rezygnacja - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-22 12:11

  • Haseł: 58325


1. Entsagung die (PL die Entsagungen) wyrzeczenie się, rezygnacja
2. Resignation die (nur Singular) lit. rezygnacja, apatia
3. Verzicht der (PL die Verzichte) rezygnacja, zrzeczenie się, wyrzeczenie się, zaniechanie; Verzicht leisten rezygnować, zrzekać się
4. Verzichtleistung die (PL die Verzichtleistungen) zrzeczenie się, rezygnacja
5. Kohleausstieg der (nur Singular) ekon. rezygnacja z węgla, odejście od węgla
6. Aufgabe die (PL die Aufgaben) zadanie, obowiązek, rezygnacja
7. Machtverzicht der (PL die Machtverzichte) rezygnacja z władzy, zrzeczenie się władzy, abdykacja
8. Ausstieg der (nur Singular) wysiadanie, wyjście; der Ausstieg aus der Atomenergie rezygnacja z energii atomowej
9. Teilausstieg der (nur Singular) częściowe wycofanie się, częściowa rezygnacja aus dem Atomabkommen z porozumienia w sprawie broni atomowej
10. Preisgabe die (nur Singular) porzucenie, rezygnacja, wydanie, zdradzenie; das bedeutete die Preisgabe seiner Ideale to oznaczało porzucenie jego ideałów
11. Niederlegung die (PL die Niederlegungen) położenie, złożenie, rezygnacja


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.