stadt - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-22 10:33

  • Haseł: 58325


1. Stadt die (PL die Städte) miasto; eine kleine Stadt am Rhein małe miasto nad Renem, miasteczko nad Renem; die Stadt Berlin miasto Berlin; eine Stadt mit/von 700 000 Einwohnern miasto z 700 000 mieszkańców; in der/einer Stadt leben mieszkać w mieście; am Rande/im Zentrum einer Stadt wohnen mieszkać na obrzeżach/w centrum miasta; die Ewige Stadt Rom wieczne miasto Rzym; die Heilige Stadt święte miasto (Jerozolima); in die Stadt ziehen przenosić się do miasta; die ganze Stadt spricht von diesem Skandal całe miasto mówi o tym skandalu
2. südlich przymiotnik, przysłówek + GEN na południe, w kierunku południowym; südlich von Warschau na południe od Warszawy; südlich der Stadt na południe od miasta
3. kreisfrei przymiotnik wydzielony (z powiatu); eine kreisfreie Stadt miasto wydzielone
4. einnehmen czasownik nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen zajmować, inkasować, ujmować, zjednywać, zdobywać; Medikamente einnehmen zażywać leki; eine Mahlzeit einnehmen spożywać posiłek; einen Platz einnehmen zajmować miejsce; eine Pose einnehmen przybierać pozę; die Stadt einnehmen mil. zdobywać miasto
5. östlich przymiotnik, przysłówek + GEN wschodni, na wschód; östlich von Warschau na wschód od Warszawy; östlich der Stadt na wschód od miasta
6. durchführen czasownik führt durch, führte durch, hat durchgeführt przeprowadzać jemanden durch etwas kogoś przez coś; eine Aktion/eine Reform durchführen przeprowadzać akcję/reformę; eine Investition durchführen przeprowadzać inwestycję, realizować inwestycję; eine Operation/Messungen durchführen przeprowadzać operację/pomiary; er hat uns durch die ganze Ausstellung durchgeführt przeprowadził nas przez całą wystawę; die neue Autobahn führt mitten durch die Stadt durch nowa autostrada przebiega przez środek miasta
7. Atmosphäre die (PL die Atmosphären) atmosfera; die Atmosphäre der Venus atmosfera Wenus; der Satellit verglühte beim Wiedereintritt in die Atmosphäre satelita spalił się przy ponownym wejściu w atmosferę; eine kühle/angespannte Atmosphäre przen. chłodna/napięta atmosfera; eine Atmosphäre des Vertrauens przen. atmosfera zaufania; diese Stadt hat keine Atmosphäre przen. to miasto nie ma klimatu
8. nördlich przymiotnik, przysłówek + GEN północny, na północ; nördlich von Warschau na północ od Warszawy; nördlich der Stadt na północ od miasta
9. herumlaufen czasownik läuft herum, lief herum, ist herumgelaufen biegać w koło, chodzić w koło; in der Stadt herumlaufen pot. kręcić się po mieście, latać po mieście; um etwas herumlaufen otaczać coś
10. Durchmarsch der (PL die Durchmärsche) przemarsz durch die Stadt przez miasto, pot. rozwolnienie
11. mitten przysłówek w środku, na środku; mitten in der Nacht/Stadt w środku nocy/miasta
12. es zaimek ono, je, to; es regnet pada (deszcz); es gibt in der Stadt eine gute Schule w mieście jest dobra szkoła; so ist es otóż to
13. westlich przymiotnik, przysłówek + GEN zachodni, na zachód; westlich von Warschau na zachód od Warszawy; westlich der Stadt na zachód od miasta
14. ausradieren czasownik radiert aus, radierte aus, hat ausradiert wymazywać etwas mit dem Radiergummi coś gumką, pot. zrównać z ziemią, zgładzić; etwas aus seinem Gedächtnis ausradieren przen. wymazywać coś ze swojej pamięci; die Stadt wurde im Krieg fast völlig ausradiert miasto zostało niemal całkowicie zrównane z ziemią w czasie wojny
15. umherirren czasownik irrt umher, irrte umher, ist umhergeirrt błąkać się in der Stadt po mieście
16. rings przysłówek dokoła, dookoła, naokoło, ze wszystkich stron; rings um die Stadt verläuft eine Mauer dookoła miasta biegnie mur; sie ging rings ums Haus obeszła dom dookoła
17. brausen czasownik braust, brauste, hat/ist gebraust szumieć / pędzić; brausender Beifall gromkie oklaski; durch die Stadt brausen pędzić przez miasto
18. besichtigen czasownik besichtigt, besichtigte, hat besichtigt zwiedzać, dokonywać oględzin, dokonywać przeglądu, dokonywać inspekcji die Truppen oddziałów; die Stadt besichtigen zwiedzać miasto


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.