regulamin - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-23 08:37

  • Haseł: 58325


1. Reglement das (PL die Reglements) regulamin
2. Betriebsordnung die (PL die Betriebsordnungen) regulamin zakładowy
3. Geheimschutzordnung die (PL die Geheimschutzordnungen) prawn. regulamin ochrony informacji niejawnych
4. Schulordnung die (PL die Schulordnungen) regulamin szkolny
5. Geschäftsordnung die (PL die Geschäftsordnungen) regulamin obrad; zur Geschäftsordnung w kwestii formalnej
6. Ordnung die (PL die Ordnungen) porządek, porządkowanie, regulamin, zasady, biol. rząd; in Ordnung! w porządku!; öffentliche Ordnung porządek publiczny; Ordnung halten utrzymywać porządek; Ordnung schaffen zaprowadzać porządek; etwas in Ordnung bringen doprowadzać coś do porządku, porządkować coś; in Ordnung sein być w porządku, być zdrowym; jemanden zur Ordnung rufen przywoływać kogoś do porządku
7. Dienstvorschrift die (PL die Dienstvorschriften) przepis służbowy, regulamin wojskowy
8. Prüfungsordnung die (PL die Prüfungsordnungen) regulamin egzaminacyjny


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.