rodzaj - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-29 12:44

  • Haseł: 58325


1. Geschlecht das (PL die Geschlechter) płeć, także jęz. rodzaj, ród, pokolenie; das menschliche Geschlecht rodzaj ludzki; männliches/weibliches Geschlecht rodzaj męski/żeński, płeć męska/żeńska
2. Gattung die (PL die Gattungen) biol. lit. rodzaj, gatunek
3. Genre das (PL die Genres) rodzaj, styl
4. Sorte die (PL die Sorten) gatunek, rodzaj, odmiana, typ; erste Sorte pierwszy gatunek
5. Femininum das (PL die Feminina) jęz. rodzaj żeński, rzeczownik rodzaju żeńskiego
6. Zahlungsart die (PL die Zahlungsarten) rodzaj płatności
7. Neuartigkeit die (nur Singular) nowy rodzaj, nowość
8. Antriebsform die (PL die Antriebsformen) tech. rodzaj napędu
9. Schlag der (PL die Schläge) uderzenie, cios, grzmot, bicie serca, udar, porażenie, pokrój, rodzaj, drzwiczki (wozu, samochodu); Schlag auf Schlag raz za razem; ich dachte, mich trifft der Schlag pot. myślałem, że szlag mnie trafi
10. Waffengattung die (PL die Waffengattungen) rodzaj broni
11. Textsorte die (PL die Textsorten) rodzaj tekstu, gatunek tekstu
12. Bauart die (PL die Bauarten) sposób budowania, styl budowy, tech. rodzaj konstrukcji, typ
13. hauptberuflich przymiotnik jako główny zawód; hauptberufliche Tätigkeit podstawowy rodzaj aktywności zawodowej
14. Genus das (PL die Genera) rodzaj gramatyczny
15. Edelbrand der (PL die Edelbrände) austr. rodzaj alkoholu na przefermentowanym zacierze zawierającym cukier
16. Todesart die (nur Singular) rodzaj śmierci
17. Bleigießen das (nur Singular) lanie ołowiu (rodzaj wróżby sylwestrowej w Niemczech)
18. Kolbenkipper der (PL die Kolbenkipper) pot. mot. stuki w cylindrze (rodzaj uszkodzenia silnika)
19. Neutrum das (PL die Neutra) jęz. rodzaj nijaki, rzeczownik rodzaju nijakiego
20. Nutzungsart die (PL die Nutzungsarten) rodzaj użytkowania
21. Maskulinum das (PL die Maskulina) jęz. rodzaj męski, rzeczownik rodzaju męskiego
22. Baumart die (PL die Baumarten) gatunek drzewa, rodzaj drzewa
23. Menschengeschlecht das (nur Singular) rodzaj ludzki
24. Gesteinsart die (PL die Gesteinsarten) rodzaj skały
25. Bewegungsart die (PL die Bewegungsarten) rodzaj ruchu
26. Art die (PL die Arten) sposób, metoda, rodzaj, gatunek; aller Art wszelkiego rodzaju; diese Art von Film tego rodzaju film
27. Schrippe die (PL die Schrippen) rodzaj podłużnej kajzerki
28. Einkunftsart die (PL die Einkunftsarten) rodzaj dochodów
29. Versandart die (PL die Versandarten) rodzaj przesyłki, sposób wysyłki


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.