strafe - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 15:46

  • Haseł: 58325


1. Strafe die (PL die Strafen) kara; zur Strafe za karę; unter Strafe stehen być karalnym, podlegać karze
2. abkaufen czasownik kauft ab, kaufte ab, hat abgekauft odkupywać jemandem etwas coś od kogoś; sich von einer Strafe abkaufen wykupywać się od kary
3. abbüßen czasownik büßt ab, büßte ab, hat abgebüßt odpokutować; eine Strafe abbüßen odcierpieć karę
4. schenken czasownik schenkt, schenkte, hat geschenkt darować, ofiarowywać, obdarzać, sprezentować, przebaczać; jemandem Vertrauen schenken darzyć kogoś zaufaniem; jemandem die Strafe schenken darować komuś karę
5. unterliegen czasownik liegt unter, lag unter, hat untergelegen być podłożonym, leżeć pod; (unterliegt, unterlag, ist unterlegen) ulegać, podlegać; es unterliegt keinem Zweifel, dass... nie ulega wątpliwości, że...; einer Strafe unterliegen podlegać karze; der Kontrolle unterliegen podlegać kontroli
6. absitzen czasownik sitzt ab, saß ab, hat abgesessen odsiadywać; (ist abgesessen) zsiadać; die Strafe absitzen odsiadywać karę; vom Pferde absitzen zsiadać z konia
7. erlassen czasownik erlässt, erließ, hat erlassen wydawać, zwalniać, odpuszczać; ein Gesetz erlassen wydawać ustawę, stanowić prawo; jemandem die Strafe erlassen darować komuś karę
8. verdienen czasownik verdient, verdiente, hat verdient zarabiać, zasługiwać; viel Geld verdienen zarabiać dużo pieniędzy; eine Strafe verdienen zasługiwać na karę


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.