• P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-22 17:02

  • Haseł: 60865


Testy językowe
1. dastehen czasownik steht da, stand da, hat dagestanden stać, pozostawać, znajdować się; ohne Mittel dastehen pozostawać bez środków do życia; allein dastehen być odosobnionym, żyć samotnie; schweigend dastehen stać w milczeniu
2. stehen czasownik steht, stand, hat gestanden stać, wystawać, być napisanym, pasować, mil. stacjonować; stehen bleiben zatrzymywać się, stawać, przystawać; es steht geschrieben jest napisane; auf etwas (AKK) stehen szaleć na punkcie czegoś
3. werden czasownik (PRÄS ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden; IMPERF er wurde; PERF er ist geworden) stawać się, zostawać; alt werden starzeć się; gesund werden zdrowieć; Arzt werden zostać lekarzem
4. stillstehen czasownik steht still, stand still, hat stillgestanden tech. stać nieruchomo, być nieczynnym, być wyłączonym, stać, zatrzymać się; stillgestanden! mil. baczność!
5. flankieren czasownik flankiert, flankierte, hat flankiert stać po bokach, towarzyszyć, stać po obu stronach
6. anstehen czasownik steht an, stand an, hat angestanden stać w kolejce, wahać się, czekać na załatwienie, wypadać, uchodzić; nach Brot anstehen stać po chleb; anstehen lassen odsuwać, nie załatwiać; das steht dir nicht an tego nie wypada ci robić; etwas anstehen lassen odkładać coś, zwlekać z czymś
7. Kippe die (PL die Kippen) sport przerzut, przewrotka, brzeg, krawędź, skraj, wysypisko, zwał, niedopałek papierosa, pet, ogarek; auf der Kippe stehen być przechylonym, być zagrożonym, stać na krawędzi przepaści
8. entgegenstehen czasownik steht entgegen, stand entgegen, hat entgegengestanden stać na przeszkodzie einer Sache (DAT) czemuś
9. Kopf der (PL die Köpfe) głowa, zool. pej. łeb; den Kopf schütteln kiwać głową, kręcić głową; sich an den Kopf greifen łapać się za głowę; Kopf stehen stać na głowie, przen. tracić głowę; sich (DAT) den Kopf über etwas zerbrechen pot. łamać sobie głowę nad czymś; Kopf oder Zahl? orzeł czy reszka?
10. aufstehen czasownik steht auf, stand auf, ist aufgestanden wstawać; vom Tisch/Stuhl aufstehen wstawać od stołu/z krzesła; aus dem Bett aufstehen wstawać z łóżka; früh aufstehen wcześnie wstawać; gegen jemanden aufstehen powstawać przeciw komuś, buntować się przeciw komuś; (hat aufgestanden) stać otworem (drzwi)
11. strammstehen czasownik steht stramm, stand stramm, hat strammgestanden stać prosto
12. vertreten czasownik vertritt, vertrat, hat vertreten zastępować, reprezentować, być przedstawicielem, wyręczać; eine Firma vertreten reprezentować firmę; einen Standpunkt vertreten reprezentować pogląd, stać na stanowisku
13. heranwachsen czasownik wächst heran, wuchs heran, ist herangewachsen dorastać, wyrastać; zum Problem heranwachsen stawać się problemem
14. vereinzeln czasownik vereinzelt, vereinzelte, hat vereinzelt odosabniać, izolować (od siebie), bot. rozsadzać; sich vereinzeln stawać się rzadszym, zanikać
15. klaffen czasownik klafft, klaffte, hat geklafft ziać, stać otworem
16. Politikum das (PL die Politika) wydarzenie polityczne; zum Politikum werden stać się wydarzeniem politycznym
17. feststehen czasownik steht fest, stand fest, hat festgestanden być pewnym, mocno stać na nogach
18. verspröden czasownik versprödet, versprödete, ist versprödet tech. stawać się kruchym, tracić elastyczność
19. Stau der (PL die Staus) zator, spiętrzenie wody, pot. korek; im Stau stehen/stecken pot. stać/tkwić w korku
20. Abseits das (nur Singular) sport spalony; im Abseits stehen stać na spalonym, przen. być na uboczu, być na marginesie
21. verursachen czasownik verursacht, verursachte, hat verursacht powodować, sprawiać, narażać, stawać się powodem, wyrządzać; etwas (AKK) verursachen powodować coś; Schaden verursachen wyrządzać szkodę
22. Schlange die (PL die Schlangen) wąż, kolejka; Schlange stehen stać w kolejce
23. verloren przymiotnik, przysłówek zgubiony, zagubiony, stracony, zbłąkany, daremny, próżny, bezradnie; verloren gehen ginąć, przepadać; ; auf verlorenem Posten stehen stać na przegranej pozycji; der verlorene Sohn rel. syn marnotrawny; das verlorene Schaf rel. zagubiona owca, zbłąkana owca; forma Partizip Perfekt czasownika verlieren
24. Herd der (PL die Herde) piec kuchenny, kuchnia, kuchenka, piekarnik, przen. med. ognisko; am heimischen/häuslichen Herd przy domowym ognisku; ein eigener Herd ist Goldes wert lepszy ciasny, ale własny; am Herd stehen pot. stać przy garach
25. Spitze die (PL die Spitzen) ostry koniec, spiczasty koniec, szczyt, wierzchołek, ostrze, grot, czub, koronka, archit. iglica; an der Spitze stehen stać na czele; Spitze! pot. super!; Spitze sein pot. być rewelacyjnym
26. geschehen czasownik geschieht, geschah, ist geschehen wydarzać się, zdarzać się, stać się
27. zutragen czasownik trägt zu, trug zu, hat zugetragen przynosić, także przen. donosić, zawiadamiać, denuncjować, informować; sich zutragen wydarzać się, zdarzać się, stawać się
28. Reede die (PL die Reeden) reda; auf der Reede liegen stać na redzie
29. Anker der (PL die Anker) kotwica, archit. kotew, ankra, tech. twornik; den Anker lichten/werfen podnosić/zarzucać kotwicę; vor Anker liegen stać na kotwicy
30. aufreihen czasownik reiht auf, reihte auf, hat aufgereiht ustawiać, nawlekać; aufgereiht vor jemandem stehen stać przed kimś w szeregu

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
infomation, wiedergeben, Geschichte, Traum, Wunsch, Ereignis, vergangen, Letzte, Bericht, erkennen, Wort, bestimmt, bestimmen, Land, deutschsprachig, verschieden, verabschiede, verscheiden, sprecherln, sprecheln, tagtikeit, beruflich, Ausbildung, beruswahl, erzählen, Nachricht, einladen, schriftlich, personen, lade, enklarung, andere, Wegbeschreibung, verstehen, Bahnhof, Punkt, folgende, dabei, Kurs, wollen

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.