rozmowa - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 11:35

  • Haseł: 58325


1. Gespräch das (PL die Gespräche) rozmowa, konwersacja, dialog; mit jemandem ein Gespräch führen prowadzić z kimś rozmowę; mit jemandem das Gespräch suchen poszukiwać z kimś dialogu, angażować się w dialog z kimś
2. Unterredung die (PL die Unterredungen) rozmowa (oficjalna)
3. Konversation die (PL die Konversationen) konwersacja, rozmowa
4. Beratungsgespräch das (PL die Beratungsgespräche) rozmowa z doradcą, rozmowa z konsultantem
5. Dienstgespräch das (PL die Dienstgespräche) rozmowa służbowa, rozmowa telefoniczna w sprawach służbowych
6. Fernanruf der (PL die Fernanrufe) rozmowa zamiejscowa, rozmowa międzymiastowa
7. Einzelgespräch das (PL die Einzelgespräche) rozmowa indywidualna, rozmowa jeden na jednego
8. Auslandsgespräch das (PL die Auslandsgespräche) rozmowa zagraniczna
9. Vorbesprechung die (PL die Vorbesprechungen) rozmowa wstępna
10. drehen czasownik dreht, drehte, hat gedreht obracać, także przen. kręcić; sich drehen kręcić się; einen Film drehen kręcić film jemandem eine Nase drehen wystrychnąć kogoś na dudka; das Gespräch dreht sich um Politik rozmowa dotyczy polityki; es dreht sich alles um sie wszystko kręci się wokół niej
11. Zwiesprache die (PL die Zwiesprachen) lit. dialog, rozmowa; stumme Zwiesprache mit jemandem halten/führen prowadzić z kimś wewnętrzny dialog, wadzić się w duchu z kimś
12. Unterhaltung die (PL die Unterhaltungen) zabawa, rozrywka, rozmowa; die (nur Singular) utrzymanie, podtrzymanie, utrzymywanie, podtrzymywanie
13. Privatgespräch das (PL die Privatgespräche) rozmowa prywatna
14. Sondierungsgespräch das (PL die Sondierungsgespräche) rozmowa sondażowa
15. Telefonat das (PL die Telefonate) form. rozmowa telefoniczna
16. Telefongespräch das (PL die Telefongespräche) rozmowa telefoniczna
17. Einstellungsgespräch das (PL die Einstellungsgespräche) rozmowa kwalifikacyjna
18. Briefing das (PL die Briefings) krótka narada, briefing, rozmowa między agencją reklamową a zleceniodawcą
19. Vorstellungsgespräch das (PL die Vorstellungsgespräche) rozmowa kwalifikacyjna
20. Ortsgespräch das (PL die Ortsgespräche) rozmowa miejscowa
21. Anruf der (PL die Anrufe) wezwanie, zawołanie, rozmowa telefoniczna; einen Anruf annehmen odbierać telefon
22. Vieraugengespräch das (PL die Vieraugengespräche) pot. rozmowa w cztery oczy
23. Bewerbungsgespräch das (PL die Bewerbungsgespräche) rozmowa kwalifikacyjna
24. Vorgespräch das (PL die Vorgespräche) rozmowa wstępna
25. Geplauder das (nur Singular) pogawędka, lekka rozmowa
26. Ferngespräch das (PL die Ferngespräche) rozmowa międzymiastowa
27. Selbstanrede die (PL die Selbstanreden) rozmowa z samym sobą
28. Selbstgespräch das (PL die Selbstgespräche) rozmowa z samym sobą; Selbstgespräche führen rozmawiać z samym sobą


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.