przypadek - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 14:32

  • Haseł: 58325


1. Zufall der (PL die Zufälle) przypadek, wypadek, traf; ein glücklicher/reiner Zufall szczęśliwy/czysty przypadek; durch Zufall przez przypadek, przypadkiem, przypadkowo
2. Kasus der (PL die Kasus) jęz. przypadek
3. Grenzfall der (PL die Grenzfälle) przypadek krańcowy, przypadek z pogranicza dziedzin, przypadek szczególny
4. Fall der (PL die Fälle) upadek, spadek, wypadek, okoliczność, przypadek (także gramatyczny), prawn. kazus, sprawa, przypadek prawny; für alle Fälle na wszelki wypadek; auf keinen Fall w żadnym wypadku; auf jeden Fall w każdym razie, na pewno, z pewnością; in den meisten Fällen w większości przypadków; für den Fall der Fälle na wszelki wypadek; im besten/schlimmsten Fall/Falle w najlepszym/najgorszym razie; das (PL die Fallen) żegl. fał
5. Mordfall der (PL die Mordfälle) przypadek morderstwa
6. Bündnisfall der (PL die Bündnisfälle) casus foederis, przypadek wymagający reakcji państw sprzymierzonych
7. Schadensfall der (PL die Schadensfälle) przypadek szkody; im Schadensfall w razie powstania szkody
8. Wiederholungsfall der (nur Singular) przypadek powtórzenia; im Wiederholungsfall w razie powtórzenia się
9. Sonderfall der (PL die Sonderfälle) przypadek szczególny
10. Idealfall der (PL die Idealfälle) idealny przypadek; im Idealfall w idealnym przypadku
11. Sterbefall der (PL die Sterbefälle) przypadek śmiertelny
12. Angelegenheit die (PL die Angelegenheiten) sprawa, problem, przypadek; das ist meine Angelegenheit to moja sprawa
13. Extremfall der (PL die Extremfälle) przypadek ekstremalny
14. Problemfall der (PL die Problemfälle) kwestia problematyczna, trudny przypadek
15. Krankheitsfall der (PL die Krankheitsfälle) przypadek choroby
16. Kriminalfall der (PL die Kriminalfälle) przypadek kryminalny, sprawa kryminalna; Kriminalfälle lösen rozwiązywać przypadki kryminalne
17. Notfall der (PL die Notfälle) pilna potrzeba, nagła potrzeba, doraźna potrzeba, nagły przypadek; im Notfall w razie nagłej potrzeby
18. Korruptionsfall der (PL die Korruptionsfälle) przypadek korupcji
19. Erkrankungsfall der (PL die Erkrankungsfälle) przypadek choroby
20. Verdachtsfall der (PL die Verdachtsfälle) przypadek podejrzenia, podejrzenie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.