sein - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 08:47

  • Haseł: 58325


1. dabei sein czasownik ist dabei, war dabei, ist dabei gewesen być obecnym, uczestniczyć; bei etwas dabei sein uczestniczyć w czymś; dabei sein etwas zu tun mieć zamiar coś zrobić, zabierać się do robienia czegoś
2. war czasownik PATRZ sein
3. ist czasownik er/sie/es ist on/ona/ono jest, jest; PATRZ sein
4. bin czasownik ich bin ja jestem, jestem; PATRZ sein
5. seid czasownik ihr seid wy jesteście, jesteście; PATRZ sein
6. sein czasownik (PRÄS ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind; IMPERF er war; PERF er ist gewesen) być; zaimek jego; etwas sein lassen zostawiać coś
7. bist czasownik du bist ty jesteś, jesteś; PATRZ sein
8. interessiert przymiotnik, przysłówek zainteresowany, z zainteresowaniem; kulturell interessiert sein interesować się kulturą; sich interessiert zeigen okazywać zainteresowanie; an jemandem/etwas interessiert sein być kimś/czymś zainteresowanym
9. besorgt przymiotnik, przysłówek zaniepokojony, troskliwy, zatroskany, z troską; um jemanden/etwas besorgt sein troszczyć się o kogoś/coś; wegen etwas besorgt sein martwić się z powodu czegoś
10. außer przyimek +DAT poza, oprócz; alle außer ihm wszyscy poza nim; außer Atem bez tchu; außer Sicht sein być poza zasięgiem wzroku; außer sich vor Freude sein nie panować nad sobą z radości
11. fähig przymiotnik zdolny, uzdolniony; fähig sein, etwas zu tun być w stanie coś zrobić; zu allem fähig sein być zdolnym do wszystkiego
12. allergisch przymiotnik, przysłówek alergiczny, uczuleniowy, uczulony, alergicznie, uczuleniowo; gegen etwas allergisch sein być na coś uczulonym, mieć na coś alergię; auf etwas allergisch reagieren reagować na coś uczuleniowo, być na coś uczulonym; gegen Mathe allergisch sein pot. nie cierpieć matmy
13. Vorteil der (PL die Vorteile) korzyść, pożytek, zysk, przewaga, zaleta, dobra strona, walor; Vorteil aus etwas ziehen ciągnąć z czegoś korzyści; im Vorteil sein być w korzystniejszym położeniu, mieć przewagę; für jemanden von Vorteil sein być dla kogoś zaletą
14. Gesicht das (PL die Gesichter) twarz, mina, oblicze, wizerunek; (PL die Gesichte) przywidzenie, wizja; jemandem ins Gesicht lügen kłamać w żywe oczy; sein wahres Gesicht zeigen przen. pokazać swoje prawdziwe oblicze; sein Gesicht verlieren przen. stracić twarz; rundes/ längliches/ schmales Gesicht okrągła/ podłużna/ wąska twarz
15. behaftet przymiotnik mit einer Krankheit behaftet sein być dotkniętym chorobą; mit Mängeln behaftet sein mieć wady
16. erziehbar przymiotnik; leicht erziehbar sein nie sprawiać kłopotów wychowawczych; schwer erziehbar sein sprawiać kłopoty wychowawcze; schwer erziehbare Jugendliche trudna młodzież
17. Puste die (nur Singular) pot. dech; außer Puste sein/aus der Puste sein nie móc załapać tchu, mieć zaparty dech, przen. nie radzić sobie finansowo
18. Sein das (nur Singular) bycie, byt, istnienie, egzystencja
19. drauf przysłówek potem, na tym; gut drauf sein być w dobrej formie; drauf und dran sein etwas zu tun o mały włos coś zrobić
20. ehrlich przymiotnik, przysłówek szczery, uczciwy, rzetelny, szczerze, uczciwie, rzetelnie, pot. naprawdę; ehrlich gesagt, ... szczerze mówiąc...; um ehrlich zu sein, ... by być szczerym, ...
21. imstande przysłówek imstande sein, etwas zu tun być w stanie coś zrobić
22. zurückhaltend przymiotnik, przysłówek powściągliwy, powściągliwie, z rezerwą; jemandem gegenüber zurückhaltend sein odnosić się do kogoś z rezerwą, powściągliwie
23. Veilchen das (PL die Veilchen) bot. fiołek, przen. pot. limo, śliwa; blau sein wie tausend Veilchen pot. być pijanym
24. aus przyimek, przysłówek + DAT z, ze; aus Warschau z Warszawy; aus Polen z Polski; eine Münze aus dem 17. Jahrhundert moneta z XVII wieku; aus Furcht z obawy; aus Holz z drewna; aus sein być wyłączonym, być wygaszonym; es ist kalt hier, ist die Heizung aus? zimno tu, czy ogrzewanie jest wyłączone?
25. Spur die (PL die Spuren) ślad, trop, koleina, pas ruchu; auf falscher Spur sein być na fałszywym tropie; Spuren hinterlassen zostawić ślady; linke Spur gesperrt wyłączony lewy pas ruchu
26. tun czasownik tut, tat, hat getan czynić, robić, dokonywać, powodować, wyrządzać; eine Äußerung tun robić uwagę; sein Mögliches tun uczynić co tylko możliwe; es tut mir Leid przykro mi; mit jemandem/etwas zu tun haben mieć z kimś/czymś do czynienia; etwas in den Schrank tun pot. odkładać coś do szafy
27. Gewinnerstraße die (nur Singular) przen. droga do zwycięstwa; auf der Gewinnerstraße sein być na drodze do zwycięstwa
28. willens przymiotnik willens sein, etwas zu tun chcieć coś zrobić
29. Zack der (nur Singular); auf Zack sein pot. dawać sobie radę, być czujnym, funkcjonować jak należy; auf Zack bringen pot. doprowadzać do porządku
30. unterbrechen czasownik unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen przerywać jemanden komuś; entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche przepraszam, że panu/pani przerywam; seine Arbeit/sein Studium unterbrechen przerwać swoją pracę/studia; ein Schrei unterbrach das Schweigen krzyk przerwał milczenie; die Stromversorgung ist unterbrochen zaopatrzenie w energię elektryczną uległo przerwaniu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.