•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-08 23:35

  • Haseł: 65355


Testy językowe
1. sieht czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika sehen
2. sehen czasownik sieht, sah, hat gesehen widzieć, patrzeć, spoglądać, dostrzegać, spostrzegać, miarkować, oglądać, obserwować; es ist zu sehen widać; gut sehen mieć dobry wzrok; sie sieht doppelt dwoi jej się w oczach; mal sehen zobaczymy, okaże się; ab und zu sehen widywać
3. ansehen czasownik sieht an, sah an, hat angesehen spoglądać, oglądać, patrzeć; jemanden ernst/freundlich/böse ansehen spoglądać na kogoś poważnie/przyjaźnie/gniewnie; sich (DAT) etwas ansehen zwiedzać coś, obserwować coś; eine Wohnung ansehen oglądać mieszkanie; den Film solltest du dir ansehen ten film powinieneś obejrzeć/zobaczyć; das sieht sich ganz hübsch an to wygląda całkiem ładnie
4. gegenübersehen czasownik sieht gegenüber, sah gegenüber, hat gegenübergesehen; sich gegenübersehen znaleźć się naprzeciw jemandem/einer Sache kogoś/czegoś; plötzlich sah er sich seiner Frau gegenüber nagle stanęła przed nim jego żona, nagle pojawiła się przed nim jego żona; sie sieht sich einer großen Herausforderung gegenüber stanęła przed dużym wyzwaniem
5. sattsehen czasownik sieht satt, sah satt, hat sattgesehen; sich sattsehen pot. napatrzyć się, nagapić się an jemandem/etwas na kogoś/coś
6. aussehen czasownik sieht aus, sah aus, hat ausgesehen wyglądać, wypatrywać; krank aussehen wyglądać na chorego; gut/schlecht aussehen dobrze/źle wyglądać; gut aussehend przystojny
7. wegsehen czasownik sieht weg, sah weg, hat weggesehen odwracać wzrok; über etwas (AKK) wegsehen nie zwracać uwagi na coś
8. umsehen czasownik sieht um, sah um, hat umgesehen; sich umsehen rozglądać się, zasięgać informacji, oglądać się; sich nach jemandem umsehen obejrzeć się za kimś; ich sehe mich nur mal um tylko się rozglądam
9. weitersehen czasownik sieht weiter, sah weiter, hat weitergesehen zobaczyć co dalej
10. vorsehen czasownik sieht vor, sah vor, hat vorgesehen wyzierać, wystawać, przewidywać; sich vorsehen wystrzegać się, mieć się na baczności
11. herabsehen czasownik sieht herab, sah herab, hat herabgesehen spoglądać w dół, przen. patrzeć z góry, spoglądać z wyższością auf jemanden/etwas na kogoś/coś
12. aufsehen czasownik sieht auf, sah auf, hat aufgesehen spoglądać w górę, uważać, doglądać
13. wiedersehen czasownik sieht wieder, sah wieder, hat wiedergesehen widzieć się ponownie; einen alten Freund nach vielen Jahren wiedersehen widzieć się po latach ze starym przyjacielem; wann sehen wir uns wieder? kiedy widzimy się ponownie?
14. nachsehen czasownik sieht nach, sah nach, hat nachgesehen sprawdzać, zaglądać, patrzeć, spoglądać, kontrolować; die Rechnung nachsehen sprawdzać rachunek; jemandem etwas nachsehen pobłażać komuś w czymś
15. Brille die (PL die Brillen) okulary; eine Brille tragen nosić okulary; eine stärkere Brille brauchen potrzebować mocniejszych okularów; das sieht man ja ohne Brille pot. to jest oczywiste, to jest ewidentne; etwas durch eine rosarote Brille sehen patrzeć przez różowe okulary
16. fernsehen czasownik sieht fern, sah fern, hat ferngesehen oglądać telewizję
17. Regen der (PL die Regen) deszcz; saurer Regen kwaśny deszcz, kwaśne deszcze; der Himmel/es sieht nach Regen aus zanosi się na deszcz; durch den Regen laufen biec w deszczu; aus dem/vom Regen in die Traufe kommen przen. wpaść z deszczu pod rynnę; jemanden im Regen stehen lassen przen. zostawić kogoś na lodzie; gefrierender Regen marznący deszcz
18. absehen czasownik sieht ab, sah ab, hat abgesehen przewidywać, uczyć się, podpatrywać, odstępować, pomijać, nie brać pod uwagę, ściągać (na sprawdzianie); vom Kaufe absehen odstępować od kupna; es auf etwas (AKK) abgesehen haben mieć coś upatrzone
19. hinwegsehen czasownik sieht hinweg, sah hinweg, hat hinweggesehen patrzeć ponad, celowo nie zauważać über jemanden kogoś
20. zusehen czasownik sieht zu, sah zu, hat zugesehen przyglądać się, starać się, usiłować; zusehen, dass... starać się, aby...
21. vorhersehen czasownik sieht vorher, sah vorher, hat vorhergesehen przewidywać; das war vorherzusehen to było do przewidzenia
22. einsehen czasownik sieht ein, sah ein, hat eingesehen zaglądać, przeglądać, pojmować, rozumieć; seinen Fehler einsehen rozumieć swój błąd
23. anstatt przyimek + GEN, spójnik zamiast; er sieht fern, anstatt zu lesen ogląda telewizję zamiast czytać
24. entgegensehen czasownik sieht entgegen, sah entgegen, hat entgegengesehen wypatrywać einem Zug pociągu, oczekiwać einer Entscheidung decyzji
25. schwarzsehen czasownik sieht schwarz, sah schwarz, hat schwarzgesehen oglądać telewizję nie opłacając abonamentu
26. durchsehen czasownik sieht durch, sah durch, hat durchgesehen przeglądać, wyglądać, patrzeć przez; (durchsieht, durchsach, hat durchsehen ) zrozumieć, poznać, przejrzeć
27. voraussehen czasownik sieht voraus, sah voraus, hat vorausgesehen przewidywać
28. rotsehen czasownik sieht rot, sah rot, hat rotgesehen pot. wściekać się

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.