spełniać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 21:43

  • Haseł: 58325


1. vollbringen czasownik vollbringt, vollbrachte, hat vollbracht dokonywać, spełniać, uskuteczniać, pot. wyczyniać; eine gute Tat vollbringen spełniać dobry uczynek
2. erfüllen czasownik erfüllt, erfüllte, hat erfüllt wypełniać, napełniać, spełniać, realizować; sich erfüllen spełniać się, ziszczać się; Träume erfüllen spełniać marzenia; seinen Zweck erfüllen realizować swój cel; erfüllt wypełniony, spełniony, zrealizowany
3. vollführen czasownik vollführt, vollführte, hat vollführt dokonywać, spełniać, uskuteczniać, pot. wyczyniać; Lärm vollführen narobić hałasu
4. Erwartung die (PL die Erwartungen) oczekiwanie; Erwartungen erfüllen spełniać oczekiwania; den Erwartungen entsprechen odpowiadać oczekiwaniom; große Erwartungen an etwas (AKK) knüpfen wiązać z czymś duże oczekiwania
5. exekutieren czasownik exekutiert, exekutierte, hat exekutiert egzekwować, wykonywać, spełniać, wykonywać wyrok śmierci, stracić jemanden kogoś
6. Schuldigkeit die (PL die Schuldigkeiten) powinność; seine Schuldigkeit tun czynić swoją powinność, spełniać swoją powinność
7. nachkommen czasownik kommt nach, kam nach, ist nachgekommen iść później, przychodzić później, spełniać, czynić zadość, wywiązywać się
8. Erfüllung die (nur Singular) spełnienie, wykonanie, ziszczenie się, sprawdzenie się; in Erfüllung gehen spełniać się, ziszczać się; die Erfüllung der Träume spełnienie marzeń
9. mitbringen czasownik bringt mit, brachte mit, hat mitgebracht; + AKK przynosić ze sobą, przyprowadzać ze sobą, wnosić (wiedzę), spełniać (wymogi)
10. eintreffen czasownik trifft ein, traf ein, ist eingetroffen przybywać, spełniać się, sprawdzać się
11. gottgefällig przymiotnik, przysłówek świątobliwy, miły Bogu, świątobliwy, świątobliwie; ein gottgefälliges Werk tun spełniać uczynek miły Bogu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.