rachunek - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-02 08:09

  • Haseł: 58325


1. Rechnung die (PL die Rechnungen) rachunek, obliczenie, rachuba, faktura; die Rechnung bitte! rachunek proszę!; Proformarechnung faktura pro forma; in Rechnung ziehen uwzględniać, brać w rachubę; etwas (DAT) Rechnung tragen uwzględniać coś; eine Rechnung ausstellen wystawiać rachunek, wystawiać fakturę; mit jemandem eine Rechnung zu begleichen haben mieć z kimś rachunki do wyrównania
2. Kalkül das (PL die Kalküle) rachunek, kalkulacja, wyrachowanie
3. Konto das (PL die Konten/Kontos/Konti) także infor. konto, rachunek; das Konto löschen infor. usuwać konto; ein neues Konto erstellen infor. zakładać konto; ein Konto eröffnen/auflösen otwierać/likwidować konto bankowe, otwierać/likwidować rachunek bankowy; das Skype-Konto konto w programie Skype
4. Zeche die (PL die Zechen) koszt (uczty), rachunek (w restauracji), kopalnia
5. Faktur die (PL die Fakturen) dawn. faktura, rachunek
6. Differenzialrechnung die (PL die Differenzialrechnungen) mat. rachunek różniczkowy
7. Verlustrechnung die (PL die Verlustrechnungen) ekon. obliczenie strat; Gewinn- und Verlustrechnung rachunek zysków i strat
8. Gewissenserforschung die (nur Singular) rachunek sumienia
9. Hotelrechnung die (PL die Hotelrechnungen) rachunek za pobyt w hotelu
10. Beitragsrechnung die (PL die Beitragsrechnungen) mot. rachunek z wykazem składek ubezpieczeniowych
11. begleichen czasownik begleicht, beglich, hat beglichen wyrównywać, regulować, płacić eine Rechnung rachunek
12. Kassenkonto das (PL die Kassenkontos/Kassenkonten /Kassenkonti) ekon. konto kasy, rachunek kasy
13. Rentabilitätsberechnung die (PL die Rentabilitätsberechnungen) ekon. obliczenie rentowności, rachunek opłacalności
14. nachsehen czasownik sieht nach, sah nach, hat nachgesehen sprawdzać, zaglądać, patrzeć, spoglądać, kontrolować; die Rechnung nachsehen sprawdzać rachunek; jemandem etwas nachsehen pobłażać komuś w czymś
15. offen przymiotnik otwarty; das Fenster ist offen okno jest otwarte; offen bleiben być otwartym; offen legen ujawniać, wyjawiać, obnażać; offene Rechnung nieuregulowany rachunek; offene Haare rozpuszczone włosy; offene Stelle wolne miejsce, nieobsadzone miejsce
16. Telefonrechnung die (PL die Telefonrechnungen) rachunek telefoniczny
17. bestreiten czasownik bestreitet, bestritt, hat bestritten zaprzeczać, przeczyć, wypierać się, kwestionować, negować, pokrywać, opłacać, zapewniać, organizować; die Rechnung bestreiten pokrywać rachunek
18. Kontokorrent das (PL die Kontokorrente) rachunek bieżący, kontokurent
19. gutschreiben czasownik schreibt gut, schrieb gut, hat gutgeschrieben zapisywać na dobro, uznawać rachunek
20. Girokonto das (PL die Girokonten) rachunek bieżący (w banku)
21. stimmen czasownik stimmt, stimmte, hat gestimmt zgadzać się, głosować; die Rechnung stimmt rachunek zgadza się; Instrumente stimmen stroić instrumenty
22. belaufen czasownik sich belaufen; beläuft sich, belief sich, hat sich belaufen wynosić; die Rechnung beläuft sich auf 100 Euro rachunek wynosi 100 euro
23. Prozentrechnung die (nur Singular) rachunek procentowy
24. Bruchrechnen die (PL die Bruchrechnen) rachunek ułamkowy
25. Bruchrechnung die (PL die Bruchrechnungen) rachunek ułamkowy
26. Integralrechnung die (PL die Integralrechnungen) mat. rachunek całkowy
27. Ausgleichsrechnung die (nur Singular) rachunek wyrównawczy
28. Logarithmenrechnung die (nur Singular) rachunek logarytmiczny
29. abrechnen czasownik rechnet ab, rechnete ab, hat abgerechnet odliczać, potrącać, odejmować, obliczać, rozliczać się, zamykać rachunek, przen. policzyć się, porachować się
30. Wahrscheinlichkeitsrechnung die (PL die Wahrscheinlichkeitsrechnungen) rachunek prawdopodobieństwa


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.