stosunek - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 13:20

  • Haseł: 58325


1. Beischlaf der (nur Singular) form. stosunek płciowy, spółkowanie; außerehelicher Beischlaf pozamałżeński stosunek płciowy; den Beischlaf vollziehen odbyć stosunek płciowy
2. Relation die (PL die Relationen) relacja, stosunek
3. Beziehung die (PL die Beziehungen) wzgląd, stosunek, związek, kontakt; zu jemandem Beziehungen unterhalten utrzymywać z kimś stosunki; internationale Beziehungen stosunki międzynarodowe; Ursache-Wirkung-Beziehung związek przyczynowo-skutkowy
4. Beschäftigungsverhältnis das (PL die Beschäftigungsverhältnisse) stosunek zatrudnienia, stosunek pracy; sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis stosunek zatrudnienia objęty obowiązkiem ubezpieczenia społecznego
5. Verhältnis das (PL die Verhältnisse) porównanie, stosunek, proporcja, sytuacja, pot. romans, miłostka; Verhältnisse warunki; über seine Verhältnisse ponad stan; im Verhältnis zu ihrem Alter jak na jej wiek
6. anbinden czasownik bindet an, band an, hat angebunden przywiązywać, przytraczać, uwiązywać, nawiązywać stosunek, zadzierać mit jemandem z kimś
7. Geschlechtsverkehr der (nur Singular) stosunek płciowy; mit jemandem Geschlechtsverkehr haben współżyć z kimś seksualnie
8. Preis-Leistung-Verhältnis das (PL die Preis-Leistung-Verhältnisse) stosunek ceny do jakości
9. Coitus der (PL die Coitus) stosunek płciowy
10. Größenverhältnis das (PL die Größenverhältnisse) proporcja wielkości, stosunek wielkości, skala
11. Abhängigkeitsverhältnis das (PL die Abhängigkeitsverhältnisse) stosunek zależności
12. Haftungsverhältnis das (PL die Haftungsverhältnisse) prawn. stosunek odpowiedzialności
13. Innenrechtsverhältnis das (PL die Innenrechtsverhältnisse) prawn. wewnętrzny stosunek prawny
14. Kraftverhältnis das (nur Singular) stosunek sił
15. Verwandtschaftsverhältnis das (PL die Verwandtschaftsverhältnisse) stosunek pokrewieństwa
16. Rechtsverhältnis das (PL die Rechtsverhältnisse) prawn. stosunek prawny
17. Gesellschaftsverhältnis das (PL die Gesellschaftsverhältnisse) prawn. stosunek spółki
18. Gleichordnungsverhältnis das (PL die Gleichordnungsverhältnisse) prawn. stosunek równorzędności
19. Arbeitsverhältnis das (PL die Arbeitsverhältnisse) stosunek pracy; in einem Arbeitsverhältnis stehen być zatrudnionym
20. koitieren czasownik koitiert, koitierte, hat koitiert odbywać stosunek płciowy, spółkować
21. Aufhebungsvertrag der (PL die Aufhebungsverträge) umowa anulująca określony stosunek prawny, umowa znosząca określony stan prawny
22. Mischungsverhältnis das (PL die Mischungsverhältnisse) stosunek składników mieszanki
23. Kräfteverhältnis das (PL die Kräfteverhältnisse) stosunek sił; die Europawahlen haben die Kräfteverhältnisse im EU-Parlament verändert wybory europejskie zmieniły rozkład sił w Parlamencie Europejskim
24. Wechselbeziehung die (PL die Wechselbeziehungen) wzajemny stosunek, korelacja
25. Dienstverhältnis das (PL die Dienstverhältnisse) stosunek służbowy
26. Väterlichkeit die (nur Singular) ojcowskie usposobienie, ojcowski stosunek
27. Probearbeitsverhältnis das (PL die Probearbeitsverhältnisse) stosunek pracy na okres próbny
28. Wechselverhältnis das (PL die Wechselverhältnisse) wzajemny stosunek


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.