•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-15 23:17

  • Haseł: 65395


Testy językowe
1. Bindewort das (PL die Bindewörter) jęz. spójnik
2. Konjunktion die (PL die Konjunktionen) spójnik
3. weder spójnik ani; weder... noch... ani... ani...
4. desto spójnik tym; je mehr, desto besser im więcej, tym lepiej
5. hingegen spójnik natomiast
6. deswegen spójnik dlatego; deswegen ist das nicht möglich dlatego jest to niemożliwe
7. falls spójnik w razie gdyby, jeśli
8. wenn spójnik gdy, kiedy, jeśli, jeżeli; auch wenn choćby
9. wenngleich spójnik lit. chociaż
10. obgleich spójnik aczkolwiek, chociaż
11. indem spójnik podczas gdy, kiedy; przez to, że
12. indes spójnik tymczasem, podczas gdy, jednak
13. indessen spójnik tymczasem, podczas gdy, jednak
14. obschon spójnik lit. aczkolwiek, chociaż
15. sondern spójnik lecz; nicht nur..., sondern auch... nie tylko..., lecz także...; czasownik sondert, sonderte, hat gesondert oddzielać, odosobniać
16. dass spójnik że, iż, aby, żeby, ażeby; ich freue mich, dass du da bist cieszę się, że jesteś
17. obwohl spójnik aczkolwiek, chociaż, mimo że, pomimo że, jakkolwiek; wir streiten uns oft, obwohl wir uns mögen często się kłócimy, chociaż się lubimy
18. obzwar spójnik aczkolwiek, chociaż, mimo że, pomimo że, jakkolwiek
19. beziehungsweise spójnik względnie, lub, albo
20. oder spójnik albo, lub; das schmeckt gut, oder? to dobrze smakuje, nieprawdaż? oder aber albo też; oder so ähnlich lub temu podobne
21. nun przysłówek w tej chwili, tymczasem, teraz, obecnie; nun ja no tak; was nun? i co dalej?; spójnik ponieważ, skoro; nun ja, aber... owszem, ale...; nun gut pot. dobra, zgoda; nun ja, wenn du meinst skoro tak sądzisz; nun komm schon! pot. no chodź już!
22. wofern spójnik o ile, jeśli, jeżeli
23. sobald spójnik skoro tylko
24. wohingegen spójnik lit. podczas gdy
25. sodass spójnik tak że, tak iż, i dlatego
26. sofern spójnik o ile, jeśli, jeśli tylko
27. gleichwie spójnik jak, tak jak
28. aber spójnik ale, jednak; partykuła ależ, przecież
29. insofern spójnik o ile; przysłówek o tyle, w razie gdy, jeżeli
30. sooft spójnik ilekroć, ile razy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.