we krwi; den Tathergang untersuchen prawn. wyjaśniać przebieg czynu; jemanden/jemandes Gepäck untersuchen przeszukiwać czyjś bagaż
26. abgehen czasownik geht ab, ging ab, ist abgegangen odchodzić, odjeżdżać, odpadać, schodzić, brakować, mieć przebieg, pot. dobrze się bawić; vom Wege abgehen zbaczać z drogi; Farbe geht ab farba schodzi; ihm geht gutes Benehmen ab jemu brak dobrego wychowania

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu