spaść - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-11 18:10

  • Haseł: 58325


1. mästen czasownik mästet, mästete, hat gemästet tuczyć, paść; gemästet opasły (zwierzę)
2. fallen czasownik fällt, fiel, ist gefallen padać, upadać, spadać, obniżać się (cena, temperatura), padać (o strzale), mil. polec; im Ansehen fallen tracić na autorytecie; auf einen Feiertag fallen przypadać na święto, wypadać na święto; in Ungnade fallen popadać w niełaskę; fallen lassen poniechać, zaniechać, porzucać, opuszczać; jemandem leicht/schwer fallen łatwo/z trudem komuś przychodzić
3. abstürzen czasownik stürzt ab, stürzte ab, ist abgestürzt runąć, spadać (samolot), zawieszać się (komputer)
4. abhauen czasownik haut ab, hieb ab, hat abgehauen wyrąbywać, ścinać, skuwać; (haute ab, ist abgehauen) pot. spadać, zwiewać; hau ab! pot. spadaj!
5. runterfallen czasownik fällt runter, fiel runter, ist runtergefallen pot. spadać
6. hageln czasownik hagelt, hagelte, hat gehagelt padać (grad)
7. sinken czasownik sinkt, sank, ist gesunken opadać, obniżać się, tonąć, opuszczać się, spadać, upadać, osuwać się; in Schlaf sinken zapadać w sen; in jemandes Augen sinken tracić w czyichś oczach
8. purzeln czasownik purzelt, purzelte, ist gepurzelt pot. koziołkować, spadać koziołkując, upadać koziołkując
9. absacken czasownik sackt ab, sackte ab, ist abgesackt pot. spadać, opadać, tracić na wysokości, tonąć, obsuwać się; der Boden sackt ab grunt się obsuwa; sein Blutdruck sackt ab jego ciśnienie krwi spada
10. abfallen czasownik fällt ab, fiel ab, ist abgefallen spadać, odpadać; die Blätter fallen ab liście opadają; von jemandem abfallen odłączać się od kogoś, sprzeniewierzać się komuś; vom Glauben abfallen odstępować od wiary
11. Erde die (PL die Erden) ziemia, gleba; (nur Singular) astr. Ziemia, świat; auf der ganzen Erde na całej Ziemi, na całym świecie; auf die Erde fallen spaść na ziemię, upaść na ziemię
12. herunterfallen czasownik fällt herunter, fiel herunter, ist heruntergefallen spadać, upadać
13. absteigen czasownik steigt ab, stieg ab, ist abgestiegen schodzić, zsiadać, zatrzymywać się (w drodze); in die dritte Liga absteigen spadać do trzeciej ligi; vom Fahrrad absteigen zsiadać z roweru
14. prasseln czasownik prasselt, prasselte, hat/ist geprasselt dudnić, trzaskać (ogień) / spadać z łoskotem
15. regnen czasownik regnet, regnete, hat geregnet padać (deszcz); es regnet pada deszcz; leise/stark/heftig regnen padać cicho/mocno/silnie
16. niederschießen czasownik schießt nieder, schoss nieder, hat niedergeschossen zastrzelić; (ist niedergeschossen) spadać jak strzała, rzucać się auf die Beute na łup


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.