przepis - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 09:40

  • Haseł: 58325


1. Vorschrift die (PL die Vorschriften) przepis, zarządzenie, zalecenie; strenge/genaue Vorschrift surowy/ścisły przepis; nach Vorschrift zgodnie z przepisami; gegen die Vorschrift/Vorschriften verstoßen naruszać przepis/przepisy; die dienstlichen Vorschriften beachten stosować się do instrukcji służbowych; jemandem Vorschriften machen zalecać komuś; sich (DAT) von jemandem keine Vorschriften machen lassen nie stosować się do czyichś zaleceń; ein Medikament nach Vorschrift des Arztes einnehmen zażywać lek zgodnie z zaleceniami/ze wskazaniami lekarza
2. Rezept das (PL die Rezepte) przepis, recepta
3. Formel die (PL die Formeln) formuła, przepis, mat. chem. wzór
4. Kochrezept das (PL die Kochrezepte) przepis kucharski, przepis kulinarny
5. Kochvorschrift die (PL die Kochvorschriften) przepis kucharski, przepis kulinarny
6. Verkehrsvorschrift die (PL die Verkehrsvorschriften) przepis ruchu drogowego, przepis drogowy
7. Bauvorschrift die (PL die Bauvorschriften) przepis budowlany
8. Rechtsvorschrift die (PL die Rechtsvorschriften) przepis prawny
9. Arzneiformel die (PL die Arzneiformeln) przepis apteczny
10. Waschanweisung die (PL die Waschanweisungen) przepis prania
11. Verkehrsregel die (PL die Verkehrsregeln) przepis drogowy
12. Erfolgsrezept das (PL die Erfolgsrezepte) przepis na sukces, recepta na sukces
13. Mussbestimmung die (PL die Mussbestimmungen) rygorystyczny przepis
14. Bestimmung die (PL die Bestimmungen) postanowienie, zarządzenie, przepis; die (nur Singular) określenie, wyznaczenie, ustalenie, przeznaczenie; der Ort der Bestimmung miejsce przeznaczenia
15. Dienstvorschrift die (PL die Dienstvorschriften) przepis służbowy, regulamin wojskowy
16. Verwaltungsvorschrift die (PL die Verwaltungsvorschriften) przepis administracyjny
17. Übergangsbestimmung die (PL die Übergangsbestimmungen) przepis przejściowy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.