stand - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-28 18:49

  • Haseł: 58325


1. stand czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika stehen
2. Stand der (PL die Stände) miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna
3. standhalten czasownik hält stand, hielt stand, hat standgehalten opierać się, wytrzymywać
4. feststehen czasownik steht fest, stand fest, hat festgestanden być pewnym, mocno stać na nogach
5. beistehen czasownik steht bei, stand bei, hat beigestanden pomagać, wspierać jemandem komuś/kogoś
6. dastehen czasownik steht da, stand da, hat dagestanden stać, pozostawać, znajdować się; ohne Mittel dastehen pozostawać bez środków do życia; allein dastehen być odosobnionym, żyć samotnie; schweigend dastehen stać w milczeniu
7. drinstehen czasownik steht drin, stand drin, hat/austr. płd-niem. szwajc. ist dringestanden znajdować się in etwas (DAT) w czymś
8. aufstehen czasownik steht auf, stand auf, ist aufgestanden wstawać; vom Tisch/Stuhl aufstehen wstawać od stołu/z krzesła; aus dem Bett aufstehen wstawać z łóżka; früh aufstehen wcześnie wstawać; gegen jemanden aufstehen powstawać przeciw komuś, buntować się przeciw komuś; (hat aufgestanden) stać otworem (drzwi)
9. vorstehen czasownik steht vor, stand vor, hat / austr. szwajc. ist vorgestanden wystawać, sterczeć, kierować, zarządzać, zawiadywać, być naczelnikiem
10. ausstehen czasownik steht aus, stand aus, hat/ist ausgestanden cierpieć, wytrzymywać, znosić / brakować, zalegać; jemanden nich ausstehen können nie cierpieć kogoś, nie znosić kogoś; Zahlungen stehen noch aus wpłat jeszcze nie dokonano
11. bereitstehen czasownik steht bereit, stand bereit, hat bereitgestanden być do dyspozycji
12. stillstehen czasownik steht still, stand still, hat stillgestanden tech. stać nieruchomo, być nieczynnym, być wyłączonym, stać, zatrzymać się; stillgestanden! mil. baczność!
13. zustehen czasownik steht zu, stand zu, hat zugestanden przysługiwać, należeć się, mieć prawo, wolno komuś
14. bevorstehen czasownik steht bevor, stand bevor, hat bevorgestanden zanosić się na coś, nadchodzić
15. anstehen czasownik steht an, stand an, hat angestanden stać w kolejce, wahać się, czekać na załatwienie, wypadać, uchodzić; nach Brot anstehen stać po chleb; anstehen lassen odsuwać, nie załatwiać; das steht dir nicht an tego nie wypada ci robić; etwas anstehen lassen odkładać coś, zwlekać z czymś
16. strammstehen czasownik steht stramm, stand stramm, hat strammgestanden stać prosto
17. entgegenstehen czasownik steht entgegen, stand entgegen, hat entgegengestanden stać na przeszkodzie einer Sache (DAT) czemuś
18. hervorstehen czasownik steht hervor, stand hervor, hat hervorgestanden wystawać, sterczeć
19. einstehen czasownik steht ein, stand ein, hat eingestanden zaręczać für jemanden za kogoś
20. abstehen czasownik steht ab, stand ab, hat abgestanden odstawać, sterczeć, być w odległości
21. überstehen czasownik steht über, stand über, hat übergestanden wystawać, sterczeć; (übersteht, überstand, hat überstanden) przetrwać, znosić, przebywać, przeżywać, przezwyciężać; der Ziegel steht über cegła wystaje; schwere Zeiten überstehen przeżywać ciężkie czasy; eine Gefahr überstehen wychodzić cało z niebezpieczeństwa
22. stehen czasownik steht, stand, hat gestanden stać, wystawać, być napisanym, pasować, mil. stacjonować; stehen bleiben zatrzymywać się, stawać, przystawać; es steht geschrieben jest napisane; auf etwas (AKK) stehen szaleć na punkcie czegoś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.