schlagen - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-25 01:50

  • Haseł: 58325


1. schlagen czasownik schlägt, schlug, hat geschlagen bić, uderzać, walić, ubijać, wybijać, wytrącać, rozbijać, pokonywać; sich mit jemandem schlagen bić się z kimś; Alarm schlagen bić na alarm; einen Rekord schlagen pobijać rekord; den Takt schlagen wybijać takt; eine Schlacht schlagen staczać bitwę; sich nicht geschlagen geben nie dawać za wygraną, nie kapitulować; Eiweiß zu Schnee schlagen gastr. ubijać białko na pianę
2. schlug czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika schlagen
3. schlägt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika schlagen
4. geschlagen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika schlagen
5. Ritter der (PL die Ritter) rycerz; jemanden zum Ritter schlagen pasować kogoś na rycerza
6. Kreis der (PL die Kreise) krąg, także mat. okrąg, koło, obwód, powiat, grono (przyjaciół); einen Kreis schlagen zataczać koło
7. Faust die (PL die Fäuste) pięść; auf eigene Faust na własną rękę; die Faust ballen zaciskać pięść; mit den Fäusten gegen die Tür trommeln walić pięściami w drzwi; mit der Faust auf den Tisch schlagen/hauen przen. walnąć pięścią w stół, znajdować posłuch
8. windelweich przymiotnik pot. miękki, słaby, uległy, ustępliwy, skruszony; jemanden windelweich schlagen zbić kogoś na kwaśne jabłko
9. Bresche die (PL die Breschen) hist. wyłom; für jemanden/etwas eine Bresche schlagen wstawić się za kimś/czymś; für jemanden in die Bresche springen stanąć w obronie kogoś, wyręczyć kogoś
10. Schnee der (nur Singular) śnieg, piana (z białka); es fällt Schnee pada śnieg; junger Schnee świeży śnieg, puch; der Schnee knirscht unter den Sohlen śnieg skrzypi pod butami; es riecht nach Schnee zanosi się na śnieg; Schnee von gestern przen. zeszłoroczny śnieg, sprawa już nieistotna; Eiweiß zu Schnee schlagen ubijać białko na pianę
11. Leisten der (PL die Leisten) kopyto, prawidło (do buta); alles über einen Leisten schlagen przen. robić wszystko na jedno kopyto
12. Kerbe die (PL die Kerben) karb, nacięcie; in dieselbe Kerbe schlagen pot. być tego samego zdania
13. Wunde die (PL die Wunden) rana; Wunden schlagen zadawać rany
14. vernichtend przymiotnik, przysłówek druzgocący, druzgocąco; vernichtend schlagen rozgromić
15. Takt der (PL die Takte) takt; den Takt vorgeben muz. taktować; im Takt der Musik w rytm muzyki; den Takt schlagen wybijać takt
16. gegen przyimek + AKK przeciw, przeciwko, około; gegen jemanden/etwas sein być przeciwko komuś/czemuś; ich habe nichts gegen ihn nie mam nic przeciw niemu; gegen den Strom pod prąd; gegen die Sonne schauen patrzeć pod słońce; das ist gegen das Gesetz to jest sprzeczne z prawem; gegen die Tür schlagen walić w drzwi; gegen Kaution za kaucją; der Regen klatscht gegen das Fenster deszcz stuka w okno
17. Purzelbaum der (PL die Purzelbäume) koziołek, przewrót; einen Purzelbaum schlagen fiknąć koziołka
18. schaumig przymiotnik spieniony; schaumig schlagen ubijać na pianę
19. Flucht die (nur Singular) ucieczka; die Flucht ergreifen rzucić się do ucieczki; auf der Flucht sein uciekać; Flucht der Jahre szybki bieg lat; jemanden in die Flucht schlagen zmuszać kogoś do ucieczki; (PL die Fluchten) rząd pokoi, amfilada, archit. lico
20. Schnippchen das (nur Singular); ein Schnippchen schlagen pot. wykiwać, wystrychnąć na dudka
21. Wurzel die (PL die Wurzeln) korzeń, rdzeń wyrazu, mat. pierwiastek; Wurzeln schlagen ukorzeniać się, także przen. zapuszczać korzenie; die Wurzel ziehen pierwiastkować, wyciągać pierwiastek
22. Lärm der (nur Singular) hałas, zgiełk, wrzaski Lärm schlagen bić na alarm
23. Sarg der (PL die Särge) trumna; den letzten Nagel in den Sarg treiben/schlagen przen. wbijać ostatni gwóźdź do trumny
24. Alarm der (PL die Alarme) alarm; Alarm schlagen bić na alarm
25. sahnig przymiotnik kremowy; etwas sahnig schlagen ubić coś na krem


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.