schwer - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 12:16

  • Haseł: 58325


1. erziehbar przymiotnik; leicht erziehbar sein nie sprawiać kłopotów wychowawczych; schwer erziehbar sein sprawiać kłopoty wychowawcze; schwer erziehbare Jugendliche trudna młodzież
2. schwer przymiotnik, przysłówek ciężki, trudny, poważny, mozolny, ciężko, trudno, poważnie, mozolnie
3. schwertun czasownik tut schwer, tat schwer, hat schwergetan; sich (AKK/DAT) schwertun mozolić się, męczyć się bei etwas przy czymś
4. zugänglich przymiotnik dostępny, przystępny; schwer zugänglich trudno dostępny
5. übersetzbar przymiotnik przetłumaczalny, możliwy do przetłumaczenia; gut/schwer übersetzbar łatwo/trudno przetłumaczalny
6. auffindbar przymiotnik dający się znaleźć, odnajdywalny; schwer auffindbar trudny do znalezienia
7. wiegen czasownik wiegt, wog, hat gewogen ważyć; (wiegt, wiegte, hat gewiegt) siekać, szatkować, kołysać, łudzić; schwer wiegen przen. mieć ciężar gatunkowy; 50 Kilo wiegen ważyć 50 kilogramów; sich in Träumen wiegen oddawać się złudzeniom
8. bekömmlich przymiotnik zdrowy, służący zdrowiu; leicht/schwer bekömmlich lekkostrawny/ciężkostrawny
9. handhabbar przymiotnik leicht/schwer handhabbar łatwy/ciężki w użyciu
10. krank przymiotnik chory; krank werden zachorować; krank sein być chorym, chorować; schwer krank NP ciężko chory
11. damit przysłówek, spójnik tym, przez to, z tym, by, żeby; die Eltern arbeiten schwer, damit es an nichts ihren Kindern fehlte rodzice pracują ciężko, żeby nic nie brakowało ich dzieciom
12. fallen czasownik fällt, fiel, ist gefallen padać, upadać, spadać, obniżać się (cena, temperatura), padać (o strzale), mil. polec; im Ansehen fallen tracić na autorytecie; auf einen Feiertag fallen przypadać na święto, wypadać na święto; in Ungnade fallen popadać w niełaskę; fallen lassen poniechać, zaniechać, porzucać, opuszczać; jemandem leicht/schwer fallen łatwo/z trudem komuś przychodzić
13. verkäuflich przymiotnik do sprzedania, sprzedajny; leicht verkäuflich pokupny, cieszący się popytem, chodliwy; schwer verkäuflich niepokupny, nie cieszący się popytem, niechodliwy
14. ankommen czasownik kommt an, kam an, ist angekommen przybywać, przyjeżdżać, dojeżdżać, nadchodzić, przychodzić, zbliżać się, być przyjętym, dawać sobie radę, dorównywać, zależeć; gut/übel ankommen dobrze/źle trafić; es kommt mich schwer an przychodzi mi to z trudem; es kommt darauf an to zależy; es kommt auf das Wetter to zależy od pogody
15. all przymiotnik wszelki, wszystko, cały; vor allem przede wszystkim; auf alle Fälle na wszelki wypadek; alle vier minuten co cztery minuty; aller Anfang ist schwer najtrudniejszy jest początek
16. Anfang der (PL die Anfänge) początek, rozpoczęcie; am Anfang na początku; von Anfang an od samego początku; aller Anfang ist schwer każdy początek jest trudny


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.