•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. bemühen czasownik sich bemühen; bemüht sich, bemühte sich, hat sich bemüht starać się, ubiegać się, pielęgnować, fatygować się; sich (AKK) um etwas bemühen starać się o coś; sich (AKK) um eine Stelle bemühen ubiegać się o posadę; sich um einen Kranken bemühen pielęgnować chorego
2. erholen czasownik sich erholen; erholt sich, erholte sich, hat sich erholt odpoczywać, wypoczywać, przychodzić do sił, przychodzić do siebie, ochłonąć, odetchnąć; sich von etwas erholen odpoczywać od czegoś; sich von einer Krankheit erholen odzyskiwać siły po chorobie
3. lümmeln czasownik sich lümmeln; lümmelt sich, lümmelte sich, hat sich gelümmelt pot. walnąć się, uwalić się; sich auf eine Bank lümmeln uwalić się na ławce
4. gesellen czasownik sich gesellen; gesellt sich, gesellte sich, hat sich gesellt przyłączać się, dołączać się, dochodzić; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego
5. belaufen czasownik sich belaufen; beläuft sich, belief sich, hat sich belaufen wynosić; die Rechnung beläuft sich auf 100 Euro rachunek wynosi 100 euro
6. befinden czasownik befindet, befand, hat befunden uznawać, uważać, poczytywać; sich befinden znajdować się, być, przebywać; wie befinden Sie sich? jak się pan/pani miewa?; der Ausgang befindet sich dort wyjście znajduje się tam; sich in Haft befinden znajdować się w areszcie; sich in der Entwicklung befinden znajdować się w fazie rozwoju
7. auskennen czasownik sich auskennen; kennt sich aus, kannte sich aus, hat sich ausgekannt orientować się, znać się; sich mit etwas auskennen znać się na czymś
8. bemächtigen czasownik sich bemächtigen; bemächtigt sich, bemächtigte sich, hat sich bemächtigt zapanowywać, przywłaszczać, zawładnąć + GEN czymś
9. auswirken czasownik sich auswirken; wirkt sich aus, wirkte sich aus, hat sich ausgewirkt wpływać auf etwas (AKK) na coś, mieć skutki, mieć następstwa
10. ranken czasownik sich ranken; rankt sich, rankte sich, hat sich gerankt bot. piąć się, wspinać się, wić się
11. brüsten czasownik sich brüsten; brüstet sich, brüstete sich, hat sich gebrüstet przechwalać się, chełpić się mit etwas czymś
12. schämen czasownik sich schämen; schämt sich, schämte sich, hat sich geschämt wstydzić się
13. ausbreiten czasownik sich ausbreiten; breitet sich aus, breitete sich aus, hat sich ausgebreitet rozpościerać się, rozciągać się, rozprzestrzeniać się, rozchodzić się
14. getrauen czasownik sich getrauen; getraut sich, getraute sich, hat sich getraut odważać się, ośmielać się
15. betrinken czasownik sich betrinken; betrinkt sich, betrank sich, hat sich betrunken upijać się
16. bedanken czasownik sich bedanken; badankt sich, bedankte sich, hat sich bedankt dziękować
17. jähren czasownik sich jähren; jährt sich, jährte sich, hat sich gejährt powracać jako rocznica
18. einwohnen czasownik sich einwohnen; wohnt sich ein, wohnte sich ein, hat sich eingewohnt przywykać, zadomowić się
19. bequemen czasownik sich bequemen; bequemt sich, bequemte sich, hat sich bequemt zechcieć, raczyć zu einer Antwort odpowiedzieć
20. sonnen czasownik sich sonnen; sonnt sich, sonnte sich, hat sich gesonnt opalać się
21. begnügen czasownik sich begnügen; begnügt sich, begnügte sich, hat sich begnügt zadowalać się mit etwas czymś
22. streiten czasownik streitet, stritt, hat gestritten walczyć, toczyć bój; sich streiten kłócić się, spierać się, sprzeczać się; wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta; für etwas streiten walczyć o coś; sich um etwas/über etwas streiten kłócić się o coś, spierać się o coś
23. anschnallen czasownik sich anschnallen; schnallt sich an, schnallte sich an, hat sich angeschnallt zapiąć pasy bezpieczeństwa
24. bekiffen czasownik sich bekiffen; bekifft sich, bekiffte sich, hat sich bekifft pot. naćpać się
25. beklagen czasownik sich beklagen; beklagt sich, beklagte sich, hat sich beklagt skarżyć się, uskarżać się bei jemandem/über etwas komuś/na coś
26. eingewöhnen czasownik sich eingewöhnen; gewöhnt sich ein, gewöhnte sich ein, hat sich eingewöhnt przyzwyczajać się, aklimatyzować się
27. absenken czasownik sich senken; senkt sich ab, senkte sich ab, hat sich abgesenkt opadać, obniżać się
28. bücken czasownik sich bücken; bückt sich, bückte sich, hat sich gebückt pochylać się, schylać się nach po
29. beeilen czasownik sich beeilen; beeilt sich, beeilte sich, hat sich beeilt spieszyć się; beeile dich! pospiesz się!
30. ärgern czasownik sich ärgern; ärgert sich, ärgerte sich, hat sich geärgert złościć się

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu