•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. Bewegung die (PL die Bewegungen) ruch, poruszenie, wzruszenie, tendencja; in Bewegung setzen wprawiać w ruch; beschleunigte Bewegung ruch przyspieszony
2. Regung die (PL die Regungen) ruch, uczucie, poryw; die Regung des Herzens głos serca
3. Verkehr der (nur Singular) ruch, komunikacja, transport; etwas aus dem Verkehr ziehen wycofywać coś z obiegu; öffentlicher Verkehr transport publiczny
4. Fortbewegung die (nur Singular) ruch, poruszanie się
5. Ruch der (nur Singular) lit. zła opinia; im Ruch der Korruption stehen być posądzanym o korupcję
6. Gebärde die (PL die Gebärden) gest, ruch; Gebärden także gestykulacja
7. Getriebe das (PL die Getriebe) napęd, ruch, mechanizm, przekładnia, tryby
8. Handgriff der (PL die Handgriffe) chwyt, ruch, uchwyt, rękojeść; keinen Handgriff tun nie kiwnąć palcem, nie ruszyć palcem
9. Freischärlerbewegung die (PL die Freischärlerbewegungen) ruch partyzancki; Freischärlerbewegung Werwolf hist. ruch oporu Wilkołak, nazistowski ruch oporu na ziemiach utraconych przez III Rzeszę po 1943 r.
10. Betrieb der (PL die Betriebe) prowadzenie, przedsiębiorstwo, zakład, wytwórnia, eksploatacja, załoga, ruch (maszyny, w firmie); außer Betrieb nieczynny; in/außer Betrieb sein być czynnym, działać/być nieczynnym, nie działać; in vollem Betrieb na pełnych obrotach, pełną parą; etwas in Betrieb setzen/nehmen uruchamiać coś; in den Geschäften herrscht großer Betrieb w sklepach panuje duży ruch
11. Hochbetrieb der (nur Singular) duży ruch, wzmożony ruch, gorący okres; Hochbetrieb haben mieć pełne ręce roboty
12. Straßenverkehr der (nur Singular) ruch uliczny, ruch drogowy
13. Kraftverkehr der (nur Singular) ruch samochodowy, ruch motorowy, komunikacja samochodowa
14. Fegebewegung die (PL die Fegebewegungen) zamaszysty ruch, ruch miotłą
15. Bevölkerungsbewegung die (nur Singular) ruch ludności; natürliche Bevölkerungsbewegung ruch naturalny ludności
16. Handbewegung die (PL die Handbewegungen) ruch ręki, gest, skinienie
17. Bahnbetrieb der (nur Singular) ruch kolejowy
18. Pendelverkehr der (PL die Pendelverkehr) ruch wahadłowy
19. Rechtsverkehr der (nur Singular) ruch prawostronny, prawn. obrót prawny
20. Zug der (PL die Züge) pociąg, przeciąg, pochód, przesunięcie, pociągnięcie, ruch (w grze), haust; mit dem Zug pociągiem; den Zug verpassen spóźnić się na pociąg; im Zuge der Verhandlungen w toku pertraktacji; im besten Zuge sein pracować w najlepsze, być w dobrej formie; in Zuge kommen nabierać rozmachu; etwas mit/in einem Zug austrinken wypić coś jednym haustem
21. Flugverkehr der (nur Singular) ruch lotniczy, komunikacja lotnicza
22. Darmbewegung die (PL die Darmbewegungen) ruch robaczkowy jelit, perystaltyka
23. Kreisel der (PL die Kreisel) bąk (zabawka), żyroskop, pot. ruch okrężny
24. Kreiselbewegung die (PL die Kreiselbewegungen) ruch wirujący
25. Naturschutzbewegung die (PL die Naturschutzbewegungen) ruch ekologiczny
26. Transitverkehr der (nur Singular) ruch tranzytowy
27. Bahnverkehr der (nur Singular) ruch kolejowy
28. Berufsverkehr der (nur Singular) ruch w godzinach szczytu
29. Glaubensbewegung die (PL die Glaubensbewegungen) ruch religijny
30. Rückbewegung die (nur Singular) ruch wsteczny

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu