przejsc - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-05 21:12

  • Haseł: 58325


1. Offensive die (PL die Offensiven) ofensywa, natarcie, atak; in die Offensive gehen przejść do ataku, przejść do natarcia
2. übergehen czasownik geht über, ging über, ist übergegangen przechodzić zu etwas do czegoś, zajmować się, zlewać się ineinander ze sobą; (übergeht, überging, hat übergangen) pomijać jemanden kogoś, nie uwzględniać, ignorować, opuszczać
3. übertreffen czasownik übertrifft, übertraf, hat übertroffen przewyższać, prześcigać, przerastać, górować; sich selbst übertreffen przechodzić samego siebie; er ist nicht zu übertreffen nikt mu nie dorówna; der Schüler hat seinen Meister übertroffen uczeń przerósł mistrza
4. übertreten czasownik tritt über, trat über, ist übergetreten przechodzić, wylewać, występować z brzegów; (übertritt, übertrat, hat übertreten) przekraczać, naruszać, łamać; seine Amtsbefugnisse übertreten przekraczać swoje kompetencje
5. rüberkommen czasownik kommt rüber, kam rüber, ist rübergekommen pot. przechodzić na tę stronę, przedostać się na tę stronę, przychodzić tu, docierać tu, wydawać, bulić; komm mal rüber chodź no tu; zu jemandem rüberkommen nasuwać się komuś
6. vergehen czasownik vergeht, verging, ist vergangen mijać, przechodzić; vor Hunger / Durst / Ungeduld vergehen umierać z głodu / pragnienia / niecierpliwości
7. Pension die (PL die Pensionen) pensjonat, nocleg i wyżywienie; (nur Singular) emerytura (urzędnika); halbe/volle Pension częściowe/pełne wyżywienie; in Pension gehen/sein przechodzić na emeryturę/być na emeryturze; jemanden in Pension schicken wysyłać kogoś na emeryturę
8. pensionieren czasownik pensioniert, pensionierte, hat pensioniert przenosić w stan spoczynku; pensioniert werden przechodzić na emeryturę
9. duzen czasownik duzt, duzte, hat geduzt być na ty, przechodzić na ty; wollen wir uns duzen? czy przejdziemy na ty?
10. pubertieren czasownik pubertiert, pubertierte, hat pubertiert przechodzić okres dojrzewania
11. passieren czasownik passiert, passierte, ist passiert wydarzać się, zdarzać się, przytrafiać się; was ist passiert? co się stało?; (hat passiert) przekraczać, przechodzić, przejeżdżać, gastr. przecierać; passierte Tomaten przecier pomidorowy
12. überlaufen czasownik überläuft, überlief, hat überlaufen sport przeskakiwać, pokonywać; (läuft über, lief über, ist übergelaufen) przelewać się, kipieć, przechodzić (na stronę wroga)
13. fortpflanzen czasownik pflanzt fort, pflanzte fort, hat fortgepflanzt kontynuować, przekazywać; sich fortpflanzen rozmnażać się, rozradzać się, przechodzić; das Geschlecht fortpflanzen kontynuować ród
14. überleiten czasownik leitet über, leitete über, hat übergeleitet przeprowadzać, przechodzić, stanowić przejście, prowadzić zum anderen Thema do innego tematu
15. abebben czasownik ebbt ab, ebbte ab, ist abgeebbt ustawać, opadać, cichnąć, przechodzić; der Sturm ebbt langsam ab burza powoli przechodzi
16. mutieren czasownik mutiert, mutierte, hat mutiert mutować, podlegać mutacji, med. przechodzić mutację, zmieniać się zu etwas w coś
17. fließen czasownik fließt, floss, ist geflossen płynąć (rzeka), ciec, upływać, mijać, przechodzić (czas)
18. hinübergehen czasownik geht hinüber, ging hinüber, ist hinübergegangen przechodzić
19. überqueren czasownik überquert, überquerte, hat überquert przekraczać, przechodzić, przejeżdżać, przepływać, przecinać
20. durchgehen czasownik geht durch, ging durch, ist durchgegangen obchodzić, przechodzić, przebiegać, uciekać, uchodzić, zbiegać; jemandem etwas durchgehen lassen pot. puszczać komuś coś płazem
21. hinwegsetzen czasownik setzt hinweg, setzte hinweg, hat/ist hinweggesetzt przeskakiwać über etwas przez coś; (hat hinweggesetzt) sich über etwas hinwegsetzen nie zważać na coś, pomijać coś, przechodzić nad czymś do porządku
22. durchkommen czasownik kommt durch, kam durch, ist durchgekommen przechodzić, przejeżdżać, przebywać; (durchkommt, durchkam, ist durchkommen) wybrnąć z czegoś szczęśliwie, zdać egzamin
23. vorübergehen czasownik geht vorüber, ging vorüber, ist vorübergegangen przechodzić an jemandem obok kogoś, mijać, upływać, przechodzić; eine Gelegenheit vorübergehen lassen przepuszczać okazję; im Vorübergehen mimochodem, przy okazji
24. herüberkommen czasownik kommt herüber, kam herüber, ist herübergekommen przechodzić na tę stronę, przedostać się na tę stronę, przychodzić tu, docierać tu
25. durchlaufen czasownik läuft durch, lief durch, ist durchgelaufen biec przez, przeciekać, pot. zużywać chodzeniem; (durchläuft, durchlief, hat durchlaufen) przebiegać, przebywać, przemierzać, przeglądać, czytać pobieżnie; eine Schule durchlaufen przechodzić szkołę, kończyć szkołę
26. Sache die (PL die Sachen) kwestia, sprawa, rzecz; zur Sache kommen przejść do rzeczy, przystąpić do rzeczy; das ist eine Sache des Geschmacks to kwestia smaku/rzecz gustu; sie packte ihre Sachen zusammen pot. spakowała swoje manatki; bewegliche Sachen rzeczy ruchome, ruchomości; unbewegliche Sachen rzeczy nieruchome, nieruchomości
27. dahingehen czasownik geht dahin, ging dahin, ist dahingegangen przechodzić, upływać, przemijać (o czasie), przen. rozstawać się z życiem, odchodzić (umierać), marnieć
28. durchmachen czasownik macht durch, machte durch, hat durchgemacht przerabiać do końca, odbywać, przebywać, przechodzić, przeżywać; allerhand durchmachen wiele przeżyć, wiele przejść
29. durchmüssen czasownik muss durch, musste durch, hat durchgemusst pot. musieć przejść; da musst du ganz alleine durch sam musisz sobie z tym poradzić
30. überschlagen czasownik schlägt über, schlug über, ist übergeschlagen przemieniać się, przeobrażać się, przechodzić, przetaczać się (fala), przeskakiwać (iskra); (überschlägt, überschlug, hat überschlagen) obliczać szacunkowo; sich überschlagen przewracać się, koziołkować, dachować (o pojeździe), załamywać się (głos), spiętrzać się (wydarzenia)


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.