rozwijać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-22 15:12

  • Haseł: 58325


1. entrollen czasownik entrollt, entrollte, hat entrollt rozwijać; eine Fahne entrollen rozwijać chorągiew; sich entrollen rozwijać się; ein Bild der Zukunft entrollen roztaczać obraz przyszłości
2. ausrollen czasownik rollt aus, rollte aus, hat/ist ausgerollt rozwijać, maglować, rozwałkowywać / toczyć się siłą rozpędu do zatrzymania, kołować (samolot); den roten Teppich ausrollen rozwijać czerwony dywan
3. entwickeln czasownik entwickelt, entwickelte, hat entwickelt rozwijać, projektować, opracowywać; einen Film entwickeln wywoływać film; sich entwickeln rozwijać się; hoch entwickelt wysoko rozwinięty
4. evolvieren czasownik evolviert, evolvierte, hat evolviert rozwijać
5. ausleben czasownik lebt aus, lebte aus, hat ausgelebt kończyć życie, rozwijać, wykorzystywać; sich ausleben korzystać z życia, używać życia, wyszaleć się
6. entfalten czasownik entfaltet, entfaltete, hat entfaltet rozkładać, rozwijać, rozpościerać; seine Begabungen entfalten rozwijać swoje zdolności
7. ausbauen czasownik baut aus, baute aus, hat ausgebaut rozbudowywać, powiększać, rozszerzać, rozwijać, wymontowywać, demontować
8. aufrollen czasownik rollt auf, rollte auf, hat aufgerollt zwijać, nawijać, rozwijać eine Papierrolle rolkę papieru; einen Prozess wieder aufrollen prawn. wznawiać proces; eine Frage aufrollen poruszać kwestię
9. aufbrechen czasownik bricht auf, brach auf, hat/ist aufgebrochen wyłamywać, wyważać (drzwi) / wyruszać, rozwijać się; zu einer Reise aufbrechen wyruszać w podróż
10. weiterentwickeln czasownik entwickelt weiter, entwickete weiter, hat weiterentwickelt rozwijać dalej, udoskonalać
11. abwickeln czasownik wickelt ab, wickelte ab, hat abgewickelt odwijać, likwidować, finalizować, załatwiać; sich abwickeln rozwijać się; ein Unternehmen abwickeln likwidować przedsiębiorstwo
12. florieren czasownik floriert, florierte, hat floriert prosperować, kwitnąć, rozwijać się (interes)
13. voranschreiten czasownik schreitet voran, schritt voran, ist vorangeschritten kroczyć jemandem przed kimś, posuwać się naprzód, czynić postępy, rozwijać się
14. Aufwind der (PL die Aufwinde) geo. wiatr wstępujący, prąd wstępujący; sich im Aufwind befinden przen. rozwijać się
15. zunehmen czasownik nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen powiększać się, przybywać, rozwijać się, przybierać na wadze, tyć
16. gedeihen czasownik gedeiht, gedieh, ist gediehen rozwijać się pomyślnie, rosnąć, kwitnąć, wydawać plon
17. boomen czasownik boomt, boomte, hat geboomt dynamicznie się rozwijać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.