przeprowadzać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 16:51

  • Haseł: 58325


1. durchführen czasownik führt durch, führte durch, hat durchgeführt przeprowadzać jemanden durch etwas kogoś przez coś; eine Aktion/eine Reform durchführen przeprowadzać akcję/reformę; eine Investition durchführen przeprowadzać inwestycję, realizować inwestycję; eine Operation/Messungen durchführen przeprowadzać operację/pomiary; er hat uns durch die ganze Ausstellung durchgeführt przeprowadził nas przez całą wystawę; die neue Autobahn führt mitten durch die Stadt durch nowa autostrada przebiega przez środek miasta
2. schleusen czasownik schleust, schleuste, hat geschleust przeprowadzać przez śluzę, przen. przeprowadzać, przemycać, przerzucać
3. überleiten czasownik leitet über, leitete über, hat übergeleitet przeprowadzać, przechodzić, stanowić przejście, prowadzić zum anderen Thema do innego tematu
4. durchsetzen czasownik setzt durch, setzte durch, hat durchgesetzt przeprowadzać, forsować; (durchsetzt, durchsetzte, hat durchsetzt) przenikać, przepełniać, przepajać; seinen Willen durchsetzen stawiać na swoim; sich durchsetzen zdobywać uznanie, zdobywać szacunek
5. überführen czasownik führt über, führte über, hat übergeführt przeprowadzać, przewozić, przekazywać, przenosić; (überführt, überführte, hat überführt) udowadniać, dowodzić jemanden der Schuld komuś winę
6. umziehen czasownik zieht um, zog um, ist umgezogen przeprowadzać się; sich umziehen przebierać się; in eine größere Wohnung umziehen przeprowadzać się do większego mieszkania; von Leipzig nach Frankfurt umziehen przeprowadzać się z Lipska do Frankfurtu
7. hindurchführen czasownik führt hindurch, führte hindurch, hat hindurchgeführt prowadzić, przeprowadzać (przez coś, między)
8. interviewen czasownik interviewt, interviewte, hat interviewt przeprowadzać wywiad; jemanden zu etwas interviewen przeprowadzać z kimś wywiad na temat czegoś
9. Umfrage die (PL die Umfragen) ankieta, sondaż, dowiadywanie się, wypytywanie; eine Umfrage halten przeprowadzać ankietę, przeprowadzać sondaż
10. aufräumen czasownik räumt auf, räumte auf, hat aufgeräumt sprzątać, uprzątać, porządkować, robić porządek, przen. przeprowadzać czystkę; das Zimmer aufräumen sprzątać pokój
11. abhalten czasownik hält ab, hielt ab, hat abgehalten powstrzymywać, przeszkadzać; Wahlen abhalten przeprowadzać wybory; eine Sitzung abhalten odbywać zebranie
12. abtreiben czasownik treibt ab, trieb ab, hat abgetrieben odpędzać, odganiać, spędzać; die Leibesfrucht abtreiben spędzać płód, przeprowadzać aborcję
13. umsiedeln czasownik siedelt um, siedelte um, hat umgesiedelt przesiedlać; (ist umgesiedelt) przeprowadzać się
14. Versuch der (PL die Versuche) próba, doświadczenie; Versuche an etwas (DAT) durchführen prowadzić na czymś doświadczenia, eksperymentować na czymś; einen Versuch anstellen przeprowadzać eksperyment; ein chemischer Versuch eksperyment chemiczny
15. Inventur die (PL die Inventuren) inwentaryzacja; Inventur machen inwentaryzować, przeprowadzać intwentaryzację
16. Kur die (PL die Kuren) kuracja; zur Kur gehen udać się na kurację; eine Kur machen przeprowadzać kurację
17. dislozieren czasownik disloziert, dislozierte, hat disloziert mil. dyslokować, szwajc. przeprowadzać się
18. sezieren czasownik seziert, sezierte, hat seziert med. wykonywać sekcję, przeprowadzać sekcję eine Leiche zwłok
19. Fragebogenaktion der (PL die Fragebogenaktion) sondaż, akcja ankietowa; eine Fragebogenaktion durchführen przeprowadzać sondaż
20. hinziehen czasownik zieht hin, zog hin, hat hingezogen ciągnąć, odwlekać, zwlekać, przeprowadzać się; sich hinziehen rozciągać się, ciągnąć się, przeciągać się
21. obduzieren czasownik obduziert, obduzierte, hat obduziert przeprowadzać obdukcję, dokonywać sekcji zwłok
22. heraufziehen czasownik zieht herauf, zog herauf, hat heraufgezogen wciągać na górę, wciągać pod górę; (ist heraufgezogen) przeprowadzać się na górę, nadciągać
23. übersiedeln czasownik siedelt über/übersiedelt, siedelte über/übersiedelte, ist übergesiedelt/übersiedelt przenosić się, przesiedlać się, przeprowadzać się
24. entwesen czasownik entwest, entweste, hat entwest przeprowadzać dezynsekcję
25. befragen czasownik befragt, befragte, hat befragt przeprowadzać wywiad, ankietować jemanden kogoś; jemanden nach seiner Meinung befragen pytać kogoś o zdanie
26. sieben liczebnik siedem; czasownik siebt, siebte, hat gesiebt przesiewać, przeprowadzać selekcję; gesiebtes Mehl przesiana mąka
27. durchziehen czasownik zieht durch, zog durch, hat durchgezogen przewlekać, przeciągać, przeprowadzać do końca; einen Faden durch etwas durchziehen przewlekać przez coś nić; (ist durchgezogen) przemierzać, przewędrować, przechodzić, przemaszerować; (durchzieht, durchzog, hat durchzogen) przeciągać, przemierzać das Land kraj; mit Kanälen durchziehen przerzynać kanałami; das Werk durchziehen przewijać się w dziele (o wątku); durchgezogene Linie mot. linia ciągła
28. vornehmen czasownik nimmt vor, nahm vor, hat vorgenommen wkładać, zakładać, przeprowadzać, podejmować; sich (DAT) etwas vornehmen przedsiębrać coś; sich (DAT) vornehmen etwas zu tun postanawiać coś zrobić


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.