przedmiot - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 13:29

  • Haseł: 58325


1. Gegenstand der (PL die Gegenstände) przedmiot, obiekt; Gegenstand des Gesprächs przedmiot rozmowy
2. Ding das (PL die Dinge/pot. Dinger) rzecz, przedmiot; die Dinge beim Namen nennen nazywać rzeczy po imieniu; krumme Dinger pot. podejrzane sprawy, sprawki, przekręty
3. Antiquität die (PL die Antiquitäten) antyk, przedmiot zabytkowy, przedmiot antyczny
4. Klagepunkt der (PL die Klagepunkte) przedmiot skargi, przedmiot powództwa
5. Wertgegenstand der (PL die Wertgegenstände) przedmiot wartościowy
6. Spottfigur die (PL die Spottfiguren) śmieszna figura, przedmiot drwin
7. Kernfach das (PL die Kernfächer) główny przedmiot
8. Hauptfach das (PL die Hauptfächer) przedmiot główny
9. Wertstück das (PL die Wertstücke) przedmiot wartościowy
10. Sachkunde die (nur Singular) znajomość rzeczy, przedmiot w szkole podstawowej, obejmujący zagadnienia z wiedzy ogólnej
11. Sachkundeunterricht der (nur Singular) przedmiot w szkole podstawowej, obejmujący zagadnienia z wiedzy ogólnej, w tym biologii, geografii czy edukacji obywatelskiej
12. Beschaffungsobjekt das (PL die Beschaffungsobjekte) przedmiot dostawy
13. Treibgut das (PL die Treibgüter) przedmiot wyrzucony przez morze
14. Sachunterricht der (nur Singular) przedmiot w szkole podstawowej, obejmujący zagadnienia z wiedzy ogólnej, w tym biologii, geografii czy edukacji obywatelskiej
15. Schulfach das (PL die Schulfächer) przedmiot szkolny
16. Nebenfach das (PL die Nebenfächer) przedmiot uzupełniający
17. Kaufgegenstand der (PL die Kaufgegenstände) przedmiot zakupu
18. verhasst przymiotnik znienawidzony; verhasstes Fach znienawidzony przedmiot (w szkole)
19. Forschungsgegenstand der (PL die Forschungsgegenstände) przedmiot badań
20. verbeulen czasownik verbeult, verbeulte, hat verbeult wgniatać (blaszany przedmiot)
21. Untersuchungsgegenstand der (PL die Untersuchungsgegenstände) przedmiot badań
22. Sujet das (PL die Sujets) przedmiot, temat, motyw (dzieła sztuki)
23. Wahlfach das (PL die Wahlfächer) przedmiot fakultatywny
24. Prunkstück das (PL die Prunkstücke) wspaniały okaz, drogocenny przedmiot
25. Studienfach das (PL die Studienfächer) przedmiot na studiach
26. Pflichtfach das (PL die Pflichtfächer) przedmiot obowiązkowy
27. Fach das (PL die Fächer) półka, przegródka, fach, specjalność, przedmiot (szkolny, uniwersytecki); etwas unter Dach und Fach bringen pot. zakończyć coś, schować coś bezpiecznie
28. Fundgegenstand der (PL die Fundgegenstände) przedmiot znaleziony, znalezisko
29. Fundsache die (PL die Fundsachen) przedmiot znaleziony, rzecz znaleziona
30. Objekt das (PL die Objekte) obiekt, przedmiot, jęz. dopełnienie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.