przewaga - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-10 18:44

  • Haseł: 58325


1. Vorsprung der (PL die Vorsprünge) sport przewaga, wyprzedzenie, archit. wyskok, występ
2. Vorherrschaft die (nur Singular) przewaga, hegemonia
3. Oberhand die (nur Singular) przewaga; die Oberhand haben/gewinnen mieć/zyskiwać przewagę
4. Übergewicht das (PL die Übergewichte) nadwaga, przewaga; Übergewicht haben mieć nadwagę, mieć przewagę, dominować; militärisches Übergewicht über jemanden/etwas haben mieć nad kimś/czymś przewagę militarną
5. Überlegenheit die (nur Singular) wyższość, przewaga, wyniosłość, opanowanie
6. Übermacht die (nur Singular) przemoc, przewaga
7. Superiorität die (nur Singular) lit. wyższość, przewaga
8. Kantersieg der (PL die Kantersiege) sport łatwa wygrana, wygrana dużą przewagą
9. überlegen czasownik legt über, legte über, hat übergelegt kłaść (na czymś), przykrywać; (überlegt, überlegte, hat überlegt) zastanawiać się, rozważać, przemyśliwać; przymiotnik, przysłówek przeważający, silniejszy, lepszy, z przewagą, opanowany, wyniosły
10. Vorteil der (PL die Vorteile) korzyść, pożytek, zysk, przewaga, zaleta, dobra strona, walor; Vorteil aus etwas ziehen ciągnąć z czegoś korzyści; im Vorteil sein być w korzystniejszym położeniu, mieć przewagę; für jemanden von Vorteil sein być dla kogoś zaletą
11. Abstand der (PL die Abstände) odległość, odstęp, dystans, różnica, odstępne; Abstand halten zachować odstęp; Abstand des Alters różnica wieku; mit großem Abstand führen prowadzić z dużą przewagą; von etwas Abstand nehmen odstępować od czegoś, pomijać coś; mit einzeiligem Abstand schreiben pisać z odstępem jednego wiersza
12. Kostenvorteil der (PL die Kostenvorteile) ekon. przewaga kosztowa


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.